پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : اعضای هیأت علمی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۷

مطالعه کتاب‏سنجی، تعداد 348 پیشینه کتابشناختی بازیابی شده از نمایه استنادی گسترش یافته علوم مؤسسه اطلاعات علمی در زمینه علوم گیاهی در یک دوره زمانی ده ساله از 1997 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. برون‌دادها بر اساس سال، نوع مدرک، الگوی نویسندگی و الگوی مشارکت در سطوح مختلف بین‏المللی، ملّی و محلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها نشان داد نوشته‏های علوم گیاهی همواره در طول دوره مورد مطالعه به جز سال‏های 1997 و 2002 رشد داشته است و مقالات، منبع برجسته انتشار نوشته‏های علوم گیاهی می‏باشد. پژوهش‏های علوم گیاهی در دانشگاه‏های مرکزی هند مشارکتی است و همکاری بیش‏تر در سطح محلی است. اعضای هیأت علمی ترجیح می‏دهند مقالاتشان را در مجلات بین‏المللی کشورهای خارجی به ویژه کشور آلمان منتشر نمایند. یافته‏های آن‏ها هم‌چنین نشان داد که تولیدات نویسندگان با توزیع لوتکا مطابقت دارد در حالی که پراکندگی مقالات مجلات با توزیع برادفورد مطابقت ندارد.
گومز و همکاران (2009)، در پژوهشی با عنوان عملکرد ساختاری و پژوهشی دانشگاه‏های اسپانیا، با توصیف شاخص‏های ساختار، درون‏داد و برون‏داد و بررسی روابط بین این شاخص‏ها، وضعیّت دانشگاه‏های اسپانیا را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه‏های دولتی قدیمی‏تر و از نظر تعداد دانشجو و استاد بزرگ‌تر از دانشگاه‏های غیردولتی هستند. از نظر برون‏دادی نیز دانشگاه‏های دولتی تحقیق‏مدارتر از دانشگاه‏های خصوصی می‏باشند. بیشتر انتشارات آنها بین‏المللی بوده و به ازای هر استاد، تولیدات بالاتری را در انتشارات آی‏اس‏آی ارائه می‏دهند. از طرف دیگر دانشگاه‏های خصوصی بیشتر آموزش‏مدار هستند. تعداد کم تولیدات علمی این دانشگاه‏ها به علت تاریخ کوتاه آنها بیان شده است. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت بین اندازه دانشگاه از نظر تعداد داشجو و استاد و تعداد انتشارات آی‏اس‏آی می‏باشد. در راستای افزایش همکاری‏های داخلی، همکاری با شرکت‏ها نیز رو به افزایش دارد و این امر در دانشگاه‏های تخصّصی جوان که در مناطق ثروتمند قرار دارند متداول‏تر است.
استاجیک و همکاران (2010) در بررسی تولیدات علمی بیوپزشکی اعضای هیأت علمی پزشکی دانشگاه موستار و بیمارستان دانشگاه موستار در سا‌‌ل‌های 2008-1999، مقالات نمایه شده در این زمینه در پایگاه پاپ‏مد را مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد 76 مقاله در طی این سال‏ها منتشر شده‏ است که 366 نویسنده در نوشتن این مقالات همکاری داشته‏اند. از این تعداد به 228 نویسنده هر کدام یک مقاله اختصاص داشته است در حالی‌که 161 نویسنده در نوشتن فقط یک مقاله مشارکت داشته‏اند. بالاترین میزان مقالات در کرواسی، بوسنی و هرزگوئین منتشر شده است. بیش‌تر مقالات منتشر شده به تحقیقات بالینی مربوط می‏شود و کم‏ترین مقالات در زمینه علوم بیوپزشکی پایه به ثبت رسیده‏ است.
2-2-4- جمع‏بندی
اهمیّت تولیدات علمی نمایه‌سازی شده در پایگاه‌های استنادی تامسون به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تولیدات علمی کشورها و مؤسسات علمی باعث شده تا پژوهش‌های مختلفی در رابطه با سنجش تولیدات علمی کشورها و مؤسسات و هم‌چنین رتبه‌بندی آن‌ها در این پایگاه صورت گیرد. در این پژوهش‌ها، عمدتاً تعیین روند تولید علم، نوع، زبان، پوشش موضوعی و اثربخشی تولیدات، مجلات منتشرکننده تولیدات علمی و ضریب تأثیر آن‌ها، میزان مشارکت نویسندگان، پرکارترین و پراستنادترین نویسندگان مورد توجه بوده و به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند. این در حالی است که پژوهش جامعی که تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی را در پایگاه وب‌آوساینس مورد بررسی قرار دهد چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام نگرفته است. بدیهی است که تصاویر ارائه شده از ایران و دانشگاه‌ها و مؤسسات ایران می‌تواند تا حدودی سطح انتظارات ما را از دانشگاه آزاد اسلامی روشن نماید.
2-3- سئوالات پژوهش
1- روند تولید علم نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال‎های 1985 تا 2009 بر اساس پایگاه وب‎آوساینس چگونه است ؟
2- نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بیش‌تر به کدام زبان انتشارات خود را در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985تا 2009 منتشر کرده‏اند؟
3- تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 در چه قالب‎هایی ارائه شده است؟
4- پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‌های 1985 تا 2009 چگونه است؟
5- تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل تولیدات ایران در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چه سهمی دارد؟
6- میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چگونه است؟
7- نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی، در سال‎های 1985 تا 2009 تولیدات خود را بیشتر در کدام مجلات به چاپ رسانده‌اند و ضریب تأثیر این مجلات چگونه است؟
8- پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟
9- پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‌های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟
10- میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟
2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی
2-4-1- تعاریف مفهومی
وب‏آوساینس: یکی از محصولات مؤسسه تامسون است که شامل سه نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی می‏باشد. این پایگاه استنادی فهرست مقالات بیش از 12000 عنوان مجله بسیار معتبر را پوشش می‌دهد (وب‌آوساینس، 2011).
ئی‏اس‏آی: این پایگاه از طریق وب‌آونالج مؤسسه علمی تامسون قابل دسترس است. ئی‌اس‌آی تعداد کل مقاله‏ها، استناد و نسبت استناد به هر مقاله را در بازه‏های زمانی 10 ساله و در قالب 22 گروه موضوعی فراهم می‏کند و بر همین اساس رتبه جهانی کشورها، سازمان‏ها، دانشمندان و نشریات را در دسترس قرار می‏دهد (ساینس‌واچ، 2011).
جی‏سی‏آر: جی‏سی‏آر یا گزارش‌های استنادی مجلات یکی از پایگاه‌های استنادی مؤسسه علمی تامسون است. در این پایگاه گزارش استنادی مجلات علمی ارائه می‌شود که با بهره گرفتن از این اطلاعات می‌توان به ارزشیابی و مقایسه مجلات علمی پرداخت. این پایگاه به سنجش تأثیر مجلات کمک می‌کند و روابط بین مجلات استنادکننده و استناد شونده را در قالبی روشن و آسان مشخص می‌سازد (جی‌سی‌آر، 2010).
2-4-2- تعاریف عملیاتی
دانشگاه آزاد اسلامی: منظور از دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه فرهنگی، علمی و آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی با 357 واحد دانشگاهی است.
تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: منظور کلیه آثار دانشگاه آزاد اسلامی (اعم از مقالات پژوهشی، مقالات مروری، یادداشت‌های پژوهشی و نامه‌ها و … ) می‏باشد که طی سال‏های 1985 تا 2009 در پایگاه وب‏آوساینس نمایه شده است.
نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی: در این پژوهش منظور از نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی، کارمندان پژوهشی و غیر پژوهشی و دانشجویان تمامی واحدهای دانشگاهی می‏باشد که در مجلات مهم بین‏المللی (مجلات تحت پوشش مؤسسه اطلاعات علمی) اثر منتشر کرده باشند و نام آنها در فیلد AU (نویسندگان) در داده‌های استخراج شده از پایگاه‌های وب‌آوساینس آمده باشد.
پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی: آن دسته از نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی که در مقام نویسنده مسئول20 درصد از تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس را به خود اختصاص داده ‏اند. اختصاص بیش‌تر تولیدات به درصد کمی از نویسندگان و اختصاص بخش کوچکی از تولیدات به درصد زیادی از نویسندگان از قانون 20/80 پارتو پیروی می‌کند. بر اساس قانون 20/80، 20 درصد مردم، هشتاد درصد ثروت را در اختیار داشته، و 80 درصد دیگر، 20 درصد آن را در اختیار دارند (قانون 20/80 چیست، 2008).
پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی: آن دسته از نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی که در مقام نویسنده مسئول، بیش‌تر از 50 استناد در پایگاه وب‏آوساینس دریافت کرده‏اند (نقطه برش).
حوزه‏های موضوعی: مؤسسه علمی تامسون به هر یک از نشریات موجود در پایگاه ئی‏اس‏آی یک موضوع اختصاص می‏دهد که در کل 22 حوزه موضوعی را شامل می‏شود. حوزه‏های موضوعی مذکور عبارتند از: علوم فضا، علوم اجتماعی، روان‏پزشکی و روان‏شناسی، علوم گیاهی و جانوری، فیزیک، داروشناسی، علوم رفتاری و عصبی، علوم چند رشته‏ای، زیست‏شناسی مولکولی و ژنتیک، میکروبیولوژی، ریاضیات، علوم مواد، ایمنی‏شناسی، محیط زیست، بوم‏شناسی، مهندسی، اقتصاد و بازرگانی، علوم کامپیوتر، پزشکی بالینی، شیمی، زیست‏شناسی و بیوشیمی و علوم کشاورزی.
اثربخشی تولیدات علمی: منظور از اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این پژوهش، میزان مورد استناد قرار گرفتن تولیدات علمی این مؤسسه می‏باشد. برای محاسبه اثربخشی تولیدات، تعداد استنادات بر تعداد تولیدات علمی تقسیم می‌شود.

مشارکت علمی: تولیداتی که با همکاری دو یا بیش از دو نویسنده انجام شده است و حدّاقل یکی از نویسندگان از دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
مجموعه مجلات دانشگاه آزاد اسلامی: مجلات نمایه شده در پایگاه وب‌آوساینس که تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در آنها به چاپ رسیده است.
فصل سوم
روش‏شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در این بخش از پژوهش، روش به کار گرفته شده در پژوهش، جامعه پژوهش، ابزار گردآوری داده‎ها و روش تجزیه و تحلیل داده‎ها شرح داده می‎شود.
3-2- روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی است که با بهره گرفتن از روش علم‌سنجی، با دو رویکرد تحلیل کتاب‌سنجی و تحلیل استنادی انجام می‌شود.
3-3- جامعه پژوهش
جامعه پژوهش را تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در فاصله سال‎های 1985 تا پایان سال 2009 میلادی تشکیل می‏دهد. در این پژوهش کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‎گیری انجام نشد.
3-4- روش و ابزار گردآوری داده‎ها
در این پژوهش داده‎ها با بهره گرفتن از پایگاه‎های اطلاعاتی وب‎آوساینس و گزارش‌های استنادی مجلات (JCR) مؤسسه علمی تامسون جمع‏آوری شده است. به منظور شناسایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در طی سال‎های 1985 تا 2009 در پایگاه وب‎آوساینس نمایه شده است در تاریخ 24/4/89 جست‎وجویی در پایگاه مذکور انجام گرفت. بررسی‌های مقدماتی نشان ‌داد که نام دانشگاه آزاد اسلامی به صورت‌های بسیار متفاوتی در این پایگاه‌ها ثبت شده است. از این رو، به منظور تضمین شناسایی هر چه جامع‌تر تولیدات این دانشگاه لازم بود راهبرد جست‌وجویی تدوین شود که تا حد امکان همه صورت‌های مختلف نام را در بر بگیرد. بدین منظور در قسمت جست‎وجوی پیشرفته پایگاه وب‎آوساینس فرمول زیر وارد گردید:
CU=iran AND (OG=azad u* OR OG=ia u* OR OG=iau OR OG=Islam* azad OR OG=eslam* azad OR OG=U* azad OR OG=azad Islam* OR OG=azad eslam* OR OG= azad* u*)
سپس با محدود کردن سال‏های مورد بررسی به دوره بیست وپنج ساله 1985 تا 2009 و هم‌چنین انتخاب هر سه نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی علوم انسانی و هنر پیشینه‏ها جست‏وجو شد.
