عواقب و مشکلات اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بزرگسالان

علمی

عواقب و مشکلات اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بزرگسالان:

در چندین حوزه از زندگی بیماران، شامل:

 • سلامت: به دلیل تکانش گری مبتلایان به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی مشکلات خود مراقبتی و سنجش های سلامتی پیش گیرانه ضعیف تری دارند .
 • مشکلات ارتباطی: صمیمیت، رابطه جنسی و کنش‌وری زناشویی بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی نیز دچار مشکل است.
 • پیشرفت تحصیلی: بیشتر دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی نسبت به توانایی‌های خود عملکرد پایین‌ترین دارند
 • اشتغال: برای آنان بیشتر تغییر شغل ، اخراج ، شغل‌های پاره وقت گزارش شده است.
 • پول: نارسایی توجه، حواس پرتی و رفتار بازداری شده ضعیف بزرگسالان مبتلا می‌تواند به مدیریت پول و وضعیت مالی کلی آنها صدمه بزند.

رانندگی ایمن: ترکیب اعمال تکانشی و حواس پرتی  در این مبتلایان پشت فرمان نشستن را خطرناک می سازد. بارکلی [ ترجمه مشهدی، 1391].

بررسی و تاریخچه مشکلات زندگی بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

به بررسی و تاریخچه مشکلات، بررسی تاریخچه تحولی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، پزشکی و روان پزشکی را مورد بحث قرار می‌دهیم. رامسی [ترجمه مشهدی، 1390]

 • بررسی و تاریخچه مشکلات: درک این موضوع که چگونه بیماران به این نتیجه می‌رسند که باید به دنبال کمک باشند، مفید است. مهم است تا بفهمیم که بیماران چه چیزی را به عنوان مشکلات در زندگی شان در نظر می‌گیرند و چگونه این مشکلات، منعکس کننده تغییر در کنش‌وری قبلی‌شان است. چگونه عوامل محیطی مختلف در مشکلاتشان اثر می‌گذارد و چه کاری برای کنترل این گونه مشکلات انجام داده اند، اطلاعات بالینی مهمی درباره موقعیت کنونی بیماران فراهم می‌آورد. رامسی [ترجمه مشهدی، 1390]
 • تاریخچه تحولی: این بررسی شامل سنجش فعالانه رویدادهای مهم تحولی، مواجهه با سموم در دوران درون رحمی (مانند سیگاری بودن مادر) و یا بیماریها و صدمات دوران نوزادی است که می‌تواند در برون نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی دخیل باشد. رامسی [ترجمه مشهدی، 1390]
 • تاریخچه خانوادگی: به دست آوردن اطلاعات در مورد تاریخچه خانوادگی و موقعیت کنونی خانواده مفید است. به منظور تشخیص الگوهای وراثتی که در خانواده موجود است، می بایست یک ژنوگرام جامع ایجاد شود.
 • تاریخچه تحصیلی: در بیشتر ارزیابی‌های بالینی، تعیین تعداد سال‌های تحصیلی بیماران و آخرین مدرک تحصیلی‌شان، یک بررسی مناسب از تاریخچه تحصیلی را تشکیل می‌دهد.
 • تاریخچه شغلی: بررسی دلایل تغییر شغلی در گذشته و بررسی تکالیف شغلی خاص یا محیط‌های شغلی که برای فرد پیوسته چالش زا بوده اند نیز مفید است.
 • تاریخچه پزشکی و روان پزشکی: تاریخچه درمان پزشکی و روان پزشکی فرد، به منظور رد وجود اختلال‌های پزشکی یا صدمات مغزی که ممکن است در ناراحتی‌های مربوط به نارسایی توجه و تکانشگری فرد نقش داشته است. رامسی [ترجمه مشهدی، 1390]
92