پایان نامه روانشناسی درباره : اداره کل تربیت بدنی

پایان نامه های روانشناسی

عملی و کارکنان رضایت دارند.
محدودیت های تحقیق:

قابل کنترل:
– سن
– جنس
– مقطع تحصیلی
– سال ورود به دانشگاه

غیر قابل کنترل:
– کمبود تحقیقات در این زمینه
– فقدان پرسشنامه استاندارد
– عدم همکاری برخی از دانشجویان در دادن پاسخ دقیق.
تعریف واژگان:
مکان ورزشی: عبارتست از فضا یا فضاهایی که در آن برنامه ورزشی اجرا می‌شود وشامل استادیوم، باشگاه، سالن، کلوپ و…. . [9]
فضای روباز: مکان ورزشی که دارای سقف نباشد.
فضای سر پوشیده: مکان‌های ورزشی که دارای سقف سرپوشیده باشد.
فضای چند منظوره: مکان‌های ورزشی که جهت فعالیت چند نوع رشته ورزشی طراحی و ساخته شده است.
فضای تک منظوره: مکان‌های ورزشی که مختص فعالیت یک نوع رشته ورزشی طراحی و ساخته شده است.
تجهیزات ورزشی: هرگونه وسایل مربوط به رشته های ورزشی که بتوان با آنها رشته‌های مختلف ورزشی را آموزش داد و اجرا کرد. [9]
دروس عملی: دروسی که به صورت عملی و در سالن‌های ورزشی توسط مربیان تدریس می شود.
دروس تئوری: دروسی که توسط اساتید مجرب به صورت تئوری تدریس می شود.
اساتید عملی: افرادی هستند که مهارت‌های ورزشی را بر پایه‌ی اطلاعات علمی به صورت عملی آموزش می دهند.
اساتید تئوری: افرادی هستند که اطلاعات علمی را به صورت شفاهی و به کمک وسایل کمک آموزشی آموزش می دهند.
کارکنان: افرادی هستند که در زمینه برنامه ریزی‌های ورزشی اعم از مدیریتی و اجرایی فعالیت دارند.
منابع انسانی: شامل کارکنان و کارمندان یک سازمان است که برای رسیدن به اهداف شخصی و مشترکی تلاش می کنند. [7]
رضایتمندی: حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت است که فرد نسبت به حرفه‌اش دارد.

فصل دوم

مقدمه:
در این فصل پیشینه تحقیق براساس موضوعات مرتبط و مورد نظر دسته بندی و بیان گردیده است. قبل از بیان تحقیقات انجام شده لازم است مختصری از تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی گذشته در ایران مطرح شود و در ادامه مبانی نظری در خصوص بهره وری ورزشی در رابطه با اماکن و تاسیسات ورزشی و منابع انسانی بیان گردیده و در پایان به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور در این پیرامون از زوایای مختلف پرداخته شود.
تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران:
در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود، در حالی که چینیان در دوران پیشین به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشته‌اند و هندویان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه حتی مذموم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت ورزش به عنوان وسیله ای برای تقویت توانایی و حفظ سلامتی در جهت داشتن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش از زمان حکومت مادها شروع و در زمان هخامنشیان رونق گرفت. گزئنون می گوید در هر شهر پارس محلی به نام الوئزا برای تحکیم فنون جنگی و ورزش برپا بود. این میادین از 4 قسمت تشکیل شده: یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند. کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانستند ولی جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر می شدند. برجسته‌ترین قسمت تربیت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشی بود. مفهوم تربیت بدنی در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد یونانیان بود. انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نیرومندی و رشد جسمی انجام می‌شده بلکه متضمن تربیت خودداری، چالاکی، شکیبایی و تحمل سختی‌ها مانند تشنگی و گرسنگی و نیز هدف جویی و ایجاد روح قهرمانی بوده است. هردوند نویسنده نامی یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان باستان می گوید: ایرانیان به فرزندان خود 3 چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیر اندازی و راستگویی. [10]
تاثیر محل ها برای بازی چوگان و زورخانه‌ها در پیشرفت ورزش غیر قابل انکار است. ایران باستان برای چوگان بازی محل‌هایی را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر می گرفتند و به اجرای آن می پرداختند. تمرین با ابزارهای مختلف ورزشی در مکانی به نام زورخانه از زمان قدیم در ایران رواج داشته است. زوخانه مکانی برتر از باشگاههای ورزشی بلکه یک نهاد مردمی و اصیل است که ریشه در تاریخ ایران دارد. [11]
بهره وری:
بهره وری میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف است. بهره وری در هر سازمان ورزشی با 4 عامل عمده ارتباط تنگاتنگ دارد:

این عوامل نیز به نوبه خود تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارند. [12]
اماکن و تاسیسات ورزشی:
محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور 52/0 متر مربع است که از این مقدار 46/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و 06/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر 161 باب فضای ورزشی شامل 69 باب فضای ورزشی روباز و 92 باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان 3 مترمربع است. با توجه به 52/0 درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه 48/2 متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت 70 میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی 65 هزار هکتار می باشد.
یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [13]
تعداد فضاهای موجود کل کشور: [14] [15]

فضا
سازمان روباز درصد سرپوشیده درصد جمع درصد
سازمان تربیت بدنی 2690 32/51 2208 65/38 9848 7/44
سازمان علوم و تحقیقات و فناوری 64 22/1 149 60/2 213 196

اطلاعات مربوط به منابع عملی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
سالن‌های سرپوشیده ورزشی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکان طول عرض ارتفاع پوشش کف مساحت ظرفیت تماشاچی
مجموعه ورزشی ژیمنازوم – – 18 پارکت 4950 4000

زمین‌های روباز ورزشی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکان طول عرض مساحت پوشش کف
مجموعه ورزشی استادیوم 143 138 19734 آسفالت

استخرهای شنای مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکان استخر شنا
کاسه استخر سوله استخر مساحت کاسه مساحت ظرفیت تماشاچی
طول عرض طول عرض

استخر سرپوشیده به همراه 5 سونا و 1 جکوزی 3/33 5/13 63 300 55/449 2000 1000

زمین‌های فوتبال و پیست‌های دو و میدانی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکان زمین فوتبال و پیست دو با اعمال حریم قانونی
طول عرض پوشش کف مساحت ظرفیت تماشاچی پیست دو

تعداد باند پوشش کف مساحت
زمین چمن 100 75 چمن 7500 10000 8 خاک رس 488

ژیمنازیوم:
1. سالن 4 هزار نفری: والیبال- بسکتبال- تنیس روی میز و ورزش‌های رزمی
2. سالن چند منظوره: بسکتبال- هندبال- فوتسال- بدمینتون- آمادگی جسمانی- سنگنوردی و ورزش‌های رزمی
3. اسختر 3/33* 5/13 متر- سونای خشک و بخار- جکوزی
4. سالن شطرنج
5. سالن تنیس روی میز
6. سالن وزنه برداری
7. سالن دارت
استادیوم:
1. زمین فوتبال چمن: 75*110
2. پیست دو و میدانی 8 خط: 8* 400
3. سالن بدنسازی: 250 متر مربع
4. سالن کشتی و ژیمناستیک: 250 متر مربع
5. سالن رشته های رزمی
6. جاده تندرستی: 300 متر مربع
7. زمین اسکیت: 20*40
* سرانه فضای سرپوشیده ورزشی در دانشگاه تبریز 6/0 مترمربع
* سرانه فضای روباز ورزشی در دانشگاه 4/3 مترمربع
اطلاعات مربوط به زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
ژیمنازیوم:
– روزهای زوج: آقایان 8 صبح الی 8 عصر+ سه شنبه 4 بعدازظهر الی 8 عصر
– روزهای فرد: بانوان 8 صبح الی 8 عصر – سه شنبه 4 بعدازظهر الی 8 عصر

استادیوم:
– روزهای زوج: بانوان 8 صبح الی 6 عصر
– روزهای فرد: آقایان 8 صبح الی 6 عصر
منابع انسانی:
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان‌هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده‌ای در سازمان‌های پیشرو فراهم می شود. پژوهش و زمینه سازی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ابزارهای عمده برای ارتقاء منابع انسانی است. با بررسی وضعیت کمی منابع انسانی کشور مشخص می شود که به طور متوسط به ازای هر 70 نفر جمعیت کشور تنها یک مربی ورزش وجود دارد. در حالی که این نسبت در سایر کشورها بسیار بهتر است. همچنین غیر فعال بودن حدود 65% از این مربیان بر مشکلات موجود افزوده است. در آموزش عالی به ازای هر 28 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی تنها یک مربی مشغول به تدریس است. در وزات علوم، تحقیقات ارائه شده نشان از کاستی کیفیت منابع انسانی فعال در بخش ورزش دانشگاهی دارد. دانشجویان با 11% عضویت در تشکل‌های ورزشی بیشترین سهم را در توسعه ورزش کشور دارند. [16]
اطلاعات مربوط به وضعیت کمی منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش کشور:
1. تعداد افراد تحت تربیت یک مربی ورزش کشور 700 نفر
2. تعداد ورزشکاران به ازای یک داور ورزشی 30 نفر
3. تعداد دانشجویان تحت تربیت یک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی 28 نفر
4. تعداد دانش آموزان تحت تربیت یک معلم ورزش 1062 نفر. [17]
اطلاعات منابع انسانی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
دانشجویان:
گرایش روزانه زن روزانه مرد روزانه جمع شبانه زن شبانه مرد شبانه جمع جمع زن جمع مرد جمع کل
مدیریت 32 17 49 12 9 21 44 26 70
فیزیولوژی 34 160 50 8 4 12 42 20 62
رفتار حرکتی 17 16 33 10 4 14 27 20 47
عمومی 32 34 66 20 20 40 52 52 106

هیئت علمی:
جنس تعداد کل مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت دکتری فیزیولوژی دکتر رفتارحرکتی کارشناس ارشدعمومی
زن 4 2 – 1 1
مرد 6 1 4 1 –

مربیان:
جنس تعداد کل مدرک تحصیلی

دکتری کارشناسی کارشناس
زن 8 – 7 1
مرد 4 1 1 2
کادر اداری:
جنس تعداد کل مدرک تحصیلی

