دانلود پایان نامه

می‌شود که کاربر برای استفاده از شبکه اجتماعی باقی بماند و معمولاً به طور روتین به استفاده از امکانات موجود بپردازد.

۲-۷- کاربرمحور بودن واسط کاربری :
شبکه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت ارتباطی که دارند باید بر روی علاقمندی‌های کاربران تمرکز کنند و از‌این حیث تاثیر کاربر بر شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویپه‌ای یافته است. همچنین

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نارس، ۲/۹، ۹/۱۰،، (تفاوت