نشانه های عاطفی و جسمانی افسردگی

علمی

علائم و نشانه های افسردگی :
افسردگی ممکن است به صورت های زیر زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار دهد:
1) تغییرات در احساسات و ادراکات:
گریه های مکرر یا فقدان پاسخ دهی عاطفی
– ناتوانی از لذت بردن از هر چیزی
– احساس نا امیدی یا بی ارزشی
– احساس افراطی گناه یا خود سرزنشی
– فقدان صمیمیت نسبت به خانواده و دوستان
– بدبینی نسبت به آینده
– احساس درماندگی
– افکار خودکشی
– غمگینی، اضطراب، خشم و دیگر عواطف ناخوشایند
 
 
2) تغییرات در رفتار و نگرش:
– فقدان علاقه به فعالیت های قبلی و کناره گیری از دیگران
– غفلت از مسئولیت ها و توجه نکردن به ظاهر شخصی
– تحریک پذیری و به آسانی دستخوش خشم شدن
– فقدان انگیزه به منظور پیگیری اهداف
– نارضایتی کلی از زندگی
– کاهش توان حافظه، ناتوانی در تمرکز
 
– کاهش توانایی رویارویی با مسائل روزمره
 
3) تغییرات جسمانی و شکایات بدنی:
خستگی مزمن و فقدان انرژی
– فقدان کامل اشتها یا خوردن اجباری
– بی خوابی، بیداری زود هنگام صبحگاهی یا خواب بیش از حد
– سردردها ، پشت دردها و سایر شکایات مشابه بدون دلیل
– مشکلات گوارشی شامل درد معده، تهوع، اشکال در هضم و تغییر در کارکردهای روده ای مثل یبوست
– چرخه های نامنظم قاعدگی
– کاهش یا افزایش غیر متعارف وزن
– فقدان یا کاهش تدریجی میل جنسی
توجه به این نکته ضروری است که با توجه به علائم و انواع افسردگی گفته شده، وجود برخی از علائم در افراد، دلیل بر بیماری و اختلال نیست، بلکه هدف صرفا شناسایی انواع افسردگی می باشد و تشخیص بایستی صرفا توسط افراد متخصص صورت گیرد.
 
  نشانه های افسردگی :
 
افسردگی می تواند نشانه های عاطفی و شناختی و جسمانی و رفتاری را دربر داشته باشد(سلیگمن و همکاران2001).که در ادامه به آنها اشاره می شود:
 
 
1-نشانه های عاطفی یاهیجانی
 
-غمگینی
-احساس گناه
-نوسانات خلقی
-ناامیدی
-اضطراب
-خشم
-درماندگی
 
 
 
2-نشانه های جسمانی
 
-خواب بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم
-خوردن افراطی یا فقدان اشتها
-یبوست
-کاهش یا افزایش وزن
-چرخه های نامنظم قاعدگی
-فقدان تدریجی میل جنسی
 
 
 
3-نشانه های رفتاری
 
-گریه های بدون دلیل واضح
 
-کناره گیری از سایر مردم و موقعیتهای جدید
-به آسانی دستخوش خشم شدن
-فقدان انگیزه جهت پیگیری اهداف
-عدم علاقه به آرایش ظاهر شخصی
-مصرف مجدد داروهای(مخدر)یا الکل
 
 
 
4-نشانه های شناختی
-احساس بازنده بودن
-انتقاد مکرر از خود
-یاس
-احساس درماندگی و ناامیدی
-سرزنش خود بخاطراتفاقات ناخوشایند
-بدبینی نسبت به آینده
-افکار و ادراکات خود تخریب گرانه

92