علمی

عوامل ایجاد کننده  استرس

عوامل ایجاد کننده  استرس

(علوی ،1373؛ به نقل از کهنوج،1383) در این رابطه اظهار میدارد از زمینه های زندگی به ویژه باعث استرس می شود. وی آنها را به شش زمینه تقسیم کرده است. کار، مردم، زمان، محیط، زندگی داخلی و شخصیت

  • کار

علت های استرس در کار اغلب ضد و نقیض اند برای نمونه نکته باریک این است که کار کردن شدید همان اندازه استرس زا هستند که کار به اندازه کافی نداشتن، ترفیع ارتقا، همانند باز ماندن از ترفیع استرس زا است. مسئولیت های انبوه ریاست مالی به همان اندازه کار کردن کسل کننده در خط مونتاژ استرس آور است. با نبودن کار به صورت عدم اشتغال استرس زا است، همانگونه که گمارده شدن در کاری تازه ، کار زیاد قطعا برای سلامتی شما بد است.

  • مردم

ازدحام سبب استرس می شود همانطور تنهایی زنان و شوهران سبب استرس هم می شوند همین گونه نیافتن همسری مناسب چنین اثری می گذارد یا طلاق، جدایی و مرگ همسر نیز استرس آور است. فرزندان علل عمده استرس هستند همین گونه است  عقیم بودن، در محیط کاری مواجه شدن با مردم استرس زا است، اما از بین بردن عصبانیت برای جلوگیری از کشمکش نیز چنین است.

  • زمان

دائم در حال شتاب بودن استرس آور است در دنیای کاری امروز وقت با ارزش است کوتاهی در برنامه ریزی و انتظار مسائل و مشکلات را داشتن تعداد بحران ها را در زندگی افزایش می دهد هر چه بحران به  به بحران های دیگر و بیشتری می انجامد و سبب افزایش مقدار فشار روحی و روانی می شود. چرخه بحران بدتر و وضع آن وخیم تر می شود. زیرا تصمیم هایی که در بحران گرفته می شود معمولاً بدون اندیشه کافیاتخاذ می شود و بذر بحران های بیشتری را می افشاند.

  • محیط

ازدحام بیش از اندازه و سرو صدا هم در خانه و هم در محل کار هر دو عامل تحریک عصبی هستند این عامل های تحریک اگر پیوسته و بدون فاصله باشند، بزرگترین علل استرس می شوند.نمونه های بالا رفتن قیمت خانه در بیست سال گذشته نشان می دهد که مردم فقط برای مدتی می توانند در جاهای شلوغ زندگی کنند بی آنکه به بیماریهای روحی یا روان تنی دچار شوند همچنین عضلات خود را در برابر صدا منقبض می کنیم و در نتیجه دچار سر درد و فشار خون بالا می شویم.

  • زندگی در خانه

علت ها اغلب آمیخته ای مردم و محیط هستند یک زندگی خانوادگی شاد و مطمئن، بزرگترین عامل رهایی از استرس است. ولی هر گونه شکاف در این زندگی به محیط کار منتقل می شود. ازدواج فرصتی برای سهیم شدن در مشکلات و تجارب پدید می آورد ولی همچنین می تواند می تواند با خود ناکامی هم به بار  بیاورد، معنا دادن  به کار که کوشش می کنند هر ساعت را در سر کار بگذرانند. اغلب از تلخی زندگی و همسری پر از کینه رنج می برند. در مقیاس “هولمز و راهه” (مقیاسی که با آن مسایل را که اغلب سبب استرس می شود را می سنجد) مرگ همسر، طلاق و زندانی شدن و جدایی بالاترین عوامل استرس هستند که زندگی عادی خانوادگی را به هم میریزند.

  • شخصیت

روان شناسان آمریکایی افراد بشر را به دو نوع شخصیت “الف” و “ب” تقسیم بندی کرده اند:

نوع “الف”: رقابت جو و تجاوز گرند که خود و کارمندانشان را بسیار سخت به کار می رانند. آنان  استعداد فشارهای روحی، روانی را دارند به ویزه مستعد حمله قلبی می باشند. دارندگان نوع شخصیت “ب” مردمی آرامتر و ساده گیر ترند و اغلب برای پیشگیری از استرس کارها را از پیش برنامه ریزی می کنند در واقع آدم های بسیار کمی به طور خالص از نوع “الف” یا “ب” هستند و نوع افراد بیشتر در یک مقیاس رفتاری میان این دو قابل سنجش است، نوع “ب” مصون از استرس نیستند ولی احتمال این که بیشتر با ان کنار آیند زیاد است. پاره ای از افراد نوع “الف” ناقل استرس هستند، خودشان در برابر استرس نفوذ ناپذیرند ولی به احتمال آن را به دیگران منتقل میکنند.

(گوستاوسون[1]،2003) عقیده دارد بعضی از صفات شخصیتی نقش مهمی در سبب شناسی و پیشرفت اختلافات دارند و شخصیت فرد می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق ایجاد رفتارهای ناسالم نظیر سیگار کشیدن، سوءاستفاده از مواد، بی خوابی، سوءتغذیه و… باعث بیماری فرد شود.

[1] Gustav Sson.