پایان نامه ارشد درباره آتش خاموش، کنترل حرکت

پایان نامه ها و مقالات

متصل به بدنه تأمین می شود .
82- بالاترین عرشه برروی کشتی، پل فرماندهی نام دارد که هدایت کشتی از آنجا انجام می گیرد . کلیه تجهیزات مربوط به کنترل کشتی از قبیل: قطب نما، سکان، دسته های فرمان موتور، دستگاه های تعیین دور پروانه، دستگاه های عمق سنج، رادار، دستگیره های اتوماتیک آتش خاموش کنی، ارتباطات داخلی و کلیه وسایل مربوط به ناوبری و ارتباطات بصری از قبیل چراغ و پرچم در آنجا مستقر هستند و فرمانده کشتی و سایر افسران عرشه از آنجا کشتی را هدایت می نمایند .
83- کشتی هیدروفویل بوسیله این باله ها روی آب نگاه داشته می شوند و بدنه آن از سطح آب بالا نگاه داشته می شود .
84- فویل جلویی، فویل (وی )شکل .
85- (محور انتقال نیروی موتور به پروانه، میل گردان(گرداننده) .
86- این نوع کشتی ها، خط سیر و زمان تردد معین دارند .
87- عرشه آفتاب گیر کشتی برای گرفتن حمام آفتاب .
88- بالاترین عرشه برروی کشتی، پل فرماندهی نام دارد که هدایت کشتی از آنجا انجام می گیرد . کلیه تجهیزات مربوط به کنترل کشتی از قبیل: قطب نما، سکان، دسته های فرمان موتور، دستگاه های تعیین دور پروانه، دستگاه های عمق سنج، رادار، دستگیره های اتوماتیک آتش خاموش کنی، ارتباطات داخلی و کلیه وسایل مربوط به ناوبری و ارتباطات بصری از قبیل چراغ و پرچم در آنجا مستقر هستند و فرمانده کشتی و سایر افسران عرشه از آنجا کشتی را هدایت می نمایند .
89- پروانه ای که به عنوان پروانه کمکی برای افزایش قابلیت مانور کشتی مورد استفاده قرار می گیرد .
90- این قایق ها روی کشتی نصب می شوند و در صورت بروز حریق یا خطرات دیگر بوسیله یک سطح شیب دار آب اندازی می شوند .

حمل و نقل هوایی

Almored-AL Mareeiحمل و نقل هوایی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-1-3-1. پی نوشت
1- ترابری دوربرد عبارت است از تغییر مکان بار یا وسیله که مسافت بین مبدأ و مقصد تا160کیلومتر است و در محاسبات دو مسافرت(رفت و برگشت) در روز برای یک وسیله نقلیه در نظر گرفته میشود. هواپیمای بوئینگ747 که پرفروش ترین هواپیمای پهن پیکر جهان میباشد از شمار هواپیماهای دوربرد میباشد .
2- اتاق پرواز، کابین پروازی .
3- چراغ چشمک زنی که در بالای هواپیما به منظور افزایش قابلیت دیده شدن نصب میشود .
4- بالچه یا فلپ، سطح متحرکی در لبه حمله یا لبه فرار هواپیماست که میتواند به پایین خم شود، به طرف جلو و پایین حرکت کند و یا با حرکت به عقب یا طرق دیگر انحناء بال، سطح مقطع و یا مساحت آن را به منظور وارد ساختن تأثیرات عمده بر نیروی پسا و برآ در سرعت های کم، تغییر دهد .
5- فشارکاه ؛ برآگیر؛ کاهنده برآ، سطح متحرکی است که در قسمت لبه فرار تعبیه میشود و عمل آن کاستن و از بین بردن نیروی برآ و افزایش نیروی پسا است .
6- سطح متحرک اصلی در بال هواپیما؛ دو سطح کنترلی که روی لبه فرار و در نزدیکی سر بال قرار دارند. این سطوح با حرکت در خلاف جهت یکدیگر، سبب چرخش هواپیما حول محور طولی آن میشوند.
7- پره؛ تیغه یا باله؛ دم عمودی؛ یک سطح عمودی ثابت در قسمت دم .
8- سکان عمودی متحرک؛ رادر؛ سطح (لبه) متحرک اصلی کنترل پرواز .
9- سطح کنترل افقی متحرک که به لبه فرار سکان افقی ثابت ، لولا شده و با حرکت خود به بالا و پایین، چرخش هواپیما را حول محور عرضی ممکن میسازد .
10- سکان افقی ثابت، پایدارساز .
11- ته بال، نوک بالا برگشته بال که به منظور افزایش راندمان بال در حالت، بالا یا پایین نوک بال نصب میشود. این اجزاء معمولا با کاهش جریان های حلقوی نوک بال و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی مربوط به آن، بهبود گردش هوا و افزایش نیروی برآ ، برای بخش خارجی بال ، عمل میکنند .
12- نوعی موتور توربینی است که از مجرای ورودی هوا، محفظه احتراق، توربین و مجرای خروجی گازها تشکیل شده است. در این نوع موتور، سوخت به داخل اطاق احتراق پاشیده می شود و در آنجا با هوای فشرده آمیخته شده و می سوزد. محصول سوخت و سوز یعنی گازهای گداخته وارد توربین گاز شده و در ای جا گازهای منبسط شده، بخشی از انرژی خود را به پره های دوربین می دهند. در نتیجه توربین به گردش درآمده، قدرت لازم برای گرداندن کمپرسور را تولید می کند. گازهایی که از عقب موتور خارج می شوند، سرعت قابل ملاحظه ای دارندبه طوری که سرعت آنها چندین بار بیش از سرعت پرواز هواپیماست. این تفاوت سرعت میان سرعت خروج گاز و سرعت هواپیماست که مولد نیروی واکنش موتور می شود. نیروی عکس العمل جریان گازها که از موتور خارج می شوند همان نیرویی است که هواپیمای جت را با سرعت زیادی به پرواز در می آورد .
13- قطعه ای که توسط آن موتور به بال اتصال دارد .
14- تیر(تیرک) های طولی و سازه اصلی ساختمان بال، تیرهای فلزی ای که بال را نگه میدارد.
15- دنده عرضی بال، تقویت کننده های عرضی در بال .
16- بال متحرک، بالی که شکل آن تغییر کند؛ این واژه عمدتا در مورد بال اصلی به کار میرود که قسمت های چپ و راست آن جدا از بقیه ساختمان ساخته شده و با لولاهای مخصوصی با قطر زیاد طوری به بدنه متصل میشوند که هر دو سطح بتوانند به طور متقارن در طرفین محور تقارن، حرکت کنند .
17- اتاق پرواز، کابین پروازی .
18- خلبان خودکار یا سیستم پرواز اتوماتیک، سیستم متعادل کننده ای است که پرواز هواپیما را موزون میکند و بفرامین آن در صعود و نزول و پروازافقی و همچنین کم کردن ارتفاع به سوی مقصد حکم میراند ت
ا
خلبان آزادانه بتواند حواس خود را متوجه دستگاه های دیگر کند .
19- نشان دهنده وضعیت هواپیما در حال حرکت یا در حالت سکون نسبت به سطح افق .
20- نشان دهنده ارتفاع هواپیما، بالای سطح زمین .
21- فرمانی برای کنترل حرکت هواپیما حول محور طولی و عرضی که میتواند به صورت میله یا رل باشد .
22- اهرم گاز، دسته تنظیم نیروی موتور .
