پایان نامه های روانشناسی

ید و ما را در این امر یاری نمایید .
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات :
نقش مطبوعات بر پر کردن اوقات فراغت و اطلاع رسانی
پس از شروع انقلاب صنعتی و پیدایش دموکراسی نوین بود که تفریح و سرگرمی جزئی از زندگی مردم عادی قرار گرفت انقلاب صنعتی موجب آن گردید که اوقات بیکاری و استراحت توده ها افزایش یابد امروزه به واسطه افزایش روز افزون اوقات بیکاری یا آزاد افراد، زمینه های متعددی برای گذراندن اوقات فراغت ایجاد شده است که از جمله این زمینه ها، گسترش ورزش و بازی های قهرمانی در سطح جهان است . علاوه بر این ، مقارن این بازی ها و سرگرمی های جدید سرگرمی های دیگری نیز توسعه یافته است که علاوه بر گذران اوقات فراغت می تواند ابزار های برای انتقال فرهنگ و اطلاعات به افراد باشد و حتی در فر آیند جامعه پذیری آنها تأثیر داشته با شد از این جمله اند سرگرمی های جدید می مانند رفتن به سینما، تفریح گاه ها، باغ وحش، تالارها، موزه ها، باشگاه و انجمن ها و سایر مجامع فرهنگی ماند نمایشگاه . مراسم فرهنگی افزون بر این ، امروزه، میلیون ها نفر از مردم بخش مهمی از اوقات فراغت خود را با دیدن تلویزیون یا شنیدن رادیو یا خواندن روزنامه ها و مجله ها و کتاب سیری می کنند و از این طریق بر اطلاعات خود نیز می افزایند .
هیبرت، درباره نقش رسانه ها نفوذ تقریباً مطلقی در پر کردن اوقات فراغت اکثریت قریب به اتفاق مردم یافته اند و این نفوذ امری اجتناب ناپذیر شده است . البته او در نقد عملکرد رسانه ها در این زمینه می گوید: رسانه ها امروزه به جای اینکه در فرصت های فراغتی ، مردم را با لذت بردن از مطالب فرهنگی سطح بالا ، آموزش داده و سطح درک فرهنگی مردم را افزایش دهند با ارائه محتوایی مبتذل ، وقت لازم را از میان برده و حتی موجب ابتذال فرهنگی و افت سلیقه مردم شده اند .
نظر به اهمیت نقش رسانه ها در پر کردن اوقات فراغت و اطلاع رسانی برخی گفته اند رسانه ها از جمله مطبوعات سه نقش اساسی در ارتباط با مخاطبین خود دارند .
آگاه نمودن مردم از وقایع و حوادث روز
ایجاد سرگرمی و برنامه های تفریحی
آموزش و پرورش
همچنین گفته شده : رسالت مطبوعات در دو نکته خلاصه می شود : یکی اخبار آگاه ساختن مردم و 2) دیگری تربیت و ارشاد افکار مردم .
مطبوعات را باید مهمترین ابزار برای آگاه ساختن مردم و دادن اطلاعات حقیقی به آنها دانست . اسدی در این باره نقش روزنامه ها و مجلات را با کمی تغییر مثبت به یکدیگر اینگونه توصیف می کند : مطالعه نشان می هد که روزنامه ها به جز خبر رسانی نقش های دیگری هم دارند که شاید از خبر هم مهمتر باشد مثل: آگهی های ترمیم، قیمت ارز و سهام و غیره اما مجلات بیشتر خبر سرگرمی و تخصصی دارند و اطلاعات خاصی برای گروه معینی می دهند مجلات سرگرم کننده تیراژ وسیع تری دارند و می توانند هادی های خبرها، رپرتاژ ها، مطالب خواندنی ، تفسیر ها و غیره باشند با این وصف بخشی از مطالب مربوط به تأثیر مطبوعات بر مخاطبین به سؤالاتی درباره نقش مطبوعات در پر کردن اوقات فراغت مردم و اطلاع رسانی و مسایل مطرح در این زمینه بر می گردد .
رابطه معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی وجود دارد . در بین پدیده های روانی جمعی و افکار عمومی گسترده ترین و آشکار ترین آنهاست این پدیده شگرف که با پویایی توانمند خود سرنوشت جامعه های را رقم می زند به موتوری می ماند که چرخ های ماشین اجتماعی را به گردش در می آورد ، ماشین که می سازد، تخریب می کند، تند می رود ، آرام می گیرد ، سرو صدا به راه می اندازد و نیز خاموش می شود ، افکار عمومی چیزی جز صدای مردم نیست این صدا همیشه و در همه جا به شیوه های مختلف و در فرصت های متفاوت در گوش های کم و بیش شنوای حکام زمان طنین افکنده و توجه خواسته و نا خواسته ، ارادی و غیرارادی آنانی را که مخاطب قرار داده به خود مشغول داشته است .
به هیچ تردید ، افکار عمومی هر جامعه در بستر قالب های ارزش اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد و تحول می پذیرد به عبارت دیگر، هر جامعه نوع فکری و عقیدتی مخصوص به خود را دارد واکنش های جمعی خاص خود را نشان می دهد . ماهیت و صورت افکار از یک جامعه به جامعه دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر در یک جامعه تفاوت دارد .
بنابراین بررسی افکار مستلزم شناخت فضایی است که در آن شکل می گیرد و شناخت ارزش های مردمی از یک سو و پدیده های اجتماعی از سوی دیگر مشاهده گر دقیق را بیشتر با زبان مشترک مردم یا ( بیان عمومی) آشنا می کند . ظاهراً بیان عمومی عبارت است از مجموعه رفتار های فردی به همان عنوان که گروه عبارت است از مجموعه اعضای آن اما باید دانست چنانچه همه افراد از نظر فکری مشابه می بودند کار به مراتب ساده تر می شد . و بیان عمومی به بیان مجموعه افراد خدا سر می گشت رفتار جمعی را نباید «موزائیک وار »رفتارهای پهلوی هم پیچده شده فرض کرد و آنها را بر اساس تفاوت های سنی و جنبی و حرفه ای و سطح معلومات و تعلقات دینی و از این قبیل به دست مطالعه سپرد. این کار از نوع جامعه شناختی و ناکامی است .
کتاب افکار عمومی نوشته (ازار ژوریت)
ترجمه مرتضی کتبی
رابطه معناداری بین عملکرد رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش وجود دارد درباره ی آموزش، تعاریف گوناگونی صورت گرفته است از میان آنها تعریفی که از سازمان علمی فرهنگی ملل متحده یونسکو آورده است .
آموزش: تمام کنش ها و اثرات با راهها و روش هایی را که برای رشد ( تکامل تواناییهای مغزی و معرفتی و همچنین مهارتها، نگرشها و رفتار انسان به کار می رود البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن ترین حد آن ، تعالی بخشد، تعلیم و تربین=ت با آموزش و پرورش گویند .
در میان رسانه های جمعی رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی ، جایگاه ویژه ای دارند . اگر از خصلت سرگرم کننده ی رادیو و تلویزیون بگذریم این وسایل به دلیل بر وسعیشان یکی از بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی هستند که هم اکنون در اختیار کشور ها و جوامع مختلف قرار دارند . کشور های مختلف بر اساس نیازهای آموزشی خود می توان افزون بر آموزش موارد درسی از رادیو و تلویزیون در زمینه آموزش غیر رسمی نیز استفاده کنند . آموزش می تواند در تمامی ساعات شبانه روز شیوه ی صحیح کشاورزی، دامپروری ، حمل و نقل، ترافیک و غیره را در بهبود وضع جامعه موثر باشد و همچنین کاربرد رادیو و تلویزیون در آموزش غیر رسمی کشورهای مختلف، شدیداً تابع هدف های توسعه و رشد آن کشورهاست ، و تفاوت های چشمگیری در کاربرد محتوای آموزش رادیو و تلویزیون در جوامع گوناگون یافت می شود که کاملاً منطقی است .
در واقع وظیفه تلویزیون ، کمک به رفع مشکلات و کمی آموزش در شرایط کثرت شما بر دانش آموزان کمبود معلم با تجربه ