اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح

علمی

اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی

– چاپ و انتشار داده­های آموزشی و مرجع به زبان­های مختلف در زمینه ترویج حقوق بشر، تساوی اجتماعی، دموکراسی و تفاهم­بین­فرهنگی
– توجه به نقش کتاب­های درسی و داده­های تربیتی درمورد فرهنگ صلح
– ترویج تفاهم­های بین­فرهنگی از طریق تهیه و انتشار کتاب­های تاریخی چندجلدی به منظور ترویج فرهنگ صلح
– همکاری در اجرای طرحهای ویژه در مورد آموزش حقوق بشر و دموکراسی در آمریکای مرکزی و آفریقای جنوبی
– ترویج فرهنگ صلح در شبکه مدارس وابسته(ASP)
– حمایت از آموزش چندزبانی از طریق شبکه­های دانشگاهیLINGUAPAY
– کرسی­های یونسکو در زبان­شناسی در بلژیک و مرکز یونسکو در  LINGUAUNI  CATULUNYA (اسپانیا)
– تشویق گفت­وگوی بین­فرهنگی از طریق اجرای طرح­ها و انتشار داده­های اطلاعات درمورد منشا تاریخی پیوند فرهنگ­ها و تمدن­ها؛ طرح­های جاده ابریشم، جاده بردگان، جاده­های آهن و… (کمسیون ملی یونسکو در ایران، 1378).
 

برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای

  1. مساعدت به دول عضو در اجرای برنامه­ها و اقدامات ملی فرهنگ صلح به ویژه در السا لوادر، بروندی، موزاییک و سومالی
  2. همکاری در تهیه برنامه­های رادیویی، در مورد حقوق زنان و ارتقای آگاهی زنان فقیر
  3. برگزاری جشنواره­های سالانه فرهنگ صلح در السا لوادر
  4. همکاری در برگزاری کنفرانس بین­المللی” از کلیشه­های جنگ به ایده­آل­های صلح از طریق فرهنگ و آموزش” در دسامبر 1997 در مسکو
  5. اجرای طرح­های تحقیقاتی و همکاری در تشکیل گردهمایی­های مربوط به ترویج فرهنگ صلح در اروپای شرقی،مرکزی و آسیای میانه…(کمسیون ملی یونسکو در ایران،1378).

یونسکو و فرهنگ صلح

ایده فرهنگ صلح در برنامه­های یونسکو برای اولین­بار در سال1989 در کنگره بین­المللی” صلح در اذهان انسان­ها” در شهر یاماسوخر و در ساحل عاج مطرح شد. پس از آن آقای فدریکومایور مدیرکل یونسکو، در نخستین گردهمایی بین­المللی فرهنگ صلح که در شهر سالوادر تشکیل شد، رسما مباحثه بین­المللی درمورد برقراری حق صلح را آغاز کرد که مطالب آن در اعلامیه وین درج شد.
یونسکو به منظور تقویت برنامه­های مرتبط با صلح و هماهنگ کردن فعالیت­های وابسته در این حوزه از سال 1995، یک طرح فرارشته­ای تحت عنوان” به سوی فرهنگ صلح” در راهبرد میان مدت سوم خود اختصاص داد. در این سند که برنامه کار یونسکو برای دوره شش­ساله 2000-1994 است، فرهنگ صلح چنین تعریف شده است:
مجموعه ارزش­ها ، دیدگاه­ها ، شکل­های رفتاری ، شیوه­های زندگی و فعالیتی که احترام به زندگی، به انسان­ها و کرامت و حقوق آنها را منعکس می­سازد و از آنها الهام می­گیرد، نفی برخوردها از جمله تروریسم در همه اشکال آن، التزام به اصول آزادی، عدالت، همبستگی، دگرپذیری، تفاهم میان مردم و میان گروه­ها و افراد.
راهبردهای مشارکت در ایجاد فرهنگ صلح به شرح زیر است:
– تشویق آموزش صلح، حقوق بشر، دموکراسی، دگرپذیری و تفاهم بین­المللی
– ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیض
– حمایت از تحکیم روندهای دموکراتیک
– تشویق کثرتگرایی فرهنگی و گفت­وگوی بین فرهنگ­ها
– مشارکت در پیشگیری از مناقشات و تحکیم صلح پس از درگیری
 

92