داده‎های کتابشناختی با قالب Tab Delimited بارگذاری و جهت تحلیل ‏و بررسی به نرم‎افزار اکسل منتقل شد. در نرم‏افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل‏های بعدی، داده‏ها بر اساس فیلدهای سال انتشار، نوع مدرک، زبان مدرک، موضوعات اختصاص داده شده به هر مدرک، تعداد استنادات، منبع، نام نویسنده یا نویسندگان و نشانی نویسنده یا نویسندگان در ستون‏های مجزا منظم شدند. در موارد نیاز، برای تحلیل و بررسی بیش‌تر داده‏ها از نرم‏افزار آماری علوم اجتماعی استفاده گردید.
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
نتیجه جست‏وجوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس 5686 پیشینه بود. داده‏های استخراج شده به کمک فنون آماری توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل سؤالات به شرح ذیل می‏باشد:
برای محاسبه متوسط نرخ رشد تولیدات در سؤال اوّل از میانگین هندسی استفاده شد. فرمول مورد استفاده در این محاسبه عبارت است از :
r=(Yt/Y0) (1/t)-1
در این فرمول:
Yt= سال آخر
Y0= سال اول
T= تعداد سال‌ها
روند رشد سالانه تولیدات علمی نیز با بهره گرفتن از مدل رگرسیون نمایی محاسبه گردید. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مقالات علمی بر اساس الگویی نمایی افزایش پیدا می‌کنند (پرایس، 1986) و الگوی نمایی، بهترین الگو برای تبیین روند رشد مقالات بر حسب زمان به شمار می‏آید که این الگو طبق یافته‌های عطارها (1388) برای تولیدات ایران هم صدق می‌کند. فرمول رشد با الگوی نمایی به این صورت است:
y=k*enx
در این فرمول y برابر است با فراوانی مقالات (رشد در سال x) ، k مقدار ثابت معادله (رشد در سال صفر)، e عدد نپر (معادل 72/2)، n نرخ رشد سالانه و X برابر با سال است.
از مدل رگرسیون نمایی در تحلیل‏های روند رشد استفاده می‏شود. و معادله آن به صورت زیر است:
Y=b0*eb1*t در این معادله b1 ضریبی از زمان یا همان شیب منحنی، t متغیر مستقل (در اینجا زمان) و b0 مقداری ثابت است.
در پاسخ به سؤال دوّم زبان تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد و با زبان تولیدات در کل پایگاه وب‏آوساینس مقایسه شد. داده‏های مربوط به زبان تولیدات در کل پایگاه وب‏آوساینس با مراجعه به سایت این پایگاه به دست آمد.
در پاسخ به سؤال سوّم نوع مدارک مورد بررسی قرار گرفتند و از آمار توصیفی استفاده شد.
در بررسی پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سؤال چهارم، فیلد SC (مقولات موضوعی) تجزیه شد و با بهره گرفتن از پایگاه ئی‏اس‏آی و تامسون رویترز مقولات موضوعی جزئی به 22 حوزه موضوعی کلی طبقه‌بندی شد. هم‌چنین بررسی پوشش موضوعی تولیدات علمی در کل پایگاه وب‏آوساینس با بهره گرفتن از پایگاه تامسون رویترز انجام گرفت.
در پاسخ به سؤال پنجم، برای مشخص کردن سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران، داده‏های مربوط به تولیدات ایران در طی سال‏های 1985 تا 2009 از پایگاه وب‏آوساینس استخراج شد.
پاسخ به سؤال شش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

No Comments

Leave a Reply