تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
بلاروس

۰٫۸۲۶

۶۹

سنت لوسیا

۰٫۸۲۱

۷۰

آلبانی

۰٫۸۱۸

۷۱

فدراسیون روسیه

۰٫۸۱۷

۷۲

مقدونیه از جمهوری یوگسلاوی سابق

۰٫۸۱۷

۷۳

دومینیکا

۰٫۸۱۴

۷۴

گرانادا

۰٫۸۱۳

۷۵

برزیل

۰٫۸۱۳

۷۶

بوسنی و هرزگوین

۰٫۸۱۲

۷۷

کلمبیا