تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونیک- قسمت ۲

فایل های دانشگاهی

گفتار اول: تعریف احراز هویت مجازی ۳۳
الف : چیزی که شما می دانید ۳۴
ب : چیزی که شما داریدچیزی که شما دارید: ۳۴
پ : چیزی که شما هستید ۳۵
گفتار دوم: تاریخچه ۳۵
مبحث اول: جایگاه امضای دیجیتال به شیوه الکترونیکی ۳۸
گفتار اول: مفهوم امضای دیجیتالی ۳۸
الف: مفهوم ثبت الکترونیکی ۴۰
ب: جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد ۴۱
گفتار دوم:مزایای امضای الکترونیکی ۴۲
الف: تضمین تمامیت داده پیام ۴۲
ب:امکان استناد پذیری ۴۳
پ:دارا بودن مهر- زمان ۴۳
ت:سرعت و دقت ۴۳
ث:رازداری و محرمانگی ۴۴
گفتارسوم: امضای الکترونیکی مطمئن ۴۴
الف :مرجع گواهی امضای الکترونیکی ۴۵
ب:ویژگی های مرجع گواهی امضای الکترونیکی ۴۵
پ:قابلیت استناد امضای الکترونیکی از منظر حقوقی ۴۵
مبحث دوم: مطالعه تطبیقی جایگاه امضای الکترونیکی ۴۶
گفتار اول:اسناد و مقررات بین‌المللی ۴۶
الف: حقوق آمریکا ۴۸
ب: حقوق کانادا ۴۹
پ: حقوق فرانسه ۵۰
ت: حقوق ایران ۵۱
مبحث سوم: تجارت الکترونیک ۵۲
گفتار اول: ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ۵۲
الف: انعقاد قرارداد ۵۳
ب: اعتبار اسنادی آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگر می شود. ۵۵
پ: اعتبار اسناد تجاری ۵۸
گفتار دوم: قراردادهای تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قراردادهای بین المللی ۵۹
الف: تحلیل قرارداد الکترونیکی از منظر فقه ۵۹
ب: قرارداد تجاری الکترونیکی ۶۰
پ: ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی ۶۷
نتیجه گیری: ۷۱
منابع و مأخذ: ۷۳
کتب فارسی ۷۳
کتب خارجی ۷۴
فهرست ضمائم: ۷۶
الف: متن کامل قانون تجارت الکترونیک ۷۶
ب: آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ ۹۰
چکیده
در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

مقدمه

 

موضوع تحقیق:
در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌ های اجرایی را شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژی هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده بطوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازیابی و کنترل می باشد. در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
بیان مساله:
در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد. با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
پ: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
ت: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
ث: بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که به وسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسان ترین روش و کم ترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند
اهمیت تحقیق:
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم لذا از آنجا که جهان امروزه روزانه در حال تغییرات می باشد و این تغییرات افزایش سرعت در معاملات بین المللی را نیز بی تاثیر نمی گذارد بنابراین بررسی موارد یاد شده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
روش کار و تحقیق:
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.
روش گردآوری، اسنادی ، کتابخانه ای که با مراجعه و دسترسی به برخی کتب و پایان نامه های سال های گذشته و همچنین مقالات مرتبط استفاده شده است، همچنین در جهت افزایش محتوا از سایت ها و وبلاگ هایی که از مستندات حقوقی نشات گرفته شده بهره لازم گرفته شده است.
فرضیه تحقیق:
اصول بنیادینی که در زمینۀ امضا، احراز هویت و اهلیت بر قراردادهای سنتی حاکم است، با تغییراتی در زمینۀ ادلۀ اثبات بر قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال خواهد بود.
در مقایسۀ حقوق ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، نظام حقوقی اخیر سازگاری بیشتری با اصول و قواعد حقوق ایران داشته و برای مطالعۀ تطبیقی مناسب است.
سؤالات تحقیق:
– با توجه به ضرورت احراز هویت و اهلیت طرفین قرارداد، این امر در قراردادهای الکترونیکی چگونه صورت می پذیرد؟
– برای مطالعۀ تطبیقی و بومی سازی راهکارهای حقوقی خارجی در کشور، کدام نظام حقوقی خارجی باید برای مقایسه در زمینۀ احراز هویت و اهلیت در قراردادهای الکترونیکی انتخاب شود؟
فصل اول:
کلیات

 

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

 

 

گفتار اول: تعریف امضا

 

 

الف: تاریخچه امضاء

 

از تاریخ پیدایش امضاء و رواج آن در جهان زمان درازی نمی گذرد.
در ادوار پیشین، مردم اسناد ومدارک خود را آب نهادن نقش مهر یا اثر نگین انگشتری خویش تصدیق میگردند[۱].