پایان نامه اقتصاد خانواده

پایان نامه حقوق

بودن سطح تحصیلات کارکنان شاغل در زندان .
باتوجه به موارد گفته شده میتوان آثار منفی زندان را از دو بعد «آثار شخصی» و «آثار اجتماعی» بررسی کرد:

مبحث اول: آثار شخصی
«یک زندانی به بیماری میماند که بنا بر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غذایی و دارویی مناسب بگذراند تا بهبودی خویش را بازیابد. آنگاه به آغوش خانواده بازگشته و به گذران زندگی و تلاش روزمره خویش بپردازد. زندانی بنا به هر دلیلی جرمی را مرتکب و پس از ثبوت در مراجع ذیصلاح و بنا بر حکم صادره از سوی محاکم شرعی به کیفر زندان محکوم شده است و مدتی را که به اختلاف موارد، مختلف است باید در زندان بگذراند تا پس از طی مدت محکومیت و اصلاح و تربیت به آغوش جامعه بازگردد. زندانی پیش از آنکه یک مجرم خطاکار باشد یک عضو از جامعه انسانی بوده که چه بسا مسئولیت تأمین معاش فرد یا افراد تحت تکفل خود را هم برعهده داشته است. »

بند 1) مشکلات خانوادگی
ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی مهمترین اثر منفی و میتوان گفت جبرانناپذیرترین اثر زندان بشمار میرود. این ازهم گسیختگی افت تحصیلی فرزندان، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، فرار از منزل و دیگر آثار سوء را به همراه دارد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از زندانیان پس از گرفتار شدن در زندان، همسر و خانواده خود را ازدست داده و از سوی آنان طرد میشوند. بسیاری از همسران زندانیان به طلاق روی آورده و ترجیح میدهند پس از این بار زندگی را به تنهایی و بدون حضور فردی که مهر زندانی بودن بر پیشانی دارد، بدوش بکشند. در واقع زندان با وارد آوردن صدمه به موقعیت اجتماعی و حیثیت خانواده، سرافکندگی و سرشکستگی آنان را در پی داشته و از آنجایی که خانوادهها، فرد زندانی را در اینخصوص مقصر میدانند اقدام به طرد وی میکنند.

ازهم گسیختگی خانواده وطلاق گرچه فینفسه جرم نیست ولی یک عامل بسیار مهم جرمزا شمرده شده و در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوقالعادهای دارد و اصولا رابطه میان طلاق و جرم دوطرفه است. یعنی همانگونه که افزایش جرایم (و زندان) موجب وقوع بیشتر طلاق میگردد، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن میگردد. مهمترین نکته قابل ذکر حمایت مادی و معنوی از خانواده خود زندانی و فرزندان اوست. «درخصوص طلاق، نتایج حاصله نشان میدهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری وجود دارد. یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری است به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق دادهاند 3 تا 4 برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد است و این نسبت درمورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر است .»
نکته قابل توجه اینست که مطابق نتایج تحقیقات بعمل آمده درخصوص اثرات زندان مشخص گردیده که «مردان زندانی در برابر طلاق آسیب‏پذیرترند، در حالی که زنان بیشتر به دلیل وقوع طلاق در زندگی است که به سوی ارتکاب جرم کشیده می‏شوند و نه برعکس .»

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت
فرد با ورود به زندان شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست میدهد. اگر قبل از زندان به شغل آزاد اشتغال داشته، اعتبارش خدشهدار میشود و اگر کارمند دولت بوده بدلیل داشتن سابقه کیفری امکان ادامه خدمت در پست سازمانی خود را از دست خواهد داد و متضرر اصلی نیز در این میان خانواده تحت سرپرستی وی میباشند که نانآور و حامی اقتصادی خود را از دست میدهند. گفته شده که «زندان درخصوص بیکاری بیشترین تأثیر را در افراد بیسابقهای که به زندان رفته و از طرفی به حبس طویلالمدت محکوم شدهاند میگذارد. با افزایش میزان حبس تحمیل شده امید بازگشت به کار قبل از زندان کاهش مییابد درحالی که برای افراد سابقهدار عکس این قضیه صادق است. یعنی با افزایش سابقه، حساسیت از دست دادن شغل برای شاغلین کم میشود زیرا آنها در گذشته براثر زندان شغل خود را ازدست دادهاند لذا جذب کارهایی میشوند که نسبت به زندان فاقد حساسیت باشد. بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای آنها کاهش مییابد .»
«در کشوری که خانواده در فرهنگ آن از جایگاه بالایی برخوردار است و مرد خانه بعنوان مسئول اقتصادی آن محسوب میشود با محصور کردن مرد خانواده، اقتصاد خانواده ازبین میرود و با از میان رفتن اقتصاد خانواده، اصل خانواده خرد میشود .»
باتوجه به مطلب بیان شده میتوان گفت دلایل بیکاری در موارد ذیل خلاصه میشود:
1- بیاعتمادی: با محکوم شدن فرد به مجازات حبس، اعتماد دیگران نسبت به کسی که برچسب سابقهدار بودن را بر پیشانی خود دارد کم میشود خصوصا در مورد مشاغل آزاد که داشتن اعتماد اساس داد و ستد و معامله است. وانگهی این سابقه کیفری در رزومه فرد نیز ثبت شده و حتی در مشاغل ساده نیز پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه وثیقه سنگینی را برای جلب اعتماد کارفرمای خود بسپارد چرا که معمولا در این شرایط افراد سرشناس و معتمد نیز به سختی حاضر به ضمانت کردن از چنین افرادی میشوند.
2- مقررات مربوط به کارکنان دولت: مطابق بند (ت) ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 یکی از شرایط داوطلبان ورود به خدمت رسمی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر است. همین قضیه در بند (د) ماده 6 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/52 نیز تکرار شده است. بنابراین وجود سابقه کیفری مؤثر مانع از استخدام فرد در ادارات دولتی میگردد.
3-غیبت طولانی: غیبت از محیط کار بیش از حد مجاز، خصوصا در مشاغل دولتی و رسمی موجبات اخراج فرد از شغلش را فراهم میسازد. در مورد مشاغل آزاد و شرکتهای خصوصی نیز معمولا پس از یک غیبت هر چند کوتاه، فرد دیگری جانشین زندانی میشود این امر در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی امروزه که بیکاری معضل مهمی است و تهدید بزرگی برای اجتماع بحساب میآید بیشتر نمود پیدا میکند.
4- ازدست دادن سرمایه: این قضیه بیشتر در مورد صاحبان مشاغل آزاد صدق میکند که بدلیل اوضاع و احوال بد اقتصادی و ورشکستگی، سرمایه خود را از دست داده و بعلت مشکلات مادی مانند عجز از پرداخت دیون یا داشتن چک برگشتی راهی زندان میشوند. همچنین در اکثر مواقع افرادی که گرفتار بزهکاری و جرم میشوند، فرصتهای جبرانناپذیری را ازحیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده و غیره از دست میدهند. وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آنها تأثیر زیادی میگذارد بنابراین «زندان موجب می‏شود که زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی‏گرایش یابد که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است .»
در ادامه باید گفت «هرچه حساسیت کاری که عموما زندانی قبل از محکومیت داشته است نسبت به زندان بیشتر باشد برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکلتر و امکان آن کمتر است … بیکاری در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که الزاما و به ناچار وی را به کارهایی سوق میدهد که نسبت به زندان و سایر مجازاتها و انواع جرایم تأثیرپذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار میباشد. زیرا اینگونه افراد درمقابل وسوسههای شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمیتوانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان بوجود آمده است تطبیق دهند. عنان قدرت از دست میدهند و برای چارهجویی
به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدایی و غیره روی میآورند .»
بیکار شدن زندانی نه تنها به وی و خانوادهاش آسیب جدی وارد میکند بلکه صدمات جبرانناپذیری را نیز برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که «محکوم به حبس خود یک نیروی انسانی است و فعالیت او رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. درصورت صدور حکم به حبس اجتماع از فعالیت نیروی کار محروم میشود. با افزایش احکام صادره به مجازات حبس، رکود اقتصادی بیشتر جامعه را تهدید میکند .»

