نویسنده: mitra6--javid

داشته‏اند و در صورتی که بدانند مجبور نیستند تصاویری بکشند که از نظر هنری درست باشد، هنوز هم قابلیت آن را دارند. از هنر می‏توان به عنوان ابزاری غیرکلامی برای برقراری ارتباط استفاده... ادامه

Read more

دارد. سازماندهی کادر به صورت تیم های چند منظوره مطلوب است.دسترسی فوری به مرکز فوریتهای طبی و خدمات تشخیصی مناسب اهمیت اساسی دارد چون یک سوم اختلالات طبی خود را با تظاهرات روانپزشکی... ادامه

Read more

پویشی گاهی برای درمان بیماران مبتلا به بی‏اشتهائی روانی مورد استفاده قرار می‏گیرد (پورافکاری، 1391: 396). – خانواده‏درمانی رضاعی (1391) تحلیل خانوداگی را در مورد تمام بیماران مبتلا... ادامه

Read more

آلمانی گرفته است (پورافکاری، 1391: 132) همه‏گیری‏شناسی داده‏های همه‏گیری‏شناختی جامع در مورد اختلالات ساختگی وجود ندارد. مطالعات محدود حاکی است که بیماران مبتلایان به اختلال... ادامه

Read more

صرع نشان داد که خلق این بیماران بهبود می‏یابد. این مشاهده منجر به استفاده از تحریک عصب واگ چپ (VNS) با استفاده از یک وسیله الکترونیکی کاشته شده زیر پوست، شبیه پیس‏میکرقلبی، گردید.... ادامه

Read more