متفرقه

مدل ۵M در تبلیغات – بخش دوم: Message

دو عنصر پیام و مخاطب رو نمیشه از همدیگه جدا کرد و اصالتا باید مخاطب مشخص و هدف گیری شده ای وجود داشته باشه تا بشه پیام محرک و موثری واسه اون فرستاد. در ، مخاطبین یه پیام تبلیغاتی رو میشه در گروه های زیر جای داد:

 • مصرف کنندگان یا مخاطبین فردی و خونگی داخلی و خارجی
 • مصرف کنندگان سازمانی و افراد حقوقی و شرکتای تعاونی
 • واسطه های پخش (کلی فروشا و خرده فروشا)
 • مشاورین و پیشنهاد کنندگان صنعتی
 • بازرگانان صادرکننده
 • دولت

نکته مهم در بحث مخاطبان، بخش بندی یا Segmentation است. پس از هدف گیری گروه مخاطب مانند خانومای خونه دار یا دانشجویان یا پیمان کاران، اقدام بعدی بخش بندی اونا در طبقات جور واجور از نظر ذوق و سلیقه، درآمد، سن، جنس و حساسیتا به قیمت یا کیفیت یا خدمات پس از فروشه و تنها پس از این تقسیم بندی میشه به مخاطب هدف گیری شده (Targeted Audience) رسید.

دانشجو

مقالات «بازار هدف چیه؟» و «بخش بندی بازار (Market Segmentation)» به شما در فهم بیشتر این موضوع کمک می کنه.»

پیام (Message)

هر فکر، اندیشه و خبر و یا ترکیبی از کلمات، تصاویر، اعداد، موسیقی و حرکات که عالما و با قصد و قصد تاثیرگذاری بر مخاطب احتمالی از طرف فرستنده ای ارسال شه و هدف اون تاثیرگذاری بر رفتار، آگاهی، تشویق یا جلوگیری از انجام عمل خاصی باشه، اسمشه.

پیام باید:

  • با مخاطب مشخص و هدف گیری شده رابطه برقرار کنه.
  • روشنی داشته و شفاف باشه.
  • دارای بار اطلاعاتی باشه، به درد بخور باشه و بتونه مشکلی رو حل کنه.
  • مشکلی

 • تازه و به روز باشه.

ارسال کننده پیام باید:

 • مورد علاقه مخاطب باشه.
 • جذابیت داشته باشه.
 • از تخصص، خبرگی، اعتماد و اطمینان بهره مند باشه.

شعار، یه جمله، عبارت، کلمه یا یه تیکه از یه جمله س که در اهداف سازمانی رو داشته باشه، شعار باید کوتاه، موزون، دارای قافیه و به یاد موندنی باشه؛ مانند شعارهای زیر:

 • صاایران، امروز بهتر از دیروز
 • مهرام، خوشمزه و خوش نام

واسه خلق یه شعار تبلیغاتی موثر، می تونین سری به مقاله «۱۰ فوت وفن واسه خلق یه شعار تبلیغاتی موثر» بزنین.

مجموعه مقالات مدل ۵M در تبلیغات:

 • مدل ۵M در تبلیغات – بخش اول: Mission
 • مدل ۵M در تبلیغات – بخش دوم: Message
 • مدل ۵M در تبلیغات – بخش سوم: Media
 • مدل ۵M در تبلیغات – بخش چهارم: Money

منابع:

 • «تبلیغات به زبون ساده»، نوشته دکتر محمد بلوریان تهرانی، نشر بازرگانی
 • «ادبیات تبلیغات» نوشته Robert W. Bly