علمی

نشانه های عاطفی و جسمانی افسردگی

علائم و نشانه های افسردگی :

افسردگی ممکن است به صورت های زیر زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار دهد:

1) تغییرات در احساسات و ادراکات:

گریه های مکرر یا فقدان پاسخ دهی عاطفی

– ناتوانی از لذت بردن از هر چیزی

– احساس نا امیدی یا بی ارزشی

– احساس افراطی گناه یا خود سرزنشی

– فقدان صمیمیت نسبت به خانواده و دوستان

– بدبینی نسبت به آینده

– احساس درماندگی

– افکار خودکشی

– غمگینی، اضطراب، خشم و دیگر عواطف ناخوشایند

 

 

2) تغییرات در رفتار و نگرش:

– فقدان علاقه به فعالیت های قبلی و کناره گیری از دیگران

– غفلت از مسئولیت ها و توجه نکردن به ظاهر شخصی

– تحریک پذیری و به آسانی دستخوش خشم شدن

– فقدان انگیزه به منظور پیگیری اهداف

– نارضایتی کلی از زندگی

– کاهش توان حافظه، ناتوانی در تمرکز

 

– کاهش توانایی رویارویی با مسائل روزمره

 

3) تغییرات جسمانی و شکایات بدنی:

خستگی مزمن و فقدان انرژی

– فقدان کامل اشتها یا خوردن اجباری

– بی خوابی، بیداری زود هنگام صبحگاهی یا خواب بیش از حد

– سردردها ، پشت دردها و سایر شکایات مشابه بدون دلیل

– مشکلات گوارشی شامل درد معده، تهوع، اشکال در هضم و تغییر در کارکردهای روده ای مثل یبوست

– چرخه های نامنظم قاعدگی

– کاهش یا افزایش غیر متعارف وزن

– فقدان یا کاهش تدریجی میل جنسی

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به علائم و انواع افسردگی گفته شده، وجود برخی از علائم در افراد، دلیل بر بیماری و اختلال نیست، بلکه هدف صرفا شناسایی انواع افسردگی می باشد و تشخیص بایستی صرفا توسط افراد متخصص صورت گیرد.

 

  نشانه های افسردگی :

 

افسردگی می تواند نشانه های عاطفی و شناختی و جسمانی و رفتاری را دربر داشته باشد(سلیگمن و همکاران2001).که در ادامه به آنها اشاره می شود:

 

 

1-نشانه های عاطفی یاهیجانی

 

-غمگینی

-احساس گناه

-نوسانات خلقی

-ناامیدی

-اضطراب

-خشم

-درماندگی

 

 

 

2-نشانه های جسمانی

 

-خواب بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم

-خوردن افراطی یا فقدان اشتها

-یبوست

-کاهش یا افزایش وزن

-چرخه های نامنظم قاعدگی

-فقدان تدریجی میل جنسی

 

 

 

3-نشانه های رفتاری

 

-گریه های بدون دلیل واضح

 

-کناره گیری از سایر مردم و موقعیتهای جدید

-به آسانی دستخوش خشم شدن

-فقدان انگیزه جهت پیگیری اهداف

-عدم علاقه به آرایش ظاهر شخصی

-مصرف مجدد داروهای(مخدر)یا الکل

 

 

 

4-نشانه های شناختی

-احساس بازنده بودن

-انتقاد مکرر از خود

-یاس

-احساس درماندگی و ناامیدی

-سرزنش خود بخاطراتفاقات ناخوشایند

-بدبینی نسبت به آینده

-افکار و ادراکات خود تخریب گرانه