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه
جامعه هیچگاه دیدگاه خوبی را نسبت به متخلفین نداشته است. خصوصا وقتی که مجرمیت فرد به اثبات رسیده و به موجب حکم قطعی روانه زندان میشود این بدبینی دو چندان میگردد. با آزاد شدن از زندان نیز شخص همواره سابقه کیفری خود را یدک میکشد و به تعبیری داشتن سوءپیشینه از نظر دیگران بخشی از شخصیت و هویت فرد میشود. فوکو بیان میدارد: «زندانیان با گذرنامهای از زندان آزاد میشوند که گویای محکومیتی است که متحمل شدهاند و میبایست هرجا که میروند آن را ارایه دهند .»
به دیگر سخن، با برقراری عدالت و روانه کردن مجرم به زندان و پس از عبور وی از موانع نظام کیفری، زندانی برچسب مجرمانه خورده و به علت کارکرد و آثار روانی این برچسبزنی پس از ورود به جامعه طردشده و به حاشیه رانده میشود سپس او شخصیت مجرمانه خود را پذیرفته و آن را یکی از ویژگیهای بارز شخصیتی خود تصور میکند و نتیجه آنکه فرد به نقشآفرینی خود به منزله یک مجرم ادامه میدهد. لذا تعارض و شکاف ایجادشده میان مجرم و جامعه نه تنها ترمیم نمیشود بلکه عمیقتر و گستردهتر نیز میشود و این ازجمله عیبهای اساسی نظام عدالت کیفری رسمی بشمار میرود.
شاید بنظر برسد هرچه طرد اجتماعی قوی‏تر باشد، امکان ارتکاب جرم را کم می‏کند. «ولی مشکل از آن‏جا ناشی می‏شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و افزایش منافع ارتکاب مجدد جرم نزد آنان می‏شود. از دست دادن شغل پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندانیان آزادشده به علت بیکاری‏گرایش بیشتری به ارتکاب مجدد جرم می‏یابند. ضمن این که، در صورت پیدا کردن شغل، ویژگی‏های شغل آنان به گونه‏ای است که حساسیت زیادی نسبت به زندان رفتن ندارند و همین باعث کاهش هزینه ارتکاب جرم می‏گردد .»
به عبارت دقیقتر «هنگامی که جرم در تعارض با برآیند رفتار اجتماعی باشد، مرتکب آن به نحوی مورد مجازات غیررسمی قرار میگیرد این مجازات ممکن است به صورت طرد از خانواده، محیط کار، تحصیل و یا محل زندگی باشد حتی اگر طرد بصورت فیزیکی اجرا نگردد به شکلهای دیگری خود را نمایان میکند به علت وابستگیهای فرد به جامعه و سختیهای ناشی از انزوا، طرد اجتماعی از موارد مهم هزینه هر جرمی است. طرد اجتماعی در جوامع بسته و محدود مانند روستا و ایلات گرانتر از جوامع دیگر میباشد زیرا در این جوامع طرد سختتر و مداومتر می باشد درحالی که در جوامع باز و گسترده مانند شهرهای بزرگ، امکان خنثی نمودن تبعات ناشی از طرد ازطریق تغییر مکان، تغییر شکل و نیز پیدا کردن همبستگیهای جدید اجتماعی بیشتر میباشد .»
باتوجه به موارد پیشگفته دلایل طرد اجتماعی عبارتند از: 1- برچسب زنی 2- بیاعتباری 3- حیثیت اجتماعی ازدست رفته.

«البته نباید ازنظر دور داشت که عواملی ازقبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم وسابقه در کیفیت و کمیت این تأثیرگذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت و هرچه برتعداد سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود .»

بند 4) پذیرش ارزشهای ضداجتماعی
زندان محیط خاصی دارد که با محیطهایی که ما در آن بسر میبریم تفاوتهای بارزی دارد. زندگی در آن مبتنی بر ضوابطی است که در زندگی عادی ما جایی ندارد بعنوان مثال خوابیدن و برخاستن در ساعات مشخص، حضور و غیاب روزانه، غذا خوردن در مکان و زمان از پیش تعیینشده و موارد دیگری که در آن جاری است. علاوه بر آن افرادی که در زندان زندگی میکنند رفتار و گفتار خاصی دارند و فرهنگ مبتنی بر آن، فرهنگی ناصحیح است که اختصاص به خود این محیط دارد و گاهی اصطلاحاتی

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *