توبه در قصاص

پایان نامه های سری اول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «A . M »
رشته حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
موضوع :
نقش توبه در حدود قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
استاد راهنما :
خانم دکتر رقیه صادقی نیری
نگارنده
شهین محمدی دیمان
سال تحصیلی ۹۳-۹۲
سپاسگزاری
سپاس و ستایش بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمون مان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
و بــه مصداق «مـن لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فـرهیخته و فـرزانـه خانم دکتر رقیه صادقی نیری استاد راهنمای اینجانب که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند و همچنین از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پایان نامه اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم.
تقدیم به :
روح ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی )قدس سره) و ارواح طیبه تمامی پاسداران حریم اعتقادی ولایت، فقهاء و علمای امامیه و شهدای گرانقدر که با خون خود نهال اسلام را آبیاری کردند و جانبازان سرافراز و رزمندگان جان بر کف که استقلال و آزادی را به ما هدیه کردند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
الف- مقدمه: ۲
ب- تبیین موضوع تحقیق ۳
ج- سوالات تحقیق ۴
د- پیشینه تحقیق ۵
و- فرضیه های تحقیق ۸
ه- اهداف پژوهش: ۹
ی- روش تحقیق: ۹
ز- ساماندهی تحقیق ۱۰
فصل اول: کلیات و مبانی
مبحث اول – مفاهیم ۱۲
گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاح ۱۲
بند اول- مفهوم توبه در لغت: ۱۳
بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح: ۱۳
گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح ۱۴
بند اول- مفهوم حد در لغت: ۱۴
بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح: ۱۵
گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح ۱۶
بند اول: تعریف قصاص در لغت: ۱۷
بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص: ۱۷
گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح ۱۹
بند اول: تعریف دیه در لغت: ۱۹
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه: ۲۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.