دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: امپراتوری عثمانی

پایان نامه حقوق

ملتهای جدید نقش داشت و آن ظهور مردانی همچون آتاتورک در ترکیه ،رضا شاه در ایران ،محمد پنجم در مراکش و حبیب بورقیبه درتونس بود.که مصمم بودند تا به عقب ماندگی مردمان خود و نیز سلطه اروپاییان در کشورهایشان پایان دهند. خاورمیانه در اوایل قرن بیستم همچنین شاهد شکل گیری سه تحول به هم پیوسته و تقویت کننده یکدیگر بود، نخستین تحول طغیان اعراب علیه حکومت عثمانی در ژوئن 1916 بود .این طغیان از حجاز شروع شد و به تاسیس سلسله ای گذرا در سوریه و در نهایت ایجاد سلطنتی دیر پا در عراق منتهی شد،همه پیمان نامه هایی که مرزها و دیگر عناصر ملی را تحت تاثیر قرار میدهند از اهمیت تاریخی خاصی برخوردارند اما برخی از مهم ترین موافقت نامه هایی که در این دوره تاریخی امضا یا صادر شدند عبارتند از قراداد سایکس پیکو ، اعلامیه ی بالفور ،کنفرانس سن رمو و پیمان سور .سومین ویژگی مرتبط تولد کشورهایی بود که از تجزیه ی امپراتوری عثمانی به وجود امدند:ترکیه ،فلسطین ،سوریه ،لبنان ،اردن، عراق و عربستان سعودی. در میان این کشورها فلسطین کوتاه ترین حیات را داشت و در سال 1948 از موجودیت باز ماند و اسرائیل جایگزین ان شد.

طغیان اعراب از دو لحاظ دارای اهمیت است:نخست این شورش تجزیه ی امپراتوری عثمانی را در قرن بیستم رقم زد و دوم دوره ی روابط بسیار نزدیک بین انگلیس و کسانی را شروع کرد که در نهایت قدرت را در ما ورای اردن و بخش هایی از عربستان شامل عراق در دست گرفتند. در سپتامبر 1918 که نیروهای انگلیسی به سوی دمشق پیشروی میکردند “نیروهای فیصل یکی از پسران شریف حسین وارد شهر دمشق شده و سوریه را تصرف کردند و پس از آن با حمایت انگلیس روز هفتم مارس 1920 کنگره سوریه در دمشق تشکیل شد و امیر فیصل را به عنوان اولین پادشاه سوریه انتخاب نمود” بدین ترتیب ،تجزیه ی امپراتوری عثمانی و از قرار معلوم استقلال اعراب در حال اغاز شدن بود.اما آمال استقلال اعراب به واقعیت نپیوست .زیرا پیش از این درسال 1916 انگلیس و فرانسه قرارداد سایکس پیکو را در قالب یازده نامه که بین دوطرف رد و بدل شد قطعی و از ان طریق استان های عثمانی را به مناطق مختلف تحت نفوذ خود تقسیم کردند.
اهمیت نهایی موافقت نامه سایکس پیکودر تعیین مناطق تحت نفوذ برای دو قدرت باقیمانده ی عمده ی اروپا نهفته بود ، از طریق این موافقت نامه کنترل بر سوریه به فرانسه اعطا شد و سربازان فرانسوی در 25 جولای 1920 به سوی دمشق پیشروی کردندو وارد ان شدند.با پایان جنگ جهانی اول تنش بین ارمان گرایی بلند نظرانه ویلسون از سوی امریکا و واقعیت کنترل استعماری خاورمیانه از سوی انگلیس و فرانسه به اوج رسید.نتیجه ی این تنش پیدایش مقوله ی قیمومیت بود که در واقع واژه ای مودبانه برای وضعیتی بود که چند دهه قبل بدون احساس شرم ساری از ان تحت عنوان استعمار یاد میشد.”تجزیه ی امپراتوری عثمانی در واقع در کنفرانس سن رمو در اوریل 1920 صورت گرفت” و پس از چندی توسط جامعه ملل پذیرفته شد. عثمانی ها در بستر مرگ خود در موقعیتی نبودند که بتوانند بر مسیر رخدادهایی که به انها دیکته میشد تاثیر بگذارند و” با امضای پیمان سور در ماه اگوست سال بعد به واقعیتهای جدید ژئوپلتیک منطقه تن دادند.” قدرتهای قیم امانت داران سرزمین های تحت قیمومیت خود بودند و یکی از وظایف انها اداره امور داخلی این سرزمین ها در چارچوبی بود که خود تعیین میکردند. با اندک تغییراتی تعیین سرزمینهای تحت قیمومیت بر اساس مفاد موافقت نامه سایکس پیکو صورت گرفت: انگلیس قیمومیت عراق و فلسطین را بر عهده گرفت و فرانسه قیمومیت سوریه بزرگ که شامل لبنان نیز می شد را بر عهده گرفت.
در مورد شکل مرزهای بین المللی که از کنفرانس سن رمو نشات گرفت مذاکره کنندگان خط کش به دست انگلیسی و فرانسوی مرزهای ملی را ترسیم کردند و به خاورمیانه کنونی شکل بخشیدند. انچه دست و پایشان را می بست ارزوها و خواسته های مردمانی که زندگی اشان را تحت تاثیر قرار می دادند نبود بلکه بیشتر اقدامات و برنامه های دیپلماتیک خود انها بود.پیدایش لبنان نمونه ی جالبی است . فرانسویان برای سهولت کارشان سوریه را به شش واحد اداری تقسیم کردند که تا حدی بر اساس مذهب اکثریت ساکنان در هر واحد معین شده بود.اکثریت سنی هیچگاه نسبت به حاکمیت فرانسوی ها اشتیاقی نشان ندادندو تقسیمات اداری شیوه ای موثر برای تضعیف امکان بالقوه ی همبستگی ضد فرانسوی بر پایه ی مذهب قلمداد میشد.برای انکه برخی نواحی کوچکتر از لحاظ اقتصادی از کارایی بیشتری برخوردار شوند در سال 1920 چند ناحیه ی هم جوار به لبنان که خود یکی از تقسیمات داخلی سوریه محسوب میشد منضم شدند و به این ترتیت کشور لبنان بزرگ تاسیس شد. اگر چه جدا شدن از سوریه و تشکیل کشور لبنان با شور و هیجان قابل ملاحظه ای از سوی جامعه ی مارونی های کشور جدید مورد استقبال قرار گرفت ، تضمین پویایی اقتصادی به بهای از دست رفتن تجانس اجتماعی و مذهبی به دست امد،این امر بعدها پیامدهای ناگواری به بار اورد. در سوریه واحدهای اداری باقی مانده در هم ادغام شدند و در سوریه به شکلی که امروز میشناسیم تشکیل شد.
مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940
دهه های 1910 و 1920 دوره ی دگرگونی های عمیق بین المللی همراه با تولد کشورهای جدید و مرگ امپراتوریهای قدیمی بود . توافق های دوران پس از جنگ یعنی دهه 1920 م سبب شد تا خاورمیانه نقشه ی جدیدی پیدا کند . نقشه ای که به هیچ وجه به نقشه ی پیش از جنگ شباهتی نداشت. در همان زمان این منطقه شاهد حضور مجموعه ای از بازیگران جدید بین المللی -انگلیس و فرانسه،جامعه ملل و تا حد بسیار کمتر ایالات متحده بود که قبلا علاقه ای چندانی به این منطقه نشان نمیدادند. زمانی که دهه 1920 به پایان خود نزدیک میشد غبارها تقریبا فرو نشسته بود،بسیاری از مسائل باقی مانده مرزی در منطقه خاورمیانه همچنان بدون پاسخ باقی ماند.
دهه 1930 برخلاف دهه قبل با تغییرات بین المللی اندکی حداقل در خاورمیانه همراه بود اما تحولات سیاسی داخلی که در دهه 1920 میلادی در این منطقه اغاز شده بود در این دهه تحکیم شد. در این دوران تنها یک مورد تبادل سرزمین رخ داد و طی ان شهر اسکندرون در سال 1939 از سوریه جدا شد و به خاک ترکیه پیوست. در میان کشورهای خاورمیانه ماورای اردن ،سوریه ولبنان همچنان تحت قیمومیت باقی ماندند و تنها در دهه 1940 توانستند استقلال خود را به دست اورند.
پایان دوره عثمانی به ترسیم مجدد و بنیادی نقشه خاورمیانه و پیدایش مجموعه ی تازه ای از کشورها و کیان ملی در این منطقه انجامید . با این وجود پایان یافتن کنترل و نظارت امپریالیستی استانبول ضرورتا به این
معنا نیست که نیروهای بومی و ملی اکنون می توانستند ابراز وجود کنند و دست کم بیست سال دیگر طول کشید تا این اتنفاق بیفتد. حتی قبل از ان که امپراتوری عثمانی از میان برود انگلیس و فرانسه رقابت بر سر تقسیم غنائم خاورمیانه را اغاز و این منطقه را به قلمرو های تحت الحمایه خود تبدیل کرده بودند، بدون انکه اندک توجهی به خواست مردم این منطقه نشان دهند..بدین ترتیب دوران استعماری اروپا در خاور میانه اغاز شد. فرانسه مناطق تحت الحمایه خود را در شرق مدیترانه و مغرب تاسیس کرده بود و تا انجا پیش رفت که الجزایر را بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو خود اعلام کرد و درصدد برامد که فرهنگ فرانسه را در انجا پیاده کند. فلسطین و ماورای اردن به سرزمینت های تحت الحمایه ی انگلیس تبدیل شدند و انگلیس در واقع اداره امور مصر ، عراق و کشورهای شبه جزیزه عربستان را نیز در اختیار داشت.تحت هدایت و حمایت انگلیس و فرانسه کشورهای جدید شکل گرفتند و نظام های جدید سیاسی طراحی شدند. سرانجام بار دیگر در برابر چشمان تیز بین انگلیسی ها فلسطین و پادشاهی حجاز از ادامه حیات باز ماندند . طولی نکشید که هویت های ملی و احساسات ملی گرایانه و نیز واکنش های شدید نسبت به دسیسه چینی و سیطره اروپاییان برانگیخته شد.
جنگ جهانی دوم نیز همانند جنگ جهانی اول جغرافیای سیاسی خاورمیانه را به گونه ای بنیادین دگرگون کرد . از نیمه ی دوم دهه 1940 به سرزمین های تحت قیمومیت استقلال رسمی داده شد ،بدین ترتیب یکی از پر تلاطم ترین مراحل در زندگی خاورمیانه معاصر اغاز شد.

بخش دوم:الگوی توزیع قدرت در لبنان
فصل اول:کلیات
لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه و در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه است و پایتخت آن شهر بندری بیروت است.
لبنان از شمال و شرق با کشور سوریه ، از جنوب با کشور اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه همسایه‌است. جزیره قبرس نیز که از نظر سیاسی به بخش‌های مختلف تقسیم شده، شامل جمهوری قبرس که عضو اتحادیه اروپا می‌باشد و جمهوری ترکی قبرس که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌است، نیز در نزدیکی سواحل این کشور قرار دارند.واژه لبنان از واژه سامی «لبن» که اشاره به قله‌های سفید کوهستان‌های لبنان دارد، گرفته شده‌است.”تا قبل از جنگ داخلی ۱۹۹۰-۱۹۷۵ لبنان کشوری متمول در منطقه و پایتخت بانکداری جهان عرب محسوب می‌شد و تعداد زیادی توریست را جذب خود می‌کرد تا حدی که بیروت را به عنوان پاریس خاورمیانه می‌شناختند و همچنین به دلیل قدرت مالی بسیار لبنان را به عنوان سوئیس خاورمیانه می‌شناختند”. بلافاصله بعد از پایان جنگ تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا اقتصاد را بهبود بخشند و زیر ساختهای کور را از نو بسازند که نتایج مثبت آن در سالهای اخیر آشکار شده‌است. تا قبل از ابتدای سال ۲۰۰۶، کشور به ثبات و بازسازی لبنان به پایان رسید و تعداد بسیاری توریست به گردشگاههای لبنان سرازیر شدند.” اما با شروع جنگ اسرائیل لبنان در سال ۲۰۰۶ تعداد بسیاری نظامی و غیر نظامی صدمه دیدند و خسارات بسیاری به زیر ساختهای کشور وارد شد و جمعیت گسترده‌ای بی خانمان شدند”. از سپتامبر ۲۰۰۶ دولت لبنان برنامه رسیدگی به اموال مخروبه بیروت، طیر و دیگر دهات واقع در جنوب لبنان را شروع کرده‌است.

گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان
“از آنجا که مردم لبنان در ۶۰ سال گذشته به شهرنشینی روی آورده‌اند، بیشتر جمعیت این کشور در شهرها به ویژه در پایتخت آن بیروت و اطراف این شهر سکنی گزیده‌اند. بیش از نیمی از لبنانی‌ها در اینجا زندگی و تعداد بیشتری نیز در آنجا کار می‌کنند.”
لبنان از شش استان (به عربی: ألمحافظه) تشکیل شده‌است.
استان بیروت ،استان جبل لبنان ،استان شمالی لبنان ،استان بقاع ،استان نبطیه ،استان جنوبی لبنان .
گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لبنان سرزمینی بلند و کوهستانی است که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد. کرانه‌های لبنان ۲۵۵ کیلومتر درازا دارد. رودخانه‌های مهم لبنان عبارت‌اند از: عاصی (ألعاصی) و لیطانی (أللیطانی) در دره سهل‌البقاع ، و کلب (ألکلب). رشته‌کوه‌های لبنان عبارت‌اند از: رشته‌کوه‌های لبنان شرقی و رشته‌کوه‌های لبنان غربی که میان این دو رشته کوه، دره سهل‌البقاع قرار گرفته‌است.
“لبنان به عنوان یک کشور خاورمیانه‌ای از غرب با دریای مدیترانه حدود ۲۲۵ مرز ساحلی دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با اسرائیل هم مرز است. مرز لبنان با سوریه ۳۷۵ کیلومتر است در حالیکه مرز لبنان با اسرائیل تنها ۷۹ کیلومتر است.” سازمان ملل مرز لبنان با اسرائیل را تأیید کرده‌است .اگر چه منطقه‌ای کوچک با

90