تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

در سالهای اخیر بیوتکنولوژی تاثیر بسیار مهمی بر صنعت طیور داشته است. با پیشرفت این رشته، دستیابی به انواع آنزیمها، آنتی بیوتیک‌ها، اسیدهای آمینه خالص و پروتئین‌های تک سلولی امکان پذیر شده است. آنزیمها خود، ارگانیسمهای زنده ای نیستند بلکه از ارگانیسم های زنده مثل باکتریها، قارچها، مخمرها، یا بافتهای گیاهی تحت شرایط خاصی تولید می شوند (۱۱). این آنزیم‌ها بر اثر عمل تخمیر باکتریایی نظیر: باسیلوس لنتوس، باسیلوس سابتیلیس و قارچ‌هایی مانند تریکودرماویریده و تریکودرماریسی تولید می‌گردند. محصول آنزیمی تولید شده ممکن است حاوی یک آنزیم و یا مخلوطی از چند آنزیم باشد (۸۵). آنزیم‌های خوراکی معمولا به شکل پودری یا مایع به جیره غذایی دام‌ها افزوده می‌شود. آنزیم‌های خوراکی به درجه حرارت اعمال شده در هنگام فرآیندهای حرارتی و رطوبتی حساس می‌باشند (۵۵).
آنزیم همی سل (Hemicell)
در سال ۱۹۹۰ شرکت ChemGen یک آنزیم خوراکی بنام بتا-ماناناز (β-mannanase) را با نام تجاری همی‌سل (Hemicell) تولید کرد. همی‌سل محصول تخمیری حاصل از عمل باکتری باسیلوس لنتوس (Bacillus Lentus) می باشد. آنزیم بتا-ماناناز مهمترین جزء فعال آن است که سبب تجزیه بتامانان می گردد. از آنجای که همی‌سل علاوه بر بتا-ماناناز حاوی آنزیمهای آمیلاز، زایلاناز، سلولاز و آلفاگلاکتوسیداز می باشد. در واقع به عنوان یک مولتی آنزیم شناخته شده است (۲۸). طی بررسیهای به عمل آمده این آنزیم در هیچ یک از محصولات مشابه در بازار ایران موجود نیست. همی‌سل یک محصول ثبت شده جهانی در اروپا و آمریکا بوده که توسط شرکت ChemGen در ایالات متحده به دو شکل پودری و مایع تولید می‌شود. آنزیم بتا-ماناناز آندوهیدرولاز است، که بطورتصادفی ۱و۴ بتا–دی‌مانان را در داخل زنجیره اصلی بتاگالاکتومانان به گالاکتوگلکو-مانان و مانان می شکند (۹۶)، شکل(۲-۸).
آلفا ۱و۶-گالاکتوز
همی‌سل
رشته بلند بتا ۱و۴- مانان
شکل ۲-۸- هیدرولیز گالاکتومانان(صمغ گوار) توسط آنزیم همی‌سل
فواید استفاده از آنزیم همی‌سل در تغذیه طیور
آنزیم همی‌سل قادر است با تجزیه بتامانان موجود در مواد خوراکی اثرات ضد تغذیه‌ای آن را از بین ببرد. به طور کلی اهمیت استفاده از آنزیم همی‌سل را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
 
اثر آنزیم همی‌سل روی بهبود جذب مواد مغذی
تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آنزیم همی‌سل با از بین بردن اثرات منفی بتامانان روی جذب مواد مغذی، می‌تواند میران انرژی هر کیلو جیره را حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو‌کالری، میزان قابلیت هضم اسید‌های آمینه ۵/۱ تا ۳/۲ درصد و قابلیت هضم فیبر خوراک را به میزان ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد لذا استفاده از همی‌سل سبب کاهش هزینه تولید و بهبود ضریب تبدیل خوراک می‌شود.
 
اثر آنزیم همی‌سل روی بهبود یکنواختی در گله
از آنجایی که پرندگان ضعیف‌تر نسبت به اثرات منفی بتامانان حساس‌تر هستند، لذا آنزیم همی‌سل با از بین بردن بتامانان سبب بهبود یکنواختی وزن زنده پرندگان موجود در گله می‌شود (۲۹).
 
اثر آنزیم همی‌سل روی بهبود وضعیت فیزیولوژیک بدن و تولید
تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آنزیم همی‌سل با از بین بردن اثر بتامانان درکاهش استرس ایمنی ذاتی و همچنین افزایش هورمون انسولین و فاکتور رشد مشابه انسولین (IGF )، میزان راندمان غذایی را در جوجه ‌های گوشتی و بوقلمون افزایش داده و نیز سبب افزایش تولید تخم‌مرغ و اندازه تخم‌مرغ‌های اولیه در مرغان تخمگذار می‌شود (شکل۲-۹).
شکل ۲-۹- نمای کلی از مکانیسم عمل آنزیم همی‌سل در نمودار بالا نشان داده شده است.
 
اهمیت اقتصادی استفاده از آنزیم همی‌سل در تغذیه طیور
آنزیم همی‌سل را به دو طریق می‌توان به خوراک طیور افزود، که در هر دو طریق استفاده از آنزیم سبب بهبود عملکرد اقتصادی طیور می‌گردد.
الف: در روش اول استفاده از آنزیم همی‌سل، می‌توان فقط آن را به مقدار توصیه شده توسط شرکت تولید کننده نیم‌کیلو‌گرم به هر تن از خوراک طیور(۰۵/۰ درصد) افزود. در این روش اگر چه ‌طی نگاه اول افزودن آنزیم سبب افزایش بهاء دان می‌گردد ولی چون این آنزیم بر قابلیت هضم و جذب مواد مغذی اثر مثبت دارد لذا با بهبود عملکرد طیور تولید را اقتصادی تر می‌کند.
ب: در روش دوم لازم است ارزش ماتریکسی (matrix values) یا توان پایه همی‌سل (جدول ۲-۷) در تنظیم جیره‌ها لحاظ گردد. در این روش میزان بهبود مواد مغذی خوراک را در نتیجه افزودن همی‌سل، بصورت آنالیزی برای آنزیم در نظر گرفته و آنرا در تنظیم جیره‌ها بکار می‌گیرند.
جدول ۲-۷- توان پایه (ارزش ماتریکسی) هر کیلوگرم همی سل حهت تنظیم جیرهای غذایی با حداقل قیمت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ماده مغذی مقادیر توصیه شده*
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در هر کیلوگرم) ۲۴۰
متیونین(درصد) ۲۷/۸