دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد وابستگی به مواد

پایان نامه های روانشناسی

واهند می توانند آن را متوقف کنند.
مصرف تنظیم: در خلال مرحله بعد که دوره ای از مصرف منظم داروست، افراد ساختن فرد حول تعقیب و مصرف داروها آغاز می کنند. انکار در این مرحله نقش مهمی بازی می کند، به طوریکه مصرف کنندگان پیامدهای منفی رفتارشان را برای خود و دیگران پنهان می کنند. ارزشها تغییر می کند و آنچه قبلاً مهم بوده است مانند خانواده و کار به موضوعاتی کم ارزش تر از داروها تبدیل می شوند. با ادامه مصرف منظم دارو مشکل بالا می گیرد. مصرف کنندگان بیشتر زمان خود را صرف داروهایشان می کنند.
اعتیاد یا وابستگی: زمان مصرف تنظیم دارو تبدیل به اعتیاد یا وابستگی می شود که مصرف کنندگان برای مقاومت در برابر داروها احساس عجز کنند خواه به این دلیل که می خواهند تأثیر آنها را تجربه کنند یا به دلیل اجتناب از پیامدهای ترک کردن آن (آزاد 1377)
لب شناسی:
1- عوامل اجتماعی و فرهنگی:
وابستگی به مواد انیونی محدود به طبقات پائین اجتماعی- اقتصادی نیست. هر چند میزان بروز وابستگی در این گروه ها از طبقات اجتماعی- اقتصادی بالاتر است. انواعی از عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشری احتمالاً در وابستگی به مواد انیون دخلات دارند. حدود 50 درصد مصرف کننده های هروئین در شهرها کودکان تک والدی و یا والدین از هم جدا شده هستند. از خانواده هایی برآمده اند که در آنها حداقل یک عضو مبتلا به اختلال مصرف مواد است.

برخی الگوهای رفتاری سندروم رفتار هروئینی (heroin behavior syndrom) نامیده شده است. افسردگی زمینه ای غالباً از نوع تهیجی همراه با علائم اضطرابی، رفتار تکانشی یا گرایش – مهاجم، ترس لز شکست، استفاده از مواد به عنوان ضد اضطراب برای پواشاندن احترام به نفس پائین، درماندگی و پرخاشگری ، استراتژیها و آگاهی عمیق از رابطه احساس خوشی و مصرف دارو احساس ناتوانی رفتاری تبدیل می‌گردد. اختلالات در روابط شخص و بین فردی باست ها که تجارب مشترک داروئی موجب دوام آن می گردد.
2- بیماری توأم
حدود 90 درصد افراد وابسته به مواد افیونی یک تشخیص روانپزشکی دیگر هم دارند. شایعترین تشخیص های روانپزشکی توأم عبارتند از اختلال افسردگی اساسی، اختلالات وابسته به آمیل. اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلالات اضطرابی حدود 15 درصد کسانی که وابستگی ترکیبات تریاک دارند حداقل یک بار سعی کرده اند خود را بشکند.
3-عوامل زیست شناختی و ژنتیک:
فرد مبتلا به اختلال وابسته به مواد افیونی ممکن است کاهش فعالیت با منشاء ژنتیکی در سیستم افیونی داشته باشد. این کاهش فعالیت ممکن است نتیجه کمتر بودن تعداد حساسیت کمتر گیرنده های افیونی به آزاد شدن کمتر مواد افیونی درونزاها یا غلظت بالای انتاگونیت های فرضی مواد افیونی درونزا بوده باشد. همچنین ممکن است با کارکرد نابهنجار سیستم ناقل عصبی دوپافیزیک یا سیستم ناقل عصبی نورآدرنرژیک رابطه داشته باشند.
4- نظریه روانکاوی
بر حسب تثبیت لیبدوئی، با پسرفت به سطوح پیش تناسلی دهانی یا حتی سطوح ابتدائی تر رشد روانی جنش توصیف شده است عوامل روانکاوی بیش از همه روی حالت دهانی تأکید می کند. پاتولوژی شدید الگو غالباً تصور می شود که با سوء هدف دارو ارتباط دارد و حاکی از آشفتگی های عمیق مربوط به رشد می باشد.
عوامل سایکودینامیک در شروع مصرف مواد و وابستگی به آن و مصرف دوباره بعد از ترک مواد نقش مهمی دارند. بررسی های روانکاوی نشان می دهد که این افراد دچار «خویشتن ناقص» می باشند که به صورت عدم توانایی در اداره احساسات آنها مثل احساس گناه و خشم و اضطراب خود را نشان می دهد. بعضی از معتادان احساسات درونی خود را نمی توانند تجزیه کرده و بیان کنند که به آن آلکس تایمی گفته می شود. بنابراین مصرف مواد افیونی باعث می شود آنها به طور واقعی یا به طور سمبولیک بر احساسات خود تسلط یابند و در واقع مصرف مواد را به عنوان نوعی خوددرمانی ادامه دهند.(1)
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که مصرف کنندگان مواد بخصوص تریاک ارزش زیادی برای مستقل بودن قائلند و به تحصیلات ارزشی قائل نیستند و عده ای از آنها قبل از مصرف مواد به خلافکاری دست زده اند. تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان مواد افیونی ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی را دارند.
رابطه بین بیماریهای روانپزشکی و مصرف مواد افیونی همواره مورد توجه می باشد. در یک مطالعه در نیوهاون در سال 1980 نشان داد که 87% مصرف کنندگان مبتلا به نوعی بیماری روانی هستند. و نیز در مطالعه دیگر در بالتیمور در سال 1990 نشان داد که 24% افرادی که مواد افیونی مصرف می کنند مبتلا به اختلالات محور I و 35% مبتلا به اختلالات محور II می باشند. در هر دو مطالعه شایعترین بیماریهای همراه با مصرف مواد افیونی، اختلالات خلقی، الکسیم، اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و اختلالات اضطرابی می باشد. مطالعاتی در اروپا و استرالیا هم اختلالات مشابه را در مصرف کنندگان مواد افیونی به دست آورده اند.
در میان خانمها، افسردگی و اضطراب و اختلالات شخصیتی مرزی شایع تر از مردان بوده است و الکسیم و مصرف حشیش و اختلال ضد اجتماعی کمتر بوده است.

نوروفارماکولوژی:
اثرات اولیه ترکیبات تریاک و شبه تریاک از طریق گیرنده های مواد افیونی که در نتیجه دوم دهه 1970 کشف شدند اعمال می شود. گیرنده های n- opiates در تنظیم و واسط گری خاصیت ضد درد، تسکین تنفس، یبوست، وابستگی درگیر هستند با گیرنده های K.opates با خواص ضد درد، مدرم تسکین و گیرنده های Aopiates با خاصیت ضد درد درگیر هستند در سال 1974 انکنالین یک نپتاستیه درونزا با اثرات شبه تریاک شناسایی شد. این کشف به شناسایی که طبقه از مواد افیونی درونزا از جمله آندروفین ها درد درگیر هستند این مواد وقتی کسی از نظر جسمی آسیب می بیند آزاد شده و تا حدودی هول فقدان درد در ضمن تصادفات حاد هستند. ترکیبات تریاک مشبه تریاک روی سیستم نوروترافیتری خواص اعتیاد آور تریاک و شبه تریاک از طریق فعال شدن نورون های دوپا فیسرژیک ناحیه تگمنتیال بطنی که قشر مخ و سیستم لیمبیک کشیده می شوند اعمال می شوند.
قابلیت انحلال هروئین در چربی بیشتر از مورفین است به همین دلیل خواص هروئین سریعتر از مورفین از سر خون مغز- عبور می کند و اثری سریعتر از مورفین دارد هروئین در ابتدا به عنوان وسیله درمان اعتیاد به مورفین معرفی شد اما وابستگی بیشتری در مقایسه به مورفین ایجاد می کند.
کوکائین: کوکائین 5/0 آلکائیدهای تریاک را تشکیل می دهد به آسانی از لوله گوارش جذب می شود و در بدن به مورفین تبدیل می شود. ‍(کامیلان جلد دوم 1994).

نظریه های اعتیاد:
نظریه های کلاسیک سوء مصرف مواد را معادل استمناء یک مکانیسم دفاعی در مقابل تکانه های همجنس گرایانه یا تظاهر از پسرفت دهان دانسته اند. فرمول بندی روان پوشیی اخیر به روابط بین مصرف مواد و افسردگی مربوطند یا مصرف مواد را بازتاب اعمال مختل الگو معرفی می کنند.
نظریه های روانی اجتماعی
روابط خانواده و جامعه را به طور کلی مورد توجه قرار می دهند.
2-نظریه های رفتاری:
بعضی از مدل های سوء مصرف مواد بر رفتار مواد طلبانه تأکیده کرده اند تا علائم جسمی وابستگی اکثر مواد مورد سوء مصرف با تجربه داشت پس از نخستین بار مصرف همراهند. به این ترتیب ماده به عنوان یک تقویت کننده برای رفتار مواد عمل می کند.

3-نظریه های ژنتیک:
قرائن محکم به دست آمده از مطالعه بر روی دوقلوها، فرزند خوانده ها و همشیریها که جدا از هم بزرگ شده اند حاکی است که در علت سوء مصرف اسک یک جزء ژنتیک وجود دارد.
4-نظریه های نوروشیمیایی:
برای اکثر مواد مورد سوء مصرف به استثناء الکل پژوهشگران ناقل های عصبی یا گیرنده های ناقل های عصبی که مواد به آنها مؤثر هستند شناسایی کرده اند.
تریاک به گیرنده های تریاک اثر می کند بنابراین در کسی که فعالیت افیونی درونزا کم است (مثلاً سطح پائین اندروفین) با فعالیت آنتاگونیستی افیونی درونزا خیلی بالاست. ممکن است در خطر ابتلا به وابستگی به ترکیبات تریاک قرار داشته باشند.
در فردی که کارکرد گیرنده های درونزا در او کاملاً طبیعی و غلظت ناقل های عصبی بهنجار است مصرف طولانی یک ماده مورد سوء مصرف بالاخره ممکن است سیستم های گیرنده ها را در تعدیل نماید. به طوری که مغز برای حفظ تعادل حضور ماده برد بزاق را طلب می کند.
پژوهشهای جدید بر اثرات مواد بر سیستم های پیام برنده و تنظیم ژن متمرکز است. ناقل های مواد و وابستگی مواد درگیر بوده باشند عبارتند از سیستم های افیونی، کاتلولانین (مخصوصاً دوپامین)، گاما آمفیو بئتریک اسید (GABA) نوورن های دوپانیرژیک ناحیه تگمنتیال بطنی که به نواحی قشری و سیستم لیمبیک خصوصاً هسته اکومنبس کشیده می شوند اهمیت خاص دارند. این مسیر تصور می شود در قطع پاداش دیگر است و ظاهراً میانجی عمده اثرات موادی نظیر آنکفانین ها و کوکائین است.
لوکوس سرلوس بزرگترین گروه نورون های آدرنرژیک تصور می شود در میانجگری آثار مواد افیونی و شبه افیونی درگیر است. (کاپلان، جلد دوم 1994).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اختلالات روانپزشکی توأم:
حدود 9 درصد افراد وابسته به مواد افیونی یک تشخیص روانپزشکی شایعترین تشخیص های روانپزشکی توأم عبارتند از اختلال افسردگی اساسی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال اضطرابی.
حدود 15 درصد کسانی که وابستگی به ترکیبات تریاک را دارند حداقل یک بار سعی کرده‌اند خود را بشکند. (کاپلان 1375).
در مطالعات مختلف بین 35 تا 60 درصد بیماران متبلا به سوء مصرف و وابستگی به مواد تقریباً واحد ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد خواه این الگو قبل از شروع مصرف مواد وجود داشته باشد خواه حین مصرف مواد علائم ایجاد شده باشد. این افراد احتمال بیشتری هست که مواد زیادتر مصرف کنند پسیکوپاتولوژی بیشتری داشته باشند. از زندگی خود رضایت کمتری داشته باشند.
کاپلان).

پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد:
مطالعه، مطالعه دکتر اخوتی در بیمارستان روزبه می باشد نامبرده برای شناخت صفات و ویژگیهای شخصیتی معتادان ایرانی اقدام به پژوهش در این زمینه نمود و نتیجه به دست آمده حاکی از آن بود که معتادان مورد مطالعه، افرادی بودند از لحاظ عاطفی نابالغ، عصیانگر و بی قرار دارای احساسات خصومت زا و عدم رشد اجتماعی.
پژوهش دیگر توسط دکتر اخوت دکتر براهنی و مشکلات انجام گرفته و همچنین پژوهشهایی که توسط واجی کاشانی، خاجونی، نیلی به عمل آمده نتایج مشترک زیر را به جا گذاشته است که معتادین افرادی هستند مضطرب، بی تفاوت با گرایشهای صفرای، حساسیت های عاطفی، بیتوازی، احساس بی کفایتی و تنهایی که با توجه به این کنشها می توان وجود تمایلات سایکوتیک را در آنها تشخیص داد.
پایان نامه فرهار به راهنمایی دکتر جزایری که در سال 76-75 روی گروهی از معتادان کرمانشاهی انجام شده نتایج ذیل را نشان داد. که معتادین در مقیاسهای بالینی ضد اجتماعی، مرزی.و پرانوئید، اسکیزوئیدی، اجتنابی، وابسته، ضد اجتماعی- نافعال، پرخاشگری، آیزوتایپال در سطح اطمینان 99/0 تقارن معنی داری با افراد سالم دارند و تفاوت به دست آمده تفاوت در صفات شخصیتی مختل رشد یافته را بر روی مقیاسهای مطروفه نشان داد.
مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان غیر معتاد در گروه سنی 14-22 سال در استان اصفهان (شاتیه، سیاوش 1375).
در تحقیق انجام شده تحت عنوان: مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادی (غیر معتاد) در گروه سنی 14-22 سال در استان اصفهان، در پاسخ به سؤالهای مطرح شده در تحقیق سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی از طرف پژوهشگر ارائه شد. که این فرضیه ها به ترتیب عبارت بودند از: الف- میزان جامعه رنجوری جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان عادی بیشتر است. ب- جوانان معتاد به مواد مخذر دارای خصوصیات پارانویی بیشتری نسبت به جوانان عادی هستند. ج- میزان افسردگی جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان عادی بیشتر است. د- میزان خصوصیات شخصیتی خود بیمارپنداری، مانیا، خستگی روانی، هستری و اسکیزوفرنیا در جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان عادی بیشتر است. هـ- جوانان معتاد به مواد مخدر K, F , L آزمون شخصیتی MMPI نمره بیشتری به دست می آورند. از جامعه آماری تحقیق دو گروه پسر معتاد و عادی (غیر معتاد) به تعداد هر گروه 83 نفر و همتا، شد از لحاظ جنس، سن، میزان تحصیلات و مجرد یا متأهل بودن به روش تصادفی ساده انتخاب و نمونه گیری شدند و به وسیله آزمون شخصیتی MMPI و پرسشنامه تنظیم شده (حاوی سؤالاتی در زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد معتاد) مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ای به دست آمده از روش های آماری، توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد جدول و نمودار) و آزمون t در سطح اطمینان 95 و 99 درصد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده نشان دادند که دو گروه در خصوصیت جامعه رنجوری تفاوت معنی داری با همدیگر دارند و فرض صفر با اطمینان 99 درصد رد رشد و فرضیه تحقیق به تأئید رسید. در مورد فرضیه دوم تحقیق تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد و فرضیه تحقیق در هر دو سطح اطمینان رد شد. فرضیه سوم تحقیق با اطمینان 99 درصد به تأئید رسید و میزان افسردگی جوانان معتاد نسبت به جوانان گروه عادی میزان بیشتری را به خود اختصاص دادند. تفاوت معنی دار بین دو گروه در خستگی روانی با اطمینان 95 درصد به تأئید رسید. بنابراین گروه معتاد در خستگی روانی در مقایسه با گروه عادی از میزان بیشتری برخوردار بودند. در مانیا و مقیاس L و K بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد و بنابراین فرضیه تحقیق در این سه زمینه به تأئید نرسید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه تنظیم شده (حاوی سؤالاتی در زمینه های فردی خانوادگی و اجتماعی گروه معتاد) نیز با استفاده روش های اماری توصیفی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اطلاعات قابل توجهی در زمینه های فردی مثل (سطح سواد، نوع شغل یا فعالیت، نحوه گذراندن اوقات اقتصادی خانواده سطح ماده مخدر و تعداد دفعات اقدام به ترک اعتیاد) و در زمینه های خانوادگی مثل (شرایط اقتصادی خانواده، سطح سواد والدین، روابط عاطفی در خانواده، وجود افراد معتاد دیگر در خانواده کنترل فرد معتاد به وسیله خانواده و مسائلی دیگر) و از شرایط اجتماعی مثل (محل سکونت، میزان دسترسی به مواد مخدر دسترسی به امکانات تفریحی سالم و …) از گروه معتاد به مواد مخدر به دست آمده و همچنین با درجه بندی انجام شده خود آنان میزان تأثیر علل و عوامل مختلف در اعتیاد جوانان معتاد به مواد مخدر بررسی شد.
شماره کنترل: 00049199 شماره کاربرگه (بازیای) TH07846 شماره سریال: 049199
اخذ دخیلیان (1375) نشان دادند که 4/42% از افراد معتاد بیش از گرایش به مواد افیونی دچار نوعی افسردگی بودند و 13% پس از گرایش در این مواد دچار افسردگی شده اند. طاهری وسیعی (1376)، نشان دادند که از کل مراجعان به مرکز ترک سرپایی
بهزیستی تهران 21% سابقه ناهنجاری روانی پیشین و 28% سابقه خودکشی همچنین در هنگام مراجعه 20% آنان اضطراب 11% از افسردگی رنج می برده اند 38% هم اضطراب و هم افسردگی داشته اند و 35% دارای سا
یر اختلالهای روانی بوده اند. (عزت الله خالقی ناظر محمد صیادی با احمد).
پژوهش عهد ناظر دکتر خالقی و احمد رضا صیادی در سال 1380 که شیوع احتلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی را مورد بررسی قرار می داد نشان داد که مصرف کنندگان تریاک با وافور و شیخ و تنگ به ترتیب 5/30 و 2/29% و تدخین و تزریق کنندگان هروئین به ترتیب 7/73% و 3/92% از دارای تشخیص روانپزشکی بودند بنابراین در درمان باید به شدت اعتیاد و تشخیصهای روانپزشکی همراه توجه داشت.
بررسی بهبودی اختلالهای خلق و اضطرابی در معتادان جویای درمان که توسط دکتر بهروز

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *