واگذاری وظایف شهرداری ها در شهرهای میانی(نمونه موردی: شهر شوشتر)

مقاله ها و پایان نامه ها

:

روند سریع تغییرات در دنیای کسب وکار امروز و ضرورت همگامی سازمان ها با این روند موجب تغییرات اساسی در ساختار و رفتار آن ها به منظور واکنش سریع در بهره گیری از فرصت های زود گذر شده است.در این میان برنامه ریزی وتعیین استراتژی مناسب توسط مدیران سازمان، همگام با تحولات جوامع بشری و در پاسخگویی به نیاز های موجود نقش کلیدی جهت دسترسی به اهداف سازمانی ایفا می نماید، به طوری كه بسیاری از دانشمندان و تحلیل گران اظهار می دارند. كه اگر تنها یك عامل وجود داشته باشد كه وجه افتراق بین سازمان های موفق و ناموفق را مشخص می كند، آن عامل برنامه ریزی صحیح در سازمان  است كه می بایست توسط سیستم به صورت مناسب صورت پذیرد(الوانی،10:1387).

هر چند برنامه ریزی نوع ویژه ای از تصمیم گیری است كه مدیر، برای سازمان، آینده خاصی را مورد توجه قرار می دهد،لیکن باید توجه نمود که یك رویداد منحصر به فرد نیست كه دارای یك ابتدا و انتهای مشخص باشد بلكه یك فرآیند مستمر و دائمی است كه منعكس كننده تغییرات است. (استونر، 1379: 135).

یكی از مهمترین ویژگی های یك رهبر و مدیر اثربخش در سازمان ، به كارگیری مناسب یك استراتژی و شیوه برخورد در رقابت است كه البته می بایست این استراتژی توسط منابع اقتصادی و فنی آن سازمان  و نیز به وسیله عوامل محیطی تعیین شود. (استونر، 139:1379).

كشورها برای دستیابی به فاكتورهای اقتصاد توسعه یافته، نیازمند بهره مندی از مزیت های استراتژی های رقابتی هستند. این استراتژی ها در دنیای كسب و كار جدید به وسیله مكانیزم بازار اعم از(بازار داری،بازار سازی وبازار گردانی) حاصل می شود.

از جمله استراتژی های نوین، شبکه ای شدن فعالیت سازمان  ها می باشد. به گو نه ای که سازمان  ها فعالیتهایی که در آن ها قابلیت کلیدی دارند واز آن در مقایسه با رقبا ارزش آفرینی می کنند خود انجام           می دهند و سایر فعالیت هارا به کسب وکارهایی واگذار می نمایند که در آن فعالیت ها قابلیت کلیدی داشته باشند. این استراتژی واگذاری نام دارد.(الوانی،1387 : 12).

واگذاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری ،سرعت وکیفیت خدمات، انعطاف پذیری،انتقال تکنولوژی و فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،تقسیم خطر پذیری ودر مجموع عملکرد بهینه سازمان می­گردد.

با توجه به اهمیت سیستم شهرداری كه در تأمین نیازهای جامعه نقش اساسی دارد ، به كارگیری سیاستهای خصوصی سازی و واگذاری امور در راستای عملكرد بهینه و تأمین خواسته های جامعه می تواند شتاب تحولات محیطی و عدم اطمینان را برای سازمان  تا حدودی بهبود  بخشد لذا با توجه به ضرورت هماهنگی سازمان با تحولات بیرونی و دستیابی به مزیتهای رقابتی در دنیای كسب و كار كنونی، محقق امیدوار است این پژوهش بتواند پایه ای برای تحقیقات بعدی در آینده باشد و توسط پژوهشگران دیگر تكمیل گردد ، تا گامی كوچك در تحقق هدف دیرینه یعنی بهبود عملكرد در سازمان های خدماتی و به خصوص شهرداری كه در ارائه بخش عظیمی از خدمات به جامعه سهیم هستند، برداشته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 بیان مساله تحقیق

توجه جدی به مفهوم بهره وری و استفاده بهینه از امكانات و منابع سازمان ها امری روشن و بدیهی است و برای افزایش نرخ بهر ه وری، بازبینی در روش ها ی اداره سازمان  و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها اجتناب ناپذیر می باشد. از نظر علمی، روش ها ی متعددی وجود دارد كه مدیران می توانند در انتخاب راه حل های استفاده مناسب و عقلایی از منابع از آنها كمك بگیرند. سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تكنیك ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، از جمله واگذاری  كه در آن تمام یا بخشی از فعالیت های سازمان  به افراد یا                        سازمان های بیرونی واگذار می شود، یكی از روش های بهره وری است كه در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  واگذاری  در سال های اخیر خود را به عنوان یكی از این رویكردها ی پراهمیت معرفی كرده است . بعضی از شركت ها به منظور بهبود كیفیت خدمات و محصولات، كاهش هزینه و زمان تولید، تمركز بر روی مزیت ها ی اصلی رقابتی و به طور كلی افزایش اثربخشی سازمان ، اقدام به واگذاری  برخی فعالیت ها نمود ه اند و چنین به نظر می رسد كه شركت ها با واگذاری  فعالیت های خود به سازمان  های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می كنند، تمركز كرده و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به حداكثر برسانند .

از نظر کلی و راشید (2000واگذاری  عبارت است از عقد قرارداد با عرضه كننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی كه قبلاً در شركت انجام می شد، یا انجام فعالیت هایی كه كاملاً جدید هستند. بنابراین، تصمیم گیری برای واگذاری از جمله مسائلی است كه باید كلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی و شرایطی آمادگی سازمان  و مراحل بكارگیری و مدیریت و كنترل فرآیند در مورد آن در كانون توجه قرار گیرد .

امروزه، بسیاری از شركت ها با تمركز بر یك تخصص و یا مهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می كنند. تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از واگذاری  برای بسیاری از شركت ها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقای كیفیت و آزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.

در كشور ما به دلایل مختلف، واگذاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران و مسئولان قرار نگرفته است . از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بكارگیری آن و نیز بایدها و نبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی و روشن بدانیم چه چیز را، چه وقتی و به چه طریقی و به چه كسی بسپاریم.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در گذشته، واگذاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت كه سازمان ها نمی توانستند خوب عمل كنند. در رقابت ضعیف بودند، كاهش ظرفیت داشتند، با مشكل مالی روبرو بودند و یا از نظر فناوری عقب و شكست خورده بودند.

امروزه سازمان هایی كه كاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان  هایشان استفاده می كنند و مدیران این سازمان ها به عنوان یك موضوع حیاتی این موضوع را درك كرده اند كه ایجاد قابلیت های كلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید دراین راه تلاش نمایند.

تحقیقات نشان می دهد كه افزایش واگذاری می تواند منجر به كاهش هزینه ها شده و نیاز به           سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را پایین بیاورد. از سوی دیگر شواهدی نیز حاكی از این است كه افزایش واگذاری  می تواند نوآوری و كنترل برروی كارها را كاهش دهد . واگذاری  را شكلی از فعالیت پیمانكاری می دانند كه قبلاً در شركت انجام می شده است و اكنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است.

برای سپردن كار به بیرون متاسفانه بنگاه ها و سازمان های ما به وظایف دیگری كه برعهده آنها گذاشته می شود، توجهی ندارند در صورتی كه باید در هنگام واگذاری  به برقراری مكانیزم های واگذاری  بپردازند و با مدیریت صحیح، توانایی مانیتور كردن شركتی را كه كار به او واگذار شده، داشته باشند و به گزارش مداوم بپردازند.

همچنین شركتی كه تمایل به دریافت خدمات واگذاری دارد، باید متخصص انجام آن كار باشد و فعالیت هایش منحصر به خدمت گرفته شده باشد . همچنین شركت خدمت گیرنده باید بتواند فعالیت خود را طوری تنظیم كند تا قابلیت كنترل شدن را داشته باشد و امكاناتی را به منظور مانیتور كردن امور فراهم كند.

فعالیت هایی كه در محور فعالیت های اصلی سازمان  قرار ندارند، باید واگذاری  شوند و فقط كارهایی كه به موضوع اصلی فعالیت سازمان  مربوط بوده یا قیمت و شرایط انجام آن بهتر باشد، می توانند در داخل مجموعه انجام شوند . متأسفانه نگاه مدیران ما در مورد واگذاری  با ناآگاهی همراه شده و دیدگاه مناسب در این زمینه كمتر وجود دارد، چنانچه بخشی فكر می كنند در صورتی كه كار را به بیرون واگذار كنند، آن كار به طور صحیح انجام نشده و با كیفیت پایین تر و هزینه بیشتر انجام می پذیرد . در حالی كه اگر كارفرما، كار را صحیح مطرح و بر آن كنترل داشته باشد، كیفیت خدمات افزایش می یابد.

رویكرد سیستماتیك در واگذاری  امری حیاتی است و به عنوان یكی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تداركات و مشاركت های پروژه های تحیقاتی، به این مساله پرداخته شده است . مساله واگذاری در سازمان  ها موضوعیت دارد . اما در پروژه های تحقیقاتی بواسطه وجود ریسك از دست رفتن دانش انحصاری سازمان  اهمیت دو چندانی می یابد. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات واگذاری شده است .

تصمیمات واگذاری  مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد می سازد. واگذاری  به این صورت سبب كاهش هزینه ها حتی تا 39% شده است، جدا از اینكه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای كلیدی نیز به این ترتیب و با این مشاركت ها تسهیل شده است . اولین موج واگذاری  فعالیت ها به فعالیت هایی كه مستلزم مهارت ها ی سطح پایین بودند محدود می شد، مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی .

دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها، پردازش كارت های اعتباری و مواردی از این دست بود . سومین موج یا موجی كه الان در جریان است شامل فعالیت هایی می شود كه دارای دستمزد بالایی هستند و نیاز به مهارت های سطح بالا دارند كه از جمله آنها می توان به طراحی تراشه، مهندسی،             تحلیل های مالی، داروسازی و تحقیق و توسعه اشاره نمود.

با بررسی ساختار هزینه شركت های تولیدی در كشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است . همه آنها بیان می كنند كه مو اد و قطعات /فرآیندهای خریداری شده از تأمین كنندگان به طور متوسط50%  كل هزینه ها ی تولیدی را تشكیل می دهد . بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تأمین، یك عنصر اصلی در مدیریت هزینه كل و افزایش سودآوری شركت می باشد. شواهد حاكی از آن است كه در گذشته رابطه تأمین به صورت سیستماتیك انجام نمی شده است . اما در سال ها ی اخیر مدل ها یی در این رابطه ارائه شده است.

تصمیمات تأمین تنها به مواد و قطعات / فرآیندهای محصول ، محدود نمی شود و در رابطه با              فعالیت های غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل كاربرد است. در اكثر سازمان ها، تصمیمات تأمین بالقوه زیادی وجود دارد . به طور مثال، شركت های تولیدی صدها قطعه دارند كه می تواند از داخل یا خارج سازمان تأمین گردد.

نتیجه تصمیمات كاملاً متأثر از كیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده در تحلیل                  می باشد. در كنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تأمین، مسائل استراتژیك، ارزیابی مالی، ابعاد كارایی و ریسك در رابطه با كیفیت تأمین كننده ، قابلیت اطمینان، زمان های پیشبرد و تحویل مد نظرقرار می گیرند. زمانیكه تمام این فاكتورها با هم در نظر گرفته می شوند، تصمیم تأمین می تواند یك تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد كه بر سودآوری، سرمایه گذاری و موقعیت رقابتی تأثیر می گذارد. یك تصمیم اشتباه می تواند منجر به هزینه های محصول بالاتر، حیف و میل و از دست دادن فرصت ها، مشتریان و سهم بازار شود.

 

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی :

تجزیه و تحلیل آثار ناشی از واگذاری كارها به پیمانكاران بر عملكرد شهرداری شهرهای با تاکید بر شهر شوشتر و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود آنها.

1-3-2 اهداف جزئی :

1)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر کیفیت ارائه خدمات به شهروندان

2)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر زمان انجام تعهدات به شهروندان

3)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر بالا بردن درآمدها

4)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر کنترل هزینه ها

5)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر ایمنی کارکنان

1-4 سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل پاسخ داده می شود:

1-آیا واگذاری كارها به پیمانكاران موجب بهبود عملكرد سازمانی شده است؟

به منظور یافتن پاسخ برای سوال فوق، تأثیر واگذاری كارها به پیمانكاران در موارد

ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است:

    • كیفیت ارائه خدمات به مشتریان،
    • زمان انجام تعهدات به مشتریان،
    • ایمنی،