دکتری کارشناسی ارشد کارشناس فوق دیپلم دیپلم
زن 3 – – 3 – –

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرد 12 1 2 3 – 6

پایه های علمی:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
1. محمد زاده در 1372 در اجرای طرح ملی شناسنامه ورزشی شهرهای کشور، به بررسی وضعیت کمی و کیفی ورزشی آذربایجان غربی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقق عبارتنداز موارد زیر:
تاسیسات ورزشی سرپوشیده در مقایسه به تاسیسات ورزشی روباز درصد پایین‌تری را به خود اختصاص داده است. تعداد استفاده کننده از تاسیسات ورزشی روباز بیشتر از سرپوشیده است. سرویس دهی تاسیسات و امکانات ورزشی در شهرهای استان آذربایجان غربی بیشتر از استفاده کنندگان از آن است. [18]
2. حاجی علی اکبری (1371) در تحقیقی به بررسی و تجزیه و تحلیل اماکن ورزشی اصفهان پرداخت و دریافت شهر اصفهان با توجه به جمعیت، کمترین فضای ورزشی و با توجه به کوهپایه بیشترین فضای ورزشی را داراست. [19]
3. سلمانی در سال (1371) به بررسی وضعیت ورزش در استان کرمان پرداخته است و تعداد فضای روزباز و سرپوشیده شهر کرمان را مشخص کرده است.
4. موید و قاسمی (1372) در اجرای طرح ملی شناسنامه ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت ورزش استان فارس پرداخته و نتایج تحقیق عبارتنداز: برای هر 17879 نفر در استان فارس یک تاسیسات ورزش وجود دارد.
5. پارسا به بررسی اماکن ورزش استان زنجان پرداخته و دریافته تعداد اماکن ورزشی با توجه به خیل عظیم مشتاقان به ورزش کافی نبوده و این مشکل در شهرهای اطراف شهر زنجان بیشتر نمود پیدا کرده است.
6. در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور، حسینی کرمانشاهی به بررسی وضعیت ورزش در کرمانشاه.
7. سکی به بررسی ورزش در ایلام.
8. حقیقیان به بررسی اماکن ورزشی در کردستان.
9. فتحی به بررسی تربیت بدنی حوزه جنوب شرق تهران.
10. تابش نژاد به بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. در تمام پژوهش های فوق در کافی نبودن اماکن و تاسیسات ورزشی در مقایسه با متقاضیان ورزش اتفاق نظر وجود دارد.
11. ایرانی در سال 1374 در تحقیقی به توصیف فضا و امکانات بانوان مراجعه کننده به اماکن دولتی تهران در رشته آمادگی جسمانی پرداخته است. اماکن ورزشی شهر تهران برخی دارای قدمت صد ساله بوده‌اند. سهمیه هر فرد از فضای ورزشی با توجه به تعداد تقریبی مشتاقان به فعالیت در جلسه ورزشی بین 4 الی 60 متر مربع متغیر است.
12. در تحقیقی که توسط کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی معاونت همکاری و برنامه ریزی برنامه بودجه استان اردبیل با موضوع بررسی وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی و نیروی انسانی آموزش و پرورش و کانون‌های فعالیت زنان و تربیت بدنی انجام شده است. مساحت سالن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی 13124 مترمربع و مساحت زمین‌ها روباز 106576 مترمربع برآورد شده است. از مجموعه سالن‌های ورزشی 51/60% در اردبیل و خلخال و 5/39% بقیه مربوط به دیگر شهرستانهاست. [20]
13. در گزارشی که سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از سال 72 تا 76 تهیه نموده علی رغم تصورات موجود استانهای پر جمعیت کشور نظیر استان تهران از کمترین مکان‌های ورزشی به نسبت جمعیت خود برخوردار بوده و استان‌های کوچک و کم جمعیتی مانند یزد و سمنان بیشترین مکان ورزشی را به نسبت جمعیت در خود جای داده‌اند. [12]
14. طاهری در اجرای طرح بررسی وضعیت تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد مقدار زمین‌ها و سالن‌های ورزشی استان را برآورد کرده و زیر بنای کل اماکن ورزشی را 47/320547 مترمربع و سرانه ورزشی استان به ازای جمعیت کل استان معادل 51/0% مترمربع گفته است.
15. ساداتی اشاره می کند که در بین شهرهای استان آذربایجان غربی شهر ارومیه نسبتاً از امکانات بهتری برخوردار است و علاقه به والیبال در این استان بیشتر است.
16. آقای کوچکی به بررسی تاسیسات تربیت بدنی حوزه شمال غرب تهران پرداخته است.
17. مجد به بررسی فضای ورزشی استان بوشهر پرداخته است.
18. اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان به انجام تحقیقی با موضوع اماکن ورزشی در هرمزگان همت گماشته و تعداد فضای روباز و سرپوشیده را برآورد کرده است.
در همه ی پژوهش ها در عین کمبود فضای ورزشی تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از روباز بوده و برای احداث فضاهای سرپوشیده پیشنهاد شده است.
19. مددی (1382) در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت اماکن و تاسیسات ورشی شهرهای استان آذربایجان شرقی (شامل تبریز، خلخال، میانه و هشترود) پرداخته است که بخشی از نتایج حاکی از این است که:
الف) نسبت تعداد اماکن ورزشی به جمعیت و سرانه ورزشی اماکن شهرهای فوق به سرانه استاندارد ورزشی ناچیز است.
ب) هیچگونه تعادل نسبی از نظر تاسیسات ورشی در شهرهای فوق وجود ندارد. به طوریکه قسمت اعظم اماکن ورزشی در شهر تبریز بنا شده است و شهرهای دیگر تاسیسات ورزشی اختصاصی برای ورزش های پایه چون ژیمناستیک، شنا، هندبال، دو و میدانی ندارد. به دلیل رشد روز افزون جمعیت ومحدود بودن امکانات و استفاده بیش از حد و خارج از ظرفیت از اماکن، عدم کیفیت و کاهش بازدهی اماکن ورزشی در آینده مشاهده خواهد شد.
20. پورکیانی (1378) به بررسی

92