دسته: No category

کاربر می‌گردد. رنگ‌های به کار رفته در شبکه‌های اجنماعی نیز همواره ملایم و هماهنگ است و معمولا در موارد بسیار خاص از رنگ‌های متضاد استفاده می‌گردد. ۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی۱۲... ادامه

Read more

او پراکنده نمایند اما سکوت آنها و تاریخ گواه و شاهد است که امامت در سنین کم ، پدیده ای واقعی در زندگانی امامان معصوم (ع) بوده است. خلفا نیز حقیقی بودن امامت این بزرگواران را ، در مقام... ادامه

Read more

تغییرنمی‌دهد. جانا۳۴ در سای ۱۹۶۵ به این نتیجه رسید که متابولیسم پایه در فردی که در هیپنوز است تفاوت واضحی نشان نمی‌دهد. گودل۳۵ و ولف۳۶ در سال ۱۹۵۹ تجربه‌ای داشتند: آن‌ها یک ساعد... ادامه

Read more

های برگی شکل پرداختند و عملکرد کلکتور خورشیدی دستگاه را ارزیابی نمودند. نتایج نشان دادند که در کلکتور ساخته شده، در حدود ۸۲% از کل تلفات حرارت از طریق صفحه پوشش گلکتور، ۱۴ درصد از پشت... ادامه

Read more

صنایع مختلف استفاده می شود. آمار بازار تجارت ژاپن نشان می دهد، پس از ظهور اولین یافتهها مربوط به خاصیت فتوکاتالیستی TiO2 در سال۱۹۷۰، تا سال۱۹۹۰ فتوکاتالیستها جنبهی یک کالای تجاری را... ادامه

Read more