پایان نامه درباره مواد مخدر/:پيشگيري از اعتياد

دانلود پایان نامه های ارشد

راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد
گسترش روز افزون جوامع، زندگي نوين اجتماعي، پيچيدگي فناوري و به دنبال آن تغييران مستمر در شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ظهور بزه و جرم را به شيوه‌هاي مختلف در سطح وسيعي افزايش داده كه بازتاب آن به نوعي در بطن جامعه تاثير گذاشته و آن را متحول ساخته است.
در اين گذار سوء مصرف مواد مخدر نيز به صورت پديده اجتماعي بسيار پيچيده‌اي در آمه است. به طوري كه افراد به دلايل مختلف از جمله خصيصه‌هاي شخصي، شرايط زندگي، محيط اجتماعي، آرزوها و سرخوردگي‌ها مستعد گرايش به مصرف مواد مخدر مي‌شوند و آن را بعنوان راه حلي براي مشكلات خود تلقي مي‌كنند.
نظر به عوارض و مشكلات متعددي كه اين پديده براي جوامع بشري به وجود آورده تاكنون تلاشهاي زيادي در جهت مهار و پيشگيري آن به عمل آمده به طوري كه مي‌توان گفن هم اكنون اعتياد يكي از مهمترين مباحثي است كه توجه سياستمداران ، متخصصين و پژوهشگران را به خود جلب كرده و آنها را بر آن داشته كه در جهت مهار، كنترل و پيشگيري از اين پديده به ارائه راهكارهاي علمي ـ كاربردي مبادرت ورزند.
پيشگيري از اعتياد هم چون ساير جرايم و انحرافات اجتماعي از مقوله‌هايي است كه نياز به برنامه داشت. به بيان ديگر پيشگيري از اعتياد صرفاً با مبارزه‌هاي نهادهاي انتظامي و قضايي تحقق نمي‌يابد زيرا اعتياد به مواد مخدر به عنوان يك بزه ريشه در فرهنگ عمومي و تعليم و تربيت دارد و لذا در مهار آن ابتدا بايد فرهنگ عمومي و نگرش مردم را نسبت به مواد مخدر متحول ساخت و بايد سياست پيگيري در كنار پيشگيري در جهت كاهش نرخ بزهكاري عمل نمود و بر اقدامات فرهنگي، رفاهي، اقتصادي و غيره تاكيد نمود و با كار فرهنگي دراز مدت اين فرهنگ‌هاي غلط و عاميانه را عوض كرد، در پيشگيري از اعتياد علاوه بر ضرورت تعامل و همكاري وسيع نهادها و سازمانها، مشاركت مردمي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مهم ترين استراتژي‌ پيشگيري از اعتياد را كه در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به شرح زير مي‌توان خلاصه كرد:

  • افزايش اطلاعات و آگاهي افراد در مورد خطرات و زيانهاي مصرف مواد مخدر.
  • ارتقاي سطح فرهنگ و تقويت باورهاي مذهبي.
  • افزايش مهارت هاي زندگي مانند مهارت تصميم گيري، حل مساله و ارتباطات اجتماعي.

 
مبحث اول: تعريف، مفهوم و اقسام پيشگيري
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرایم (به طور مطلق) است ولی متأسفانه در طول ۹۰ سال و اندی سابقه تقنین در خصوص مواد مخدّر، تا به حال یا اصلاً به مسأله پیشگیری –که بهتر و آسانتر و کم هزینه تر از درمان است- در خصوص اعتیاد توجّهی نشده و اگر هم توجّهی شده صرفاً در حد شعار بوده و گام عملی برداشته نشده است.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن