بهین روش

بهین روش

رسمی امکان ارتقای سطح تکنولوژی در بخش غیررسمی و کاهش هزینه در بخش رسمی وجود که زمینه ارتقای اقتصادی رافراهم می کند. اسفندیاری و جمالی(۱۳۸۱)از معادله رگرسیونی برای تخمین تقاضای پول... ادامه

Read more

می شوند. نواح(۱۳۸۶) در بررسی علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز :مهاجرت ،سود آوری و تحصیلات و فقر مالی به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرد و نتایج بر این مورد تایید که سود اوری با مشاغل... ادامه

Read more

بستگی به گروه‌های کروموفور موجود در نمونه دارد. کروموفورهای عمومی، گروه‌های عاملی اشباع نشده مانند گروه کربونیل، نیتریک، آروماتیک و اولفین هستند. این گروه‌ها در ناحیه‌ی nm360-195... ادامه

Read more

محدوده جغرافیایی قادر به ارائه ویژگی های اقلیمی محدوده مزبور هستند (عساکره، ۱۳۸۶). ۱-۶-۲- شواهد چینه شناسی قدیمی ترین ذرات معدنی شناخته شده از سطح قاره ها حدود ۲/۴ میلیارد سال و قدیمی... ادامه

Read more

تا‌این اتفاقات و ارتباطات به روزرسانی شود از اهمت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین فاکتورها برای کاربران‌این قبیل شبکه‌ها، است. برای طراحان واسط کاربری‌این بدان معنا است که... ادامه

Read more

تحقیق در زندگی دلپذیر محققان در پی آن هستند که بدانند چگونه مردم می‌توانند به بهترین سطح تجربه‌های حسی خوشایند به عنوان جزئی از زندگی طبیعی‌شان دست بیابند. منظور از این تجربیات... ادامه

Read more

محدودیت رشد داخل رحمی غیرهمراه با مصرف سیگار در دوره حاملگی، هفته بارداری یا استرس های روانشناختی در این آنالیز وارد نشده اند. از مزایای این مطالعه مورد شاهدی، حجم نمونه بالای آن... ادامه

Read more

برداشتن پستان به علت سرطان، گذر از یک مرحله از زندگی به مرحله‌ای دیگر، مثلاً یائسگی یا بازنشستگی. بیماری‌های روانی:اضطراب، عقب‌افتادگی ذهنی، فراموشی، اختلال خوردن و سوء مصرف... ادامه

Read more