23- موتور توربوفن مهمترین شکل و نوع پیشرانه برای همه هواپیماهای مادون صوت میباشد. به عنوان مثال از هواپیماهای بوئینگ 747 که مجهز به این موتور می باشد، میتوان نام برد. در این موتور ،فن و کمپرسور به هم متصل میباشند. فن هوا را به داخل می مکد.مقداری از آن صرف ورود به کمپرسور، اتاق احتراق، توربین و در نهایت از شیپوره خارج گردیده و تولید نیروی رانش می کند. بقیه هوا که از فن عبور میکند، مستقیما وارد اتمسفر میشود و یا اینکه از طریق یک مجرای حلقوی از اطراف موتور به سمت عقب هدایت شده و با سرعت از اطراف شیپوره خارج و نیروی رانش اضافی تولید تولید می نماید. توربین، قدرت مورد نیاز این فن را که روی محور کمپرسور سوار است، تأمین میکند. موتور توربوفن شبیه موتور توربوجت میباشد با این تفاوت که این نوع موتور با مقدار مصرف سوخت معین ، تراست بیشتری نسبت به توربوجت ایجاد میکند در حالی که صدای آن بمراتب کمتر از توربوجت است .
24- پره های ثابت (ایستا) بیرونی، جزء ثابت در کمپرسور .
25- پره های ثابت (ایستا) درونی .
26- در موتور توربین گاز، افزایش فشار هوا توسط دو نوع پایه از کمپرسورها انجام میشود،کمپرسور گریز از مرکز و کمپرسور جریان محوری.هردو نوع توسط توربین میگردند و معمولا به محور توربین متصل هستند. کمپرسور گریز از مرکز یک واحد یک یا دو مرحله ای است که از یک چرخ پره برای شتاب دادن به هوا و یک پخش کن برای افزایش فشار مورد نیاز بهره میبرد.کمپرسور جریان محوری یک واحد چند مرحله ای است که از ردیف هایی از تیغه های گرنده به نام تیغه های گردا و پره های ثابت به نام پره های ایستا برای شتاب دادن و پخش کرده(دیفیوژ) هوا تا رسیدن به افزایش لازم بهره میبرد.
27- هوا در هنگام ترک چرخ پره از بخش دیفیوژر یا پخش کن عبور میکند. این بخش دارای گذرگاه هایی به شکل شیپوره واگرا است که بیشتر انرژی جنبشی هوا را به انرژی فشاری تبدیل میکند. در این قسمت از سرعت هوا کاسته شده و فشار استاتیکی آن به طور قابل ملاحظه ای زیاد میگردد. یعنی در این مجراها سیال پخش می شود به همین دلیل به آنها دیفیوژر یا پخش کن میگویند .
28- میله (شفت) انتقال قدرت از توربین به کمپرسور .
29- توربین های رانشی .
30- تربین گرداننده کمپرسور .
31- دستگاهی در توربین های گاز که سوخت موتور را بر حسب فرمان خلبان، شرایط محیط و محدودیت های موتور، تعیین و تنظیم میکند .
32- اولین مرحله در توربوفن ها برای مکش هوا به داخل به کار میرود .
33- محوطه ای هواپیما در آن از زمین بلند میشود، فرود می آید و یا پارک میکند .
34- خزشراه خروجی فرودگاه برای ترک سریع هواپیمای فرود آمده .
35- راه رسیدن اتومبیل ها به فرودگاه .
36- راه رفت و آمد هواپیما با نیروی خود ، تاکسی وی .
37- ساختمان های بارگیری برای ایستادن هواپیما و تخلیه مسافرین و بار .
38- محوطه سرویس رسانی به مسافران .
39- در فرودگاههای ایران این نوع راه وجود ندارد .
40- محوطه ای برای بارگیری و تخلیه بار از هواپیما، سوار یا پیاده کردن مسافر، سوخت گیری، پارک کردن یا انجام تعمیرات لازم .
41- جاده سرویس رسانی به مسافران .
42- تاکسی وی ، راه رفت و آمد هواپیما با نیروی خود .
43- دفتر رزرو اتاق در هتل .
44- پیشخوان (دفتر)فروش بلیط .
45- دفتر تحویل بار مسافران (چمدان ها و غیره) .
46- پیشخوان بازرسی و تحقیق پلیس از مسافران .
47- مراکز تجاری ای که اجناس بدون گمرک میفروشند، مراکز خرید معاف از مالیات گمرکی.
48- وسیله انتقال مسافران به هواپیما .
49- علامت منطقه تماس چرخها با زمین .
50- وسیله انتقال مسافران به هواپیما .
51- روتور یا ملخ یا پروانه دم،حول محور افقی در قسمت دم هلیکوپتر میچرخد و گشتاور حاصل از چرخش روتور اصلی (که به بدنه وارد میشود) را خنثی میکند و از چرخش بدنه هلیکوپتر ممانعت میکند .
52- بالک دمی ، دم عمودی، یک سطح عمودی ثابت در قسمت دم، پره دمی .
53- شفت انتقال دهنده نیرو، میل گردان، شفت متحرک .
54- توپی ملخ، توپی روتور .
55- دکل ملخ، دکل روتور، محور گردنده ملخ .
56- تیغه ملخ، تیغه روتور، تیغه متحرک، پره روتور، پره گردنده .
57- سر ملخ، سر روتور هلیکوپتر، سرچرخان .
58- اهرم کنترل پرواز .
59- ارابه فرود لوله ای ثابت، که گاهی دارای چرخهای کمکی کوچکی که به منظور سهولت حرکت روی زمین نیز میباشد .
60- چراغ نشان دهنده موقعیت هلیکوپتر .
61- محافظ پره دم .
62- بار اصلی، بار مفید یا خرج موشک محموله ای است که میخواهیم آنرا به مقصد برسانیم و در واقع هدف از ایجاد موشک همین قسمت بوده و مأموریت موشک توسط آن مشخص میشود.
63- یک جزء کامل پیشرانه ی چند مرحله ای که با تمام شدن سوخت از رسانگر جدا شده و پرتاب میشود .
64- سیستم پیشرانش که در بخش انتهایی موشک قرار دارد، جهت ایجاد نیروی جلوبرنده بکار رفته و مجموعه ای از چند موتور میباشد .
65- افشانک، شیپوره، مجرایی که سوخت از درون آن به هوا پاشیده میشود .
66- سیستم کنترل که در بخش ابزار دقیق میباشد و وظیفه کنترل عملکرد موشک را به عهده دارد.

حمل و نقل فضایی

Almored-AL Mareeiحمل و نقل فضایی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-1-4-1. پی نوشت
1- رسانگر فضایی قابل استفاده مجدد که مانند هواپیما پرواز می کند .
2- بوستر پیشران جامد .
3- کابین کنترل، اتاق پرواز .
4- درب مخزن محموله .
5- محل استقرار دستگاه های علمی .
6- سطوح فرامین روی بال که سکان های افقی متحرک و شهپرها را توأما با هم انجام می دهند . در بعضی از هواپیماها این سطوح هواپیما را حول محورهای طولی و عرضی دوران می دهند .
7- هر دو نیم تنه لباس در وسط به یکدیگر متصل میشوند .

بخش تجهیزات اداری و دفتری

Almored-AL Mareeiتجهیزات اداری و دفتری
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-2-1. پی نوشت
1- این نوع مداد، در خیاطی نیز کاربرد دارد که برای کشیدن خط های ظریف بر روی پارچه استفاده می شود. در طرف دیگر این مداد، برس پاک کننده خط های کشیده شده وجود دارد .
2- کلید کم کردن مقدار نمایش داده شده از حافظه .
3- کلید اضافه کردن مقدار نمایش داده شده به حافظه .
4- این کلید برای محاسبه ریشه دوم عدد وارد شده می باشد .
5- غلتک تغذیه کاغذ، استوانه ای که کاغذ در آن پیچیده شده و در مقابل ضربه های مکانیزم چاپ قرار می گیرد .
6- هِد چاپ؛ قسمتی از چاپگر که در حقیقت تصویر را روی کاغذ قرار می دهد و چاپ می کند. نام دیگر آن عنصر چاپ است .
7- درجه تراکم کاراکترها روی خط چاپ شده که معمولا بر حسب تعداد کاراکتر در هر اینچ بیان می شود. برای مثال ده pitch به معنای آن است که در هر اینچ ده کاراکتر چاپ می شود.
8- در ماشین های تحریر باید یک کلید برای آزاد کردن حاشیه و یک کلید برای برگشت تعبیه شود. کلید آزادکردن علاوه بر آنکه حاشیه را آزاد می کند، برای آزاد کردن بازوهای چاپ نیز به کار می رود. بدین معنی که وقتی دو یا چند بازوی چاپ روی هم قرار می گیرند، با فشار این کلید می توان آنها را آزاد کرد و به جای خود برگرداند .
9- کلید شکل دادن به داده ها به صورت یک جدول .
10- ایجاد فضای خالی در ابتدای نخستین خط یک پاراگراف. حاشیه های تورفته برای آرایش نقل قول های طولانی نیز به کار می روند .
11- کلید قفل چاپ حروف بزرگ، کلیدی که هنگام فشار داده شدن، باعث چاپ حروف بزرگ به جای حروف کوچک شده و چاپ کاراکتر های خاصی را مجاز می سازد. این کلیدها همانند کلید قفل کننده عمل کرده و برای برگشتن به حروف کوچک باید دوباره فشرده شوند .
12- کلیدی که اطلاعات نوشته شده را در وسط خط قرار می دهد .
13- کلیدچاپ حروف بزرگ، کلید شیفت که هنگام فشرده شدن، باعث چاپ حروف بزرگ به جای حروف کوچک شده و چاپ کاراکترهای مخصوصی را مجاز می سازد.
14- مجموعه ای از قوانین که نحوه نمایش داده را مشخص می کند .
15- کلیدی که وظیفه ی آن ایجاد فاصله بین کاراکترها است .
16- کلید تعویض سطر، کلیدی که به چاپگر اعلام می کند به ابتدای سطر بعدی برود .
17- سیستم اتوماسیون اداری یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیو‌تر است که وظیفه جمع‌آوری، ذخیره و توزیع مستندات، پیام‌های الکترونیک و سایر فرم‌های ارتباطات اداری را بین افراد، گروه‌های کاری و سازمان‌ها بر عهده دارد. نرم افزارهای متنوعی که برای ایجاد، جمع آوری، ذخیره و تغییر اطلاعات اداری مورد