Browsing Category: پایان نامه ها و مقالات

 • دانلود پایان نامه درباره دو قطبی، داده های ورودی، ساختار داده، پیش داوری

  باشد که خود از مجموع چند نرم افزار طراحی و محاسباتی تشکیل شده است و توانایی این نرم افزار در سادگی کار با آن می باشد.1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفیس Chem 3D Ultra :این نرم افزار برای طراحی سه بعدی ساختار مولکول ها می باشد. Chem Draw : اگر ساختار مولکولی پیچیده برای رسم …

  دسامبر 29, 2018
 • دانلود پایان نامه درباره مواد غذایی، تغییر رنگ

  ها بالا است. اصطلاحا به این روش ها کامل نیز می گویند زیرا تمام برهم کنش ها در آن ها در نظر گرفته می شود, اما بسیار وقت گیر است.نکات قوت این روش عبارتند از: هیچ پایه ی تجربی ندارد. یک محاسبه را در موضوعی منطقی با سطح نظری و سری های پایه می تواند …

  دسامبر 29, 2018
 • دانلود پایان نامه درباره کروموفور، initio، Ab، آزوتاسیون

  …………..2411-9-1 رنگ های خمی…………………………………………………………………………………………………2412-9-1 رنگ های آزو……………………………………………………………………………………………………25فصل دوم :مبانی نظری شیمی محاسبات و معرفی نرم افزار های محاسباتی شیمی…………261-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………272-2 معرفی………………………………………………………………………………………………………………….. 273-2 کاربردهای کلی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..274-2 عملکرد کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..285-2 مزایای کامپیوتری……………………………………………………………………………………………………286-2 سه دسته از علم کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..287-2 شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………291-7-2 مزایای شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………..308-2 بررسی روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………..301-8-2 روشهای مکانیک مولکولی……………………………………………………………………………………..302-8-2 روش های نیمه تجربی………………………………………………………………………………………….319-2 معرفی چند نرم افزار …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد درباره کنترل حرکت

  طناب بادبان .60- طناب تنظیم بادبان اصلی، بندینک بادبان اصلی .61- تیرچه افقی دکل، دیرک افقی دکل .62- نوار پارچه وصل به بادبان برای نشان دادن سمت باد .63- چوب پشت بند بادبان، قطعه چوب صاف برای نگه داشتن حالت بادبان .64- وسیله وصل کردن بادبان به سیم دکل .65- قلاب یا گیره فلزی که …

  دسامبر 29, 2018
 • پایان نامه ارشد درباره آتش خاموش، کنترل حرکت

  متصل به بدنه تأمین می شود .82- بالاترین عرشه برروی کشتی، پل فرماندهی نام دارد که هدایت کشتی از آنجا انجام می گیرد . کلیه تجهیزات مربوط به کنترل کشتی از قبیل: قطب نما، سکان، دسته های فرمان موتور، دستگاه های تعیین دور پروانه، دستگاه های عمق سنج، رادار، دستگیره های اتوماتیک آتش خاموش کنی، …

  دسامبر 29, 2018
 • منبع پایان نامه با موضوع امولسیون، دمای، وزنی/وزنی)، سانتی

  به حساب می آید و متخصصان این صنعت همواره تلاش می کنند تا میزان ته نشست و یا لایه خامه ای و نیز حساسیت یک محصول به ناپایداری از این نوع را در طول مدت زمان طولانی برای نگهداری را به حداقل کاهش دهند. یکی از روش ها جهت محاسبه پایداری، نگهداری امولسیون ها تحت …

  دسامبر 29, 2018
 • منبع پایان نامه با موضوع امولسیون، پیوسته، سطحی، کمی

  کاهش مییابد. در نتیجه انرژی آزاد اختلاط سیستم کاهش مییابد.1-2-11- D(0/1) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول 10% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.1-2-12- : D(0/5) ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول 50% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.1-2-13- D (0/9) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول 90% حجم ذرات …

  دسامبر 29, 2018
 • منبع پایان نامه با موضوع امولسیون، کتیرا، تاثیر، پایداری

  صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 45/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی بر توزیع اندازه ذرات ( بر مبنای تعداد ذرات) امولسیون های روغن در آب 97 4-25تغییرات مدول ذخیره و افت تابع فرکانس برای امولسیون …

  دسامبر 29, 2018
 • مقاله رایگان درباره متغیر، نتایج، امتیاز، زیر

  تشکیل داده اند. جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس جنسفراوانیدرصددرصد تجمعیزن128/188/18مرد523/81100جمع64100 نمودار4-1 شاخص جنس – شاخص سنبا توجه به نتایج بدست آمده از جامعه مورد مطالعه کارشناسان 28 سال با بیشترین فراوانی تعداد 16 نفر معادل 25درصد و کارشناسان 25 سال با تعداد 2 نفرمعادل 1/3 درصد کمترین تعداد از نمونه آماری این تحقیق …

  دسامبر 29, 2018
 • مقاله رایگان درباره عملکرد کارکنان، بهداشت روان، حق الزحمه، بهبود عملکرد

  عملکرد شغلی کارکنان را به درستی انجام داد (ساعتچی،1374، ص80).2-2-13-2 انتخاب علمی کارکنان مورد نیازاگر خواهان انتخاب مناسبترین فرد برای تصدی یک شغل هستیم، لازم است براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغل مورد نظر: 1- ویژگیهای شخصیتی (شناختی، هیجانی و حرکتی) لازم برای انجام دادن وظایف شغلی را مشخص کرده باشیم، 2- نیمرخ …

  دسامبر 29, 2018