مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

در این راهبردها هم تفکر و هم فعالیت بدنی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.
دانش آموزان برای تسلط بر کاربرد یک راهبرد فراشناختی به فرصتهای بیشماری برای تمرین و آمادگی نیاز دارند.
به خاطر سپاری یک راهبرد فراشناختی، وقتی افزایش می یابد که برگه های یادآوری در مورد یک راهبرد در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و یا وقتی که راهبرد فراشناختی در کلاس به اطلاع آنها رسانده شود.
لازم است بر استفاده دانش آموزان از این راهبردها نظارت شود و استفاده صحیح آنها از این راهبرد افزایش داده شود.
آموزش کاردانش
تعریف آموزش
همانطور که درابتدا ذکر شد، واژه آموزش در مواردی به کار می رود که آموزش گیرنده با یادگیری مطالب مورد نظر، توانایی خاصی را برای انجام کار ویا قبول مسؤلیت پیدا کند. این آموزش ها از نظر مدت، محتوا، سطح، درجه کاربرد، انواع متفاوتی دارد که سازمان ها و ارگان های مختلفی ممکن است به ارایه آموزش های کاربردی در سطوح مختلف و درجه بندی های متنوع اقدام نمایند. در این میان آموزش های کار دانش به نوعی خاص، از آموزش های مهارتی اطلاق می شود، که فرد آموزش گیرنده در مدت کوتاه ومعین مهارت وتوان انجام کاری خاص را فرا می گیرد. در این آموزش ها مطالب به صورت تئوری وعملی ارائه شده تا هنرجو، ضمن آشنایی با اصول ومبانی موضوع ، بتواند آموزش های عملی را برای انجام مهارت در انجام کارها وفعالیت های شغلی طی نماید. هدف از آموزش های عملی، بالا رفتن توان واحراز شغل می باشد، به طوری که افراد تحت تعلیم این آموزش بتوانند، فعالیت ها وکارهای مرتبط با شغلی خاص را به نحو احسن انجام دهند.
معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران
سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کارو امور اجتماعی[۷۶] بر اساس ماده ۱۵۱ قانون بر نامه سوم ، متولی آموزش فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیت های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی نموده است. این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی دارای ۲۹ اداره کل ومدیرت در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می باشد. به منظور دستیابی به تازه های علوم و فناوری روز و هماهنگی با استانداردهای بین المللی همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار نموده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از ۳ بخش اصلی، آموزش، پژوهش و آزمون تشکیل شده است
آموزش:
رکن اصلی فعالیت ها، آموزش است که عملیات اجرایی آن، ماموریت و هویت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های ۱تا۲۴ ماهه از طیق آموزش در مراکز ثابت آموزش توسط تیم های سیار، آموزش در پادگان ها، آموزش در مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش در مراکز تربیت معلم و آموزش در آموزشگاه های آزاد نسبت به تأمین وتربیت نیروی کار ماهر، مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می کند.
پژوهش
پژوهش، یکی از محورهای اسای سازمان به شمار می رود که چالش های بین آموزش ها با بازار کار و صنایع را مرتفع می سازد و عموماً در زمینه های شناسایی صنایع ومهارت های موجود در آنها، گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه وتدین استاندارهای مهارت، آموزش نرم افزار و سخت افزار آموزشی، مطالعه و بررسی روش ها وسیستم های آموزشی موجود در سایر سازمان ها ی داخلی و خارجی، مطالعه و پیشنهاد روند حابحایی نیرو وبالا بردن مهارت کارگران شاغل، فعالیت می کند.
– آزمون
یکی از محورهای فعالیتی سازمان که در واقع شاخص ارزیابی آموزش های اجراشده و مهارت کسب شده می باشد آزمون فنی است که معمولاً در ۲ مرحله کتبی (نظری) و عملی به عمل می آید . کسانی که در آزمون کتبی توفیق یابند، حق شرکت در آزمون عملی رانیز خواهند داشت و به افرادی که دارای مهارت لازم باشند، گواهینامه معنبر اعطا می شود(فلاح وحدتی جو، فریدونی، ۱۳۸۳).
ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حر فه ای و کار دانش
شورای عالی کار آموزی ( مواد ۷،۶،۵ قانون کا رآموزی مصوب مجلسین سنا وشورای ملی سابق ) و شورای عالی هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای کشور ( مصوب ۱۳۵۹) و شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی ( مصوب۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) منحل وستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می گردد. سایر وزرا بر حسب تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت می کنند( قانون برنامه سوم توسعه، ۱۳۷۹). با توجه به این امر امید است که با تشکیل ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای زمینه فعالیت مؤ ثرتر نظام آموزش فنی و حرفه ای فراهم آید.
نظام جدید آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش
پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع تغییر نظام آموزشی کشور به صورت مستمر در نظر مسولان فرهنگی کشور بود و طرحهای پراکنده ای در این خصوص تهیه و بعضا به اجرا درآمد تا اینکه در سال ۱۳۶۴ در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش به تصویب رسید و شورای مذکور نتیجه کار خود را در خرداد ۱۳۶۷ تحت عنوان « طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران » به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم نمود که درتیرماه ۱۳۶۸ مورد تایید شورای عالی قرار گرفت و تهیه طرحهای تفضیلی آغاز شد . در این میان تغییر در نظام آموزش متوسطه در سال ۱۳۶۹ در دوازده ماده و دو تبصره تصویب و جهت اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شد. نظام آموزش فنی و حرفه ای از نظر ساختار به سه شاخه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش تقسیم می شود که با توجه به موضوع این پژوهش به طور مختصر به بررسی اهداف و معرفی رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش پرداخته شده است.
راهنمای شاخه کاردانش
طراحی و اجرای آموزش های شاخه کار دانش با عنایت به آئین نامه همکاری وزارتخانه ها ، سازمانها ، مراکز آموزشیو تولیدی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه ( مصوب۲۷۷۶۳/ت ۴۴۴ ه – مورخ ۲۸/۹/۷۱ هیات محترم وزیران) از طریق توافقنامه هایی با همکاری دستگاه های متولی آموزشهای مهارتی انجام می شود.
چاپ دوم مجموعه هفتم با تجدید نظردر مجموعه هفتم رشته های مهارتی شاخه کاردانش تهیه شده است . با عنایت به نیازهای جدید شغلی و تغییرات در استانداردهای آموزشی ، تعدادی رشته به این مجموعه اضافه و برخی از رشته ها که از نظر اجرایی از سال تحصیلی۸۶-۸۵ اعتبار ندارد از مجموعه حذف شده است.این مجموعه با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای با امکان واگذاری بخشی از مسئولیت برنامه ریزی آموزشی متناسب با مقتضیات مناطق و برنامه های توسعه منطقه ای و اشتغال از طریق ارائه طیف گسترده ای از دروس اختیاری تهیه و تدوین گردیده است. علاوه بر آن دروس اختیاری به گونه ای تنظیم شده است که امکان ادامه تحصیل در رشته های دوره کاردانی متناظررا نیز برای دانش آموزان فراهم می سازد.
اهداف شاخه کار دانش:
شاخه کاردانش با هدف اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی برای بخشهای اقتصادی ( صنعت، خدمات هنرو کشاورزی) و احراز آمادگی نسبی هنرجوان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی یکی از نوآوری های نظام آموزشی به شمار می رود.
مزایای تحصیل در شاخه کاردانش :
هنرجوانی که کلیه واحدهای درسی رشته مهارتی خود را با موفقیت به پایان برسانند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد :
ا- دریافت مدرک تحصیلی رسمی پایان تحصیلات آموزش متوسطه (دیپلم) در رشته مهارتی مربوط از وزارت آموزش و پرورش .
۲- دریافت یک یا چند گواهینامه مهارت شغلی از مراجع متولی زیربط .
۳- دریافت گواهینامه کارورزی.
۴- استفاده از تسهیلات مالی اشتغال زایی بر اساس ضوابط مربوط در قانون بودجه .
۵- ادامه تحصیل در رشته کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی.
توانایی های اصلی فارغ التحصیلان کاردانش
توانایی ها ومهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی سه رکن را دربر می گیرد که در طول اجرای برنامه های آموزشی شاخه کاردانش به هنرجوان ارائه می شود این توانایی ها عبارتند از:
مهارتهای فنی:
توانایی انجام کار در حد استاندارهای شغلی اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح بخش اشتغال همراه با رعایت نکات ایمنی وبهداشت محیط کار.
مهارتهای زندگی :
گسترش توانایی های فکری مهارتهای تصمیم گیری پرورش روحیه مسولیت پذیری نظم و برنامه ریزی در امور فردی و اجتماعی و حرفه ای و همچنین فضایل اخلاقی وبینش سیاسی را در بر می گیرد. این توانایی ها درقالب دروس عمومی و تکمیل مهارت به هنرجوان آموزش داده می شود.
مهارتهای یادگیری:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است