مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر …

پایان نامه های سری اول

در مجموع می توان با ادعای فروشندگان اکستازی در مورد اینکه اکستازی دارویی بی‌خطر و غیر معتاد کننده است و تجربه لذت توانایی تعامل با دیگران در مصرف کنندگان را افزایش می‌دهد، مخالفت کرد. حتی مصرف موردی اکستازی به مقدار مصرف کم می تواند خطرافرین باشد و مصرف دراز مدت به مقدار زیاد ان علاوه بر این، مصرف مکرر اکستازی باعث می شود که به تدریج خاصیت لذت بخشی و تسهیل ارتباط با دیگران از بین برود.
اکستازی یکی از انواع مواد مخدر باشگاهی و شیمیایی است. (داروهای مخدر باشگاهی، اصطلاحی است برای ان دسته از داروهای غیر مجاز و مصنوعی که معمولا در میهمانی‌های شبانه و اغتشاشات[۱۰] استفاده می شود.
تصور غلطی که برای این دسته از داروها رواج دارد ان است که برخی تصور می کنند که این داروها به اندازه انواع مشهورتر و اصلی مواد مخدر مثل هروئین و تریاک مضر و اعتیاداور نیستند).
یکی از خطرات مربوط به پیدایش و رونق این داروها، کیفیت و اثربخشی معتبر این داروها است و معمولا فروشندگان مواد مخدر، وقتی نتوانند نیاز مشتری را براورده کنند، داروهای جایگزین را به جای انها می‌فروشند.
دیگر داروهای غیر مجاز و مصنوعی که اغلب در میهمانی‌های شبانه و رایوها استفاده می شود، عبارتند از: کتامین (متامین) GHB، روهپینول، ISD، PCP مت امفتامین و در مقادیر کمتر کوکائین و قارچ‌ها Pci – Locy اکستازی، اکس، اکس تیس (XTC)، اکستی، قرص عشق (Lavepill)، قرص شادی، سکس، خلسه، شیشه یا شابو، ادم، حوا، تمبر، اسید،‌ای (E)، Paper، Loue، Hug، BENS. این قرص در کشورهای مختلف اسم‌های متفاوتی گرفته است.واژه اکستازی در فرهنگ نامه‌ها به معنی حظ یا خوشی زیاد، وجد، نشاط، از خود بی‌خود شدگی، لذت یا شادی عمیق و … امده است.
این واژه در عرفان به معنی وجد، خلسه، خوشی زیاد، از خود بی‌خود شدگی، نشئه، جذبه، بیهوشی به هنگام الهام و انصراف روح از تن و اشتغال ان به امور الهی امده است.
گفتار دوم:پیشینه حقوقی
۱- پیشینه در ایران
الف- قوانین قبل از انقلاب
قانون گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، مراحل مختلفی را طی نموده است. اولین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول سال ۱۳۲۹ قمری است که در ان، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت، به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.
با تدابیری که در ان قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود که استعمال تریاک جز به عنوان دارو بعد از ۷ سالممنوع اعلام شود. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی، مقنن در ماده ۲۷۵ استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مورفین یا چرس را جرم تلقی کرده و مستوجب حبس تادیبی از ۸ روز تا ۳ ماه با تادیه غرامت از ۱۰ تومان تا ۵۰ تومان دانست. بعد از ان، در سال ۱۳۰۷، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون، کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و ماده ۱۵، دولت را مکلف به تامین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.
در تعقیب این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک، به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم شناخت و در واقع، این دو قانون را، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک، مصوب ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در سال ۱۳۱۲، قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال ۱۳۲۸، ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح گشته و دایر شمول ان نسبت به سال ۱۳۰۴ گسترش پیدا کرد. تا این که در سال ۱۳۲۴، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی در تریاک و شیره و سایر مشتقات ان) و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و وارد کردن الات و ادوات مربوط به ان را جرم تلقی کرد. در سال ۱۳۳۸، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال ۱۳۴۲ اصلاح شد و در سال ۱۳۴۷، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات … مرتکبان جرایم خشخاش و … به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت. این وضعیت ادامه داشت تا این که دولت ایران در سال ۱۹۶۱ م به کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد؛ در این کنوانسیون مساله استرداد، – معاضدت قضایی، – نیابت قضایی و … پیش بینی شد.
با توجه به اینکه محور اصلی موضوع پایان نامه در خصوص مواد روان گردان می باشد؛ از طرفی ارتباط تنگاتنگ با مواد مخدر هم دارد، جهت جلوگیری از تطویل و انحراف از مباحث اصلی سعی می شود که پیشینه حقوقی مواد مخدر از حیث نظم منطقی و تاریخی تا ان جایی که امکان دارد به احسن وجه رعایت شود، پس بنابر این صرفا به قوانین و مقررات مصوب دولت‌های پیشین و قبل از انقلاب از حیث تاریخ تصویب اشاره می شود.
. قوانین و مقررات مصوب سال‌های ۱۳۳۲ – ۱۲۸۹
قانون تحدید تریاک مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۲۸۹
اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک مصوب ۹ مهر ماه ۱۲۹۴
قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴
قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷
قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۷
قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ اذر ما

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ه ۱۳۰۸
قانون راجع به تخفیف قیمت باند رل تریاک مصوب ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰
قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قررداد بین المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۸
قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱
قانون راجع به بقایای جرایم قاچاق تریاک مصوب ۱۹ ابان ماه ۱۳۱۱
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲
تصویب نامه راجع به تاسیس کمیسیون مبارزه با تریاک مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵
تصویب نامه راجع به منع استعمال مواد افیونی مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۲۵
متن ایین نامه ادویه مخدره مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۶
اصلاحی ماده ۲۷۵ قانون عمومی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸
. قوانین و مقررات مصوب سال‌های ۱۳۴۶ – ۱۳۳۴
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۷ ابان ماه ۱۳۳۴
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی کمک به زارعین خشخاش و … مصوب ابان ماه ۱۳۳۴
ایین نامه اجرایی در طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ابان ماه ۱۳۳۴
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های … مصوب ۱۳ دی ماه ۱۳۳۴
قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید تجرات …. مصوب ۱۴ ابان ماه ۱۳۳۶٫
قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده ۲ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۳۷
قانون راجع به حذف تبصره ماده واحد، قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و … مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷
قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸
فهرست مواد مخدر مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۳۸
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره حق الکشف کاشفین مواد مخدر مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۲۸