پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره نظام بین الملل

فوریه 9, 2019

مجموعه ای از فعالیت های دیپلماتیک یک کشور در خصوص استفاده از اهرم انرژی در تعامل با سایر دولت ها برای کسب حداکثری منافع ملی اطلاق می شود که لازمه حصول آن هماهنگی میان تمامی برنامه ها ، سیاست ها و راهکارهای اجرایی می باشد.

رهیافت (سیستمیک) به مطالعه مجموعه تعامل هایی می پردازد که میان سیستم و محیط خارجی آن پدید می آید و این مجموعه ساخته مشخصی از روابط است که از طریق مکانیسم و یا سازکارهایی با محیط خارجی اطراف خود و (زیر سیستم) در ارتباط است . رابطه ی (توازن قدرت) میان مجموعه ای از کشورها و دولت ها به عنوان یک سیستم عمل می کند . سیستم ممکن است دارای سازمان منعطف و یا متصلب ، با ثبات و یا بی ثبات باشد . یک سیستم بی ثبات متزلزل تر است و توازن آن راحت تر بر هم می خورد . از طرفی یک سیستم با ثبات برای برهم خوردن نیاز به یک (درونداد) بسیار قدرتمند دارد ، هر سیستم به دنبال آن است که به نوعی تعادل دست یابد ، آن را حفظ کند و پس از بر هم خوردن تعادلش به آن بازگردد ؛ که خود آن تعادل ممکن است باثبات یا بی ثبات باشد . اصطلاحی که با نظریه سیستم ها ارتباط تنکاتنگی دارد (وابستگی متقابل) ست ، به عبارت ساده تر به معنای وابستگی دو طرفه یا چند جانب است که درون یک سیستم جریان دارد . وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در ان بین کشورها – بازیگران داخلی کشورهای مختلف – تأثیرگذاری متقابل وجود دارد . ان تأثیر گذاری ها اغلب از مبادلات بین المللی ، نقل و انتقال پول ، کالا و… در سطح بین المللی ریشه می گیرد. این مبادلات پس از جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی یافته است .
در کنار نظریه سیستمیک ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال ممکن است در حوزه هایی که دولت ها در آن ها منافع متقابل ندارند ، چندان مرتبط به نظر نرسد . بنابراین دستیابی به همکاری در حوزه های نظامی یا امنیت ملی که سود یک طرف ، زیان دیگری تلقی می شود (بازی با حاصل جمع صفر) ، بسیار دشوار است .(دهقان /خداکرم 1391)در کل نهادگرایان نئولیبرال نهادها را مثابه ابزاری برای دستیابی به همکاری در نظام بین الملل می دانند. رژیم ها و نهادها در اداره نظام بین الملل رقابت آمیز و هرج و مرج امیز بسیار مؤثر هستند . آنها در زمان لازم به تشویق چند جانبه گرایی و همکاری ، به مثابه ابزاری برای تأمین منافع ملی می پردازند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از بعد هستی شناسی مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد سیاسی برای نظریه پردازان این گروه حائز اهمیت است . توسعه نهادهای بین المللی حاکی از ظهور عقلانیت میان دولت ها تلقی می شود که به جای توجه صرف به منافع فوری و لحظه ای به منافع بلند مدت می اندیشند . از بعد معرفت شناسی هرچند دولت ها بازیگران اصلی صحنه ی بین الملل هستند اما در کنار آنها بازیگران دیگری با درجه ی اهمیت متفاوت در قلمرویی که مخصوص دولت ها بوده حضور یافته اند و بر سائل اقتصادی ، زیست محیطی و تکنولوژیکی تأکید می کنند ؛ این در حالی است که در دیدگاه آنها مسائل غیر نظامی اهمیت بیشتری دارد . بر همین اساس در دهه های 70 و 80 نظریه های همگرایی و رژیم ها ارائه شده که محور آنها اقتصادی بوده است . بر اساس این نظریه ها همکاری های اقتصادی می تواند به همکاری های سیاسی تبدیل شود و بر اساس فرضیه های تسری و کارکرد گرایی نهادهای منطقه ای و فرا ملی می تواند وابستگی متقابل را در بین کشورها به وجود آورند . به نظر می رسد ایران و چین بایستی بتوانند همکاری های اقتصاد خود را از حوزه ی انرژی به همکاری های سیاسی مبدل نمایند و موجبات توسعه ی روابط فی مابین را گسترش دهند . دولت در این نظریه بازیگر اصلی است و این نظریه نأکید خاصی بر نهادهای بین المللی دارد ؛ لذاتأکید بر همکاری دو دولت در صحنه بین المللی با استفاده از ظرفیت سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت که چین عضو آن می باشد و همچنین سازمانهایی مانند اوپک ، می تواند در شکل گیری وابستگی متقابل پیچیده فی مابین مؤثر واقع شود .
ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز احساس نیاز به تعامل با کشورهای بزرگ برای فائق آمدن بر انزوای کشور در صحنه ی بین المللی و بازیگری به عنوان یک قدرت منطقه ای ، به دنبال ایجاد روابط متقابل می باشد . ابزار انرژی به عنوان یک منطق سیاسی می تواند در راستای منافع ملی کشور عمل نماید . کشور چین نیز به دلیل نیاز رو به تزاید خود در بخش انرژی برای توسعه ی صنعت خود ، می تواند در راستای متنوع سازی واردات انرژی از منابع انرژی ایران استفاده نماید که نتیجه آن برای هردو کشور به عنوان بازیگران عرصه ی نظام بین الملل همپوشانی نیازهای دو طرفه به عنوان یک سیستم است ، که در نهایت ثبات سیستم دو جانبه را تقویت و تعادل را درون سیستم برقرار می نماید ؛ این مهم موجبات گسترش مناسبات راهبردی دو کشور ایران و چین را فراهمhk می سازد .
2-2- امنیت انرژی
به نظر می رسد با توجه به تحولات پیش آمده در اقتصاد جهانی ، در رقابت کشورهای تازه صنعتی شده آسیا ، به خصوص چین با سایر قدرت های بزرگ ، تا چندین سال آتی نقش نفت و گاز نیز به عنوان یک مورد در اقتصاد جهانی افزایش یابد ؛ لذا مفهوم امنیت انرژی مفهومی است کلیدی که پرداختن به آن مهم جلوه می نماید .
انرژی عموماً دسترسی مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژیبرای راضی نمودن متقاضی تعریف می گردد . به صورت خلاصه می توان بیان نمود که امنیت انرژی سه مفهوم اساسی زنجیره ی تحولات انرژی در جهان امروزی را در بر می گیرد : قیمت ، پایداری و محیط زیست . (دهقان/ خداکرم1391)واقعیت نشان می دهد که در شناخت و فهم دانش های مرتبط با انرژی انسان کمتر موفق بوده است ؛ به طوریکه اگرچه در زمینه ی فناوری ، پیشرفت های چشمگیری داشته است ، بدون شک در بخش های مربوط به سیاستگذاری ، امنیت و حقوق انرژی ، انسان به شدت فقیر است . (دهقان /خداکرم1391)امنیت انرژی به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت معقول در حامل های انرژی بازگشته و سعی می نماید تهدیدات ژئوپلتیکی ، اقتصادی ، تکنیکی ، زیست محیطی و روانی ناظر بر بازارهای انرژی را کاهش می دهد . امنیت انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان به معنای آن است که اولاً دسترسی اسان و بدون احتمال خطر منابع نفت و گاز جهانی وجود داشته باشد و ثانیاً این منابع به صورت منطقی دارای تنوع و گوناگونی از لحاظ منطقه و جغرافیایی منابع و نیز مسیرهای انتقال باشد و ثالثاً جریان نفت و گاز عموماً از محلی تأمین شوند که ثبات و عدم تغییر در حکومت های آنان دراز مدت و طولانی باشد . (دهقان/خداکرم1391) امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که در آینده به یک بازار مداوم به همراه رشد منطقی قیمت دسترسی داشته باشند . ؛ زیرا اکثر تولید کنندگان از گروه اقتصادهای تک سلولی هستند که به فروش نفت عمیقاً وابسته اند و هرگونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی جایگزین و یا ترجیح آنان در تأمین نفت و گاز از کشورهای غیر اوپک به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست . (دهقان/خداکرم1391)
دیپلماسی انرژی با مفهوم امنیت انرژی گره خورده است ، به گونه ای یک رابطه دو طرفه را شامل می گردد که میان کشورهای دارای ذخایر نفتی و صادر کننده انرژی با کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته و نیز مصرف کنندگان عمده برقرار می شود . انرژی یک کالای استراتژیک است که تأمین امنیت آن نقشی اساسی در سطح امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی دارد .
گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و چین در نتیجه عمل گرایی در سیاست خارجی آنها صورت گرفته است . منافع اقتصادی متقابل ، الزامات نوسازی و توسعه ، جلب حمایت چین به عنواتن ابر قدرتی در حال ظهور و عضور دائم شورای امنیت با حق وتو ، اهمیت جلب حمایت چین به عنوان ابر قدرتی در حال ظهور و عضو دائم امنیت با حق وتو، اهمیت این کشور در تأمین نیازهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران ، و از طرفی نیاز روز افزون اقتصاد در تأمین نیازهای انرژی و بازار ایران برای صدور محصولات خود و به ویژه تغییر راهبرد سوسیالیستی اقتصاد خود اتکایی دوران مائو به سیاست درهای باز و اصلاحات اقتصادی از زمان حکومت دنگ شیائوپینگ، دولتمردان دو کشور را به تنظیم خط مشی هایی واقع بینانه در روابط دو جانبه سوق داده است . در نتیجه ، علی رغم وجود تعرض های بنیادین ایدئولوژی های حاکم و ساختار نظام های سیاسی دو کشور ، روابط تهران و پکن ، پس از وقفه ای کوتاه در حال گسترش بوده است .
تاملی در تصمیمات سیاست خارجی چین در دوران پس از مائو نشان می دهد که مناسبات چهارچوب نظری برای تعیین متغیرهای موثر در سیاست خارجی پکن در قبال منطقه خاورمیانه و به ویژ] ایران ، نظریه نو واقع گرایی و اندیشه های «کنث والتز» می باشد . به نظر والتز ، درک و فهم ساختار بین المللی این امکان را برای ما فراهم می آورد تا الگوی رفتار دولت ها و علل اقدامات آنها را تبیین کنیم چرا که دولت ها منافع و استراتژی های خود را بر مبنای محاسبه جایگاه خود در نظام بین الملل تعیین می کنند. از آنجا که نظام بین الملل بر مبنای اصل آنارشی استوار است ، آنچه در سیاست بین الملل حائز اهمیت است ، تفاوت دولتهای ملی از نظر میزان برخورداری از قدرت و توانایی گوناگون می باشد. دولت های کوچک و بزرگ بر مبنای تفاوت کارگردها و ویژگی هایشان از هم متمایز نمی شوند ، بلکه به واسطه تفاوت توانائی و قدرتشان از هم شناخته می شوند .
به نظر والتز ، ساختار نظام بین الملل شکل دهنده سیاست بین الملل بوده و خود را بر دولت ها تحمیل می نماید. ساختار نظام بین الملل نه تنها بر رفتار دولت ها تأثیر میگذارد ، بلکه از طریق تحمیل محدودیت هایی بر دولت ها ، به مناسبات بین المللی شکل می دهد . بنابراین ، تغییر در رفتار دولت ها و هم چنین الگوهای رفتار بین المللی در نتیجه تغییر ساختار نظام بین الملل امری حتمی است . بدین ترتیب ، بازیگران کمتر اهمیت دارند زیرا ساختار آنها را وادار می کند تا اقداماتشان را با روش های از قبل تعیین شده انجام دهند .
والتز مفهوم منافع ملی را نیز در دیدگاهش مورد توجه قرار می دهد و بر این باور است که هر دولتی طرح هایی برای تأمین بهتر منافعش دارد. منافع ملی راهنمایی سیاست خارجی است . چه موقع و به کدام سو بایستی حرکت کند . همچنین والتز این نکته را مطرح می کند که قدرت های بزرگ بایستی مدیریت نظام بین المللی را بر عهده گیرند . از آنجا که قدرت های بزرگ سود بیشتری از نظام بین المللی می برند ، لذا نه تنها مدیریت نظام یاد شده بر آنها لازم است بلکه ارزشمند نیز می باشد .
نو واقع گرایی مفروضات اساسی واقع گرایی را در این خصوص که دولت بازیگران اصلی نظام بین المللی و سیاست جهانی هستند و نیز این فرض را که دغدغه اصلی دولت ها حفظ بقاست می پذیرد و البته در جامعه بین المللی آنارشیک نیل به همکاری را غیر ممکن می کنند . مطابق استدلال نو واقع گریان ، دولت ها همانطوری که در بعد ملی با افزایش توانائی عای اقتصادی ، قدرت نظامی و بکارگیری استراتژی هوشمند در دست یابی به اهدافشان تلاش می کنند در بعد خارجی نیز با تقویت و توسعه اتحادیه خود و تضعیف اتحادیه های مخالف منافع ملی را پی می گیرند .

اگر چه نو واقع گرایان مفروضات و ایده های واقع گرایان درباره قدرت را نیز می پذیرند اما مفهوم قدرت صرفا بر حسب قدرت نظامی تعریف نمی شود . برای نو واقع گرایان قدرت طیفی متنوع از توانایی های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک را در بر می گیرد . در واقع آنها مفهوم «قدرت مرکب» را مطرح می کنند که دولت ها برای تامین منافع ملی شان و نیز جهت دستیابی به جایگاه یک قدرت و بازیگر مهم در صحنه ساست بین الملل باید دارا باشند . به طو

No Comments

Leave a Reply