پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد احساس ارزشمندی-خرید فایل

فوریه 6, 2019

او فقط از لمس شدن نفرت داشت.
موقعیت های متداول هراس اجتماعی
موقعیت های عملکردی:
ترس از سخنرانی برای عموم
ترس از ((استفاده از توالت های عمومی))
ترس از غذا خوردن در جمع
ترس از استفراغ کردن
ترس از نگاه دیگران به هنگام کار کردن
ترس از عملکرد جنسی
ترس از ازدحام
ترس از گل انداختن صورت
ترس از لمس شدن
موقعیت های تعاملی:
صخبت کردن با تلفن
ترس از صحبت با فرد بیگانه
ترس از رفتن به گردهمایی اجتماعی
ترس از تعامل داشتن با جنس مخالف
ترس از ارتباط داشتن با اولیاء امور
ترس از پس دادن ناخواسته اقلام به یک فروشگاه
تشخیص هراس اجتماعی
A – ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی که در آن ها شخص با اشخاص ناآشنا مواجه است یا امکان دارد مورد کنجکاوی آن ها قرار بگیرد شخص بیم دارد به گونه ای رفتار نماید که موجبات تحقیر و شرمساری فراهم شود.
B _ مواجهه با موقعیت اجتماعی موجد ترس تقریباً همیشه به اضطراب می انجامد ، که امکان دارد به شکل حمله هراس وابسته به موقعیت یا زمینه سازی شده با آن موقعیت ، در آید.
C_شخص متوجه است که ترس او افراطی و غیر منطقی است.
D_ از موقعیت های اجتماعی و عملکرد های موجب ترس اجتناب می شود وگرنه شخص دچار اضطراب یا ناراحتی می شود.
E_ اجتناب انتظار توام با اضطراب یا ناراحتی در موقعیت های اجتماعی یا موجد ترس به طور قابل ملاحظه ای با برنامه های معمول فرد ، عملکرد شغلی (یا تحصیلی ) ، فعالیت های اجتماعی یا ارتباط با دیگران تداخل می کند ، یا خود را در مورد ابتلا به فوبی ناراحتی شدید احساس می کند.
عوامل موثر در رفتارهای فوبی :
1. عوامل بیولوژیک 2. تجربیات زندگی
1. عوامل بیولوژیک :
برخی از ترس ها ذاتی است.ترس از بیگانه ها ، ترس از آنکه خیره به او نگاه کنند و ترس از سقوط در فضا.این ترسها حتی از یک برنامه بیولوژیک تبعیت می کنند.
ذاتی لزوماً به معنی ارثی نیست. بچه قبل از 9 ماه را در شکم مادر می گذراند که مهمترین نه ماه طول عمر اوست. تجارب داخل رحمی قویا در ظاهر و رفتار پس از تولد تاثیر می گذارد.
اگر یکی مبتلا به فوبی است ، دیگری هم تمایل به فوبی نشان می دهد. اما این بدان معنی نیست که فوبی ها ارثی هستند.
2-تجربه های زندگی
بعضی از مردم ، فوبی خود را رویداد ترساننده واحدی نسبت می دهند. این موضوع بیشتر در مورد فوبی های ساده مطرح می شود. شخصی در آسانسور گیر می کند و پس از آن دچار فوبی از آسانسور می گردد.
به علاوه ، اکثر فوبی ها با حادثه ترساننه واحدی مربوط نیستند.فرهنگ تاثیر عمیقی روی فوبی ها دارد ؛ در قرن شانزدهم ، مردم دچار فوبی از جادوگران می شدند. امروزه و در ایالات متحده ، مردم از بیماری قلبی فوبی دارند.
مطالعات مربوط به گذر هراسی نیز نشان می دهند که نخستین حمله اضطراب غالباً با اندوه و دلواپسی روی می دهد ، مثل نارضایتی شغلی ، بحران خانوادگی ، بیمای جسمی شدید و یا وقع مرگ در خانواده رابطه استرس غیر اختصاصی با شروع گذر هراسی منجر به ین شده است که پژوهشگری آن را مصیبت بنامد.
درمان فوبی اجتماعی :
روانپزشکان و روانکاوان طی صد سال گذشته مشغول درمان فوبی ها بوده اند. اما تا این اواخر قرائن اندکی از موثر بودن درمان ها دیده می شد. روان درمانی سنتی – از فرم ((حمایتی )) گرفته تا روانکاوی – چه بیماران به طور انفرادی درمان می شدند و چه گروهی ، ظاهرا چندان موثر واقع نمی شد. در یک مطالعه معلوم شد که بیماران تحت درمان از طریق روانکاوی ، طی 10 تا 15 سال درمان با این روش ، بهبود نیافته بودند و یا میزان بهبود آن ها بسیار جزئی بود.
همچنین مطالعات نشان می دهد که فوبیک ها در روان دراز مدت ، همکاری بیشتری در مصرف داروهای آرامبخش نشان می دهند تا بیمارانی که روان درمانی کوتاه مدت دیده اند.
درمان شناسان می توانند به افرادی که هراس اجتماعی دارند ، جهت توسعه مهارت های سازی کمک کنند ، تا افراد بر دلواپسی و اضطرابشان فائق آیند و این شامل درک و تنظیم افکار و عقایدی است که به ایجاد اضطراب و تشویش دامن می زنند. آموختن و تمرین مهارت های اجتماعی و سپس تمرین این مهارت ها به طور آرام و تدریجی در موقعیت های واقعی اطمینان را افزایش می دهد. یک عنصر یا رکن درمان شامل ، آموختن تکنیک های آرامش نظیر ، تنفس و تمرین استراحت عضله ، می باشد. تمرین رفتاری ، در طی مرحله ایفای نفش درمان شناسان و نوجوانان در موقعیت های خاص ممکن است به فوبی موثر باشد.
علاوه بر این یک شخص ممکن است ، یاد بگیرد که باخود صحبت کند و صحبت کردنی را که منجر به اضطراب و تشویق می شود ، اصلاح نماید . یادگیری جنبه های مثبت با خود صحبت کردن موجب پیشرفت اعتماد به نفس می شود و مهارت های سازش را می سازد. نوجوان ممکن است ، که توسط درمان شناس راهنمایی شود ، که چه طور در مورد وضعیت های ویژه فکر کند و چطور افکار معینی مخصوصاً افکار نگران را تغییر دهد.
درک و فهم افکار نگران و با خود صحبت کردن:
افکار نگران خصوصیات و ویژگی های مخصوصی دارند و اغلب به شکل یک سوال می باشند. که اصولاض این سوالات با چه می شود اگر ؟ شروع می شود و این سوالات به جای جنبه مقبت بیشتر جنبه منفی دارد. به طور مثال ، افکار نگران شامل این گونه سوالات می باشد ، چه می شود اگر در امتحان رد شوم؟ یا چه می شود اگر کسی به میهمانی نهار نیاید ؟ افکار نگران بدتر و بدتر می شوند تا جائیکه شخص از این افکار نگران فقط چیزهای بد و حتی بدترین نتیجه و پیشامد ممکن را دارد.
معمولا صحبت کردن با خود نگرانی بدتر می کند و همواره از موقعیت هایی که فرد از آن می ترسد ، حمایت کرده و در طی صحبت کردن با خود همواره جملاتی همچون ؛ آن خیلی ترسناک است و نیز من قادر نیستم که از عهده آن برایم ، وجود دارد.
روان شناسان ، می توانند به افراد کمک کنند که افکار نگران را تشخیص داده و بررسی کنند.
برای بعضی افراد تفکر و ذهن ورزی می تواند یک روش سودمند در درمان هراس اجتماعی باشد.
رفتار درمانی:
رفتار درمانی انواع بسیاری دارد که هدف همه آن ها مشترک است ؛ کاستن اضطراب از طریق رویارویی با موقعیت فوبیک ، فرق آن ها فقط در چگونگی انجام این کار است.
شناخت درمانی:
در شاخه ای از رفتار درمانی موسوم به (( شناخت درمانی )) اعتقاد بر این است که افکار ، احساسات را بوجود می اورند و احساسات ، افکار را ((شناخت واژه ای تفننی برای فکر است)). ((شناخت درمانگران)) به بیماران خود می آموزند که افکار مثبت را جانشین افکار منفی سازند.
نخستین مشکل در آموزش ((بیان به نفس)) آموختن این نکته به بیمار است که احتمال جایگزینی ارادی افکار ناراحت کننده را با افکار آرامش بخش بپذیرد. از یک نظر ، مقاومت در مقابل این عقیده ، بازیتان زمانهاست . مردم مرتباً می شوندکه قربانی هستند ، قربانی اقتصاد ، طرز تربیت ، هورمونها و نظایر آن ها و بالاخره هم آنها را باور می کنند.
در چنین مطالعه نشان داده شده است که ((شناخت درمانی )) حداقل بهبود ملایمی در خلق افسرده و سازگاری اجتماعی بوجود می آورد ، یعنی ممکن است بطور کامل قربانی هورمونها و محیط نباشیم.
ماهیت عزت نفس
هر فردی در خویشتن شناسی نسبت به خود احساسی پیدا می کند که به آن احساس ارزشمندی یا اعتماد به نفس گویند؛ اگر این نیاز بیش از حد ارضاء شود به فرد احساس قدرت و موفقیت مطلق را بدون هیچ شکستی بدهد ، او در موقعیت های زندگی و در فراز و نشیب های آن دچار ضعف ، افسردگی و …می شود . احساس ارزشمندی (عزت نفس) درجه تقویت و تایید و پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس می کند؛ این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران و یا مستقل از آن ها باشد.
روانشناسان از عزت نفس تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند که به ذکر چند نمونه آن می پردازیم:
بالبی (1973) عزت نفس را قمستی از شخصیت می داند ، و اهمیت کسب امنیت در دوران کودکی را نیز به عنوان اصلی کلی و پایه ای برای درونی کردن اعتماد به خود متذکر می شود.
راجرز(1960)، در تعریف عزت نفس می گوید: عزت نفس عبارتست ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود عزت نفس نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی است. این صفت در انسان حالت عمومی دارد ، و محدود و زودگذر نیست.
علیپور ، عزت نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن این حس از محموع افکار ، احساس ها عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود منفور یا دوست داشتنی هستیم. خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت ، ارزیابی و تجربه ای که از خویشتن داریم باعث می شویم که نسبت به خود احساس ارزشمند بودن و یا برعکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم.
اهمیت عزت نفس:

به طور قطع عزت نفس ، نقش مهمی را در سازگاری فرد در جامعه دارد. این باور گسترش یافته و دارای تاریخچه ای طولانی نیز هست. ابتدا روان شناسان و جامعه شناسان ، از جمله ویلیام جیمز ، هربرت میدوچالز کولی بر اهمیت عزت نفس مثبت تاکید داشتند. چند سال بعد نئوفریدین ها ، چون سالیوان و هورنی ((خود پنداره)) را در نظریه های شخصیتی شان وارد کردند. سالها بعد روان شناسان ، نظریه ها را با کارهای تجربی در هم آمیختند و نتیجه گرفتند که عزت نفس (ارزیابی مثبت خود) با شادکامی و کارکرد مفید رابطه ای متقابل دارد.
در اهمیت عزت نفس همین بس که رضایت ما از زندگی شدیداً به احساسات ما در مورد میزان ارزش خویش بستگی دارد. به طوری که هرگاه فرد احساس کند عزت نفسش در معرض خطر قرار گرفته است سعی می کند تا با بهره گرفتن از انواع رفتارهای راهبردها احساس ارزشمندی خویش را حفظ کرده و از خود دفاع کند.
فرایندهای افزایش عزت نفس
اولین قدم بزرگی که می توانید در راه بهبود عزت نفس بردارید مرحله تشخیص است. تشخیص اینکه می توانید عزت نفس تان را بهبود بخشید . آموختن آنچه حه به عزت نفس خدشه وارد می کند و آنچه آن را می سازد نیز با اهمیت است. پس با شخص با کمی تلاش حقیقتاض می تواد راههایی را که در مورد بهبود عزت نفس در خود می بیند ترقی بدهد.
انتقاد ثابت ممکن است به عزت نفس آسیب برساند و این انتقادها همیشه از دست دیگران نیستند. برخی افراد یک انتقاد درونی دارند ، یک صدای درونی که به نظر از هر چیزی که انجام می دهند ایراد می گیرد ، به طور آشکار در چنین محیطی عزت نفس رشد زمانی سختی دارد.
اگر شما می خواهید عزت نفستان را بهبود بخشید ، گامهایی وجود دارد که می توانید انتخاب کنید و بتوانید به خودتان قدرت اختیار بدهید.
به آنچه که در انجام آن ماهرید و یا از آن لذت می برید ، بیندیشید و توانائیهایتان را بسازید و به مهارت جدید افتخار کنید و استعدادهایی که دارید پرورش دهید و آنچه را که می توانید با دیگران انجام دهید تقسیم دهید.
اهدافتان را تنظیم کنید و در مورد آنچه دوست دارید انجام دهید ، فکر کنید . پس طرح و برنامه ای درست کنید ، جهت اینکه چطور آن را انجام دهید . اگر متوجه شدید از چیزی در مورد خودتان ناخشنود هستید که می توانید تغییرش دهید ، از همین امروز شروع کنید. اما اگر چیزی است که قادر به تغییر آن نیستید ، پس تلاش کنید علاقه مند شوید و به خودتان همانطور که هستید.
خوش بگذرانید و از وقت گذراندن با مردم لذت ببرید و به آن اهمیت دهید و انجام دهید چیزهایی را که دوست دارید.
در بعضی موارد ممکن است به یک روانشناس نیاز داشته باشید تا کم کند ، ضربه های احساساتی التیام یابد و عرت نفس مثبت و سالمی بسازید . یک روانشناس به فرد می تواند کمک کند که بیاموزد خودش را دوست داشته باشد و بفهمد که اختلافشان او را منحصر به فرد می سازد، پس نتیجه چیست؟ عزت نفس تقریباً در هر چیزی که شما انجام می دهید نقش بازی میکند.
نوجوانانی که در مدرسه عزت نفس بالایی دارند کار بهتری انجام می دهند و از آن بیشتر لذت می برند. اگر چه که پیشرفت عزت نفس کار می برد اما نتیجه آن احساس خوب داشتن در مورد خودتان و موفقیت هایتان می باشد.
جامعه:
جامعه آماری این پژوهش افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی زن که در شهر مشهد زندگی می نمایند ، می باشد.
نمونه
نمونه این پژوهش 30 نفر زن در فاصله سنی 20 تا 40 سال میباشند آزمودنی های گروه گواه 15 نفر ، یعنی افراد عادی و آزمودنی های گروه تجربی 15 نفر ، افراد مبتلا به فوبی پژوهش را تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری:
در این پژوهش از روش نمونه گیری اتفاقی برای انتخاب نمونه ها استفاده شد.
این افراد به مطب روانپزشکان جهت درمان مراجعه می کردند و پس از اینکه پزشک مربوطه تشخیص فوبی اجتماعی را می داد پرسشنامه را در اختیار فرد ، جهت پاسخگویی ، قرار می دادیم . افراد عادی را نیز بطور اتفاقی از جامعه در دسترس انتخاب می کردیم.
روش تحقیق:
روش انتخاب شده برای این تحقیق روش علی – مقایسه ای می باشد و سعی دارد ، عزت نفس افراد مبتلا به فوبی اجتماعی را با عزت نفس افراد عادی مقایسه کند. محقق در این روش ، خود به دنبال شناسایی متغیر ها و چگونگی رابطه با یکدیگر است.
در این پژوهش سعی شده است که تاثیر فوبی اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل را بر میزان عزت نفس به عنوان یک متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهیم.
ابزار تحقیق:
1-مصاحبه روانی
به منظور تشخیص بیماران مبتلا به هراس اجتماعی ، مصاحبه کامل روانی به عمل آمد. این مصاحبه نیمه سازمان یافته و از چند قسمت تشکیل شده است:
الف)گرفتن تاریخچه بیماری : آزمایش وضعیت روانی بیمار با بهره گرفتن از الگوی مصاحبه جامع روان پزشکی (کاپلان و سادوک 1987) .
ب)ارزیابی رفتاری
2-ارزیابی عزت نفس:
آزمون مورد استفاده در این پژ.هش ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت فرم 58 سوالی می باشد.
این مقیاس دارای 58 ماده است که 8 ماده آن ، یعنی شماره های (( 6 – 13 – 20 – 27 – 34 – 41 – 48 – 55 )) دروغ سنج است. در مجموع 50 ماده آن به 4 خرده مقیاس تقسیم شده است که عبارتند از :
1-مقیاس عزت نفس کلی
2-مقیاس عزت نفس اجتماعی (همسالان)
3-مقیاس عزت نفس خانوادگی ( والدین)
4-مقیاس عزت نفس تحصیلی
شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است . به این معنا که ماده های شماره ( 2 – 4 – 5 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 28 – 29 – 30 – 32 – 36 – 45 – 47 – 57 )پاسخ بلی ، یک نمره و پاسخ خیر ، صفر می گیرد و بقیه سوالات به صورت معکوس است یعنی پاسخ خیر آنها یک نمره و پاسخ بله صفر می گیرد . بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثرش 50 خواهد بود.
اعتبار آزمون را تحقیقاتی که از طرف اسمیت ، انجام شده است تائید کرده اند . به منظور برآورد پایانی آزمون در این تحقیق از روش دو نیمه کردن استفاده شد ، به این ترتیب که آزمون را در یک گروه 100 نفری اجرا و سپس بین امتیازات بدست آمده ، از نیمه زوج و فرد ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه کرده اند. میزان پایانی بدست آمده از این روش برابر با 83% بوده است ، که از نظر آماری معنی دار بوده است.
آزمون های آماری:
در این پژوهش برای بررسی ارتباط بین عزت نفس افراد مبتلا به فوبی اجتماعی و افراد عادی یک فرضیه تدوین شده است که با بهره گرفتن از آزمون T برای گروه های مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش سعی شده است ، به کمک روش های آماری یافته های تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همانطوریکه که قبلاً نیز گفته شد در این پژوهش تفاوت عزت نفس افراد مبتلا به فوبی اجتماعی و عزت نفس افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است . این عامل به کمک آزمون کوپر اسمیت اندازه گیری شد. در این فصل یافته های آماری مربوط به دو گروه مورد بررسی در این پژوهش بر حسب فرضیه پژوهشی ارائه می شود و قبل از آن درباره وضعیت تحصیلی گروه ها اطلاعاتی عنوان می گردد. که با بهره گرفتن از روش هایی نظیر درصد ، فراوانی ، میانگین ارائه شده است مقایسه می شود. در بخش بعدی با استفاد از