مقاله علمی با منبع : مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت …

پایان نامه های سری اول

.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مؤسسه‌ی اموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
گروه حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)
گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع
مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری
استاد راهنما
دکتر مهدی نقوی
استاد مشاور
دکتر محمد رضا شادمانفر
نگارش
احمد کریمی
دی ماه ۱۳۹۲
تقدیم به:
تمامی اساتید و مربیان و معلمانم که در تربیت و رشد علمی اینجانب کوشیده اند.
و
پدر زحمتکش و مادر دلسوزم که در راه کسب علم و دانش همواره مشوق من بوده اند.
سپاسگزاری :
افتخار ان را دارم که از راهنمایی ها و مشاوره های اساتید گرانقدر:
جناب اقای دکتر مهدی نقوی، استاد راهنما و جناب اقای دکتر محمد رضا شادمانفر، استاد مشاورم سپاسگزاری نموده و برای انان از خداوند منان ازروی توفیقات روز افزون را دارم.
چکیده
سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می‌کند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده‌ نابه‌جا از این مواد را ترویج می‌کند واداشت که تصویب کنوانسیون ۱۹۷۱ مواد روان گردان‌ سازمان ملل بهترین جلوهء ان است. قانون‌گذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۸۹ به جرم‌انگاری پاره‌ای اقدامات‌ که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه‌های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که‌ بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به سستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می اید که با کسانی که به استفاده از مواد روان گردان می پردازند و در نتیجه سستی ناشی از ان، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است با ارائه کلیاتی در زمینه مواد روان گردان و مبانی جرم انگاری ان، اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از استعمال این مواد را در صورت ارتکاب جرم، تحلیل نموده ایم و بیان کرده ایم که برای عدم مسئولیت فردی که مواد روان گردان مصرف نموده است باید شرایطی فراهم باشد و به صرف مصرف این مواد دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری شخص نیست.
واژگان کلیدی: اهلیت جزایی، مسلوب الارادگی، مواد روان گردان، مسئولیت کیفری،
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱٫بیان مساله ۲
۲٫سابقه و پیشینه ی تحقیق ۴
۳٫ضرورت و نواوری تحقیق ۴
۴٫سوالات تحقیق ۴
۵٫فرضیات تحقیق ۵
۶٫هدف ها و کاربردهای تحقیق ۵
۷٫روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه ۶
۸٫ساماندهی(طرح) تحقیق ۶
فصل اول:کلیات ۷
بخش اول: تعاریف و مفاهیم ۸
گفتار اول: روان ۸
گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان ۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.