مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری- …

پایان نامه های سری اول

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره نحوه پرداخت صدی ده و جریمه به عنوان … مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۸
اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۴ ابان ماه ۱۳۴۱
اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۰ مهر ماه ۱۳۴۲
قانون راجع به پرداخت حق الکشف مواد مخدره غیر مجاز مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۴
قوانین و مقررات سال‌های ۱۳۴۸ – ۱۳۴۷
قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب ۹ دی ماه ۱۳۴۷
قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۱۳ اسفند ماه ۱۳۴۷
ایین نامه اجرایی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۴۷
ایین نامه اجرایی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸
اصلاح ایین نامه اجرایی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۴۸
قوانین و مقررات مصوب سال‌های ۱۳۵۸ – ۱۳۴۸
قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت – مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۸
اجازه کشت خشخاش در منطقه سیستان و بلوچستان مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۴۸
ایین نامه اجزایی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸
ایین نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک ۲۰ شهریور ۱۳۴۸
ایین نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۴۸
تصویب نامه نظارت در اجرای ایین نامه‌های موضوع مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ قانون اجازه .. مصوب ۱۰ ابان ماه ۱۳۴۸
تعیین قیمت خرید هر کیلو شیره تریاک از کشتکاران مصوب ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹
اجازه کشت خشخاش در مناطق مختلف کشور مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۹
تبصره الحاقی به ماده ۲ ایین نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون اجازه کشت … مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۴۹
قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب ۷ تیرماه ۱۳۴۹
اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۹
ایین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به معتادان مصوب ۳ دی ماه ۱۳۴۹
اجازه کشت خشخاش به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی روستایی و … مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۴۹
قانون بخشودگی قسمتی از جریمه‌های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹
تعیین بهای خرید دو کیلو شیره تریاک از کشت کاران مصوب ۸ خرداد ماه ۱۳۵۰
اجازه خرید شیره تریاک به وزارت تعاون و امور روستایی مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۵۰
اجازه کشت خشخاش به وزارت تعاون و امور روستاها مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۵۰
اجازه کشت خشخاش در چهارده محل مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۵۲
قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴
در این قانون که متشکل از ۱۲ ماده بود به طور مشخص مواد روان گردان مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت و جهت خرید و فروش ، ساختن ،توزیع ، نگهداری ،حمل و قاچاق ان مجازات تعیین گردید .ولی قانون مذکور تعریف مشخصی از مواد روان گردان ارائه نداد و در ماده ۱ ،عنوان نمود ـ مواد روان گردان به موادی گفته می شود که در فهرست های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است . وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می تواند در فهرست های چهارگانه مذکور با تصویب هیات وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را وسیله روزنامه رسمی کشور و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازمالرعایه خواهدبود[۱۱]
ب- قوانین و مقررات بعد از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ایران، شورای انقلاب اسلامی، لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی را در ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ تصویب کرد. طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثناء تصویب نامه مورخ مرداد ماه ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد مخدر ملغی گردید و طبق مواد ۲ و ۷ و ۱۱ قانون مذکور، برای کشت خشخاش، وارد کننده، فروشنده، مخفی کننده، دایر کننده محل در صورت تکرار جرم و مال بیش از ۱ کیلو تریاک و ۵ گرم مواد مخدر (هروئین، مرفین، کوکائین و مواد مخدر شیمیایی و صنعتی) مجازات اعدام پیش بینی شد.
با توجه به کثرت تعداد معتادین، اجرای این قانون نتایج ثمربخشی نداشت و با اشکالات عدیده مواجه گشت در نتیجه این قانون، طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ ابان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی اصلاح گردید.در قانون مذکور برای وارد کننده، صادر کننده، تولید یا حمل کننده، خرید و فروش بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته تریاک بیش از ۵ کیلوگرم در صورت تکرار جرم که مجموع مواد مخدر بیش از ۵ کیلوگرم باشد بر سر اعدام و مصادره اموال مقرر گردید.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۲۰دسامبر ۱۹۸۸ سازمان ملل راجع به مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان در تاریخ ۲۰ اذر ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.(دانش،۱۳۸۲، ۱۵)
متعاقبا قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ اصلاح گردید. ولی در این اصلاحیه نامی از مواد روان گردان و جرم انگاری ان برده نشد.
تا اینکه بالاخره قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان مصوب ۱۳۶۷که از سال ۸۹ لازم الاجرا گردید، در خص

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

وص تولید مواد روان گردان (بند ۱ ماده ۱ ق.ا.ق.م. م. م)وارد کردن ارسال ، صادر کردن ،تولید و ساخت انواع مواد روان گردان های صنعتی غیر داروئی(بند ۲ ماده ۱ ق.ا.ق.م. م. م)نگهداری ،حمل ، خرید ،توزیع ،و ترانزیت مواد روان گردان (بند ۳ ماده ۱ ق.ا.ق.م. م. م)و نیز مصرف مواد روان گردان در (بند ۵ ماده ۱ ق.ا.ق.م. م. م) اقدام به جرم انگاری نمود .
اما در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از استعمال مواد روان گردان تا سال ۱۳۹۲و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید ،حکم صریحی وجود نداشت .در این قانون قانونگذار اسلامی در ماده ۱۵۴ ،به مستی و مسلوب الارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مسئولیت کیفری ناشی از ان پرداخت.
۲- پیشینه در جهان
بشر از هزاران سال قبل از خواص بعضی از گیاهان مخدر مطلع بوده و در مراسم مذهبی، جشن ها، مواقع خاص و یا برای درمان از انها استفاده می‌کرده است. فلذا مصرف گیاهان مذکور از مسائل مهم اجتماعی محسوب نمی‌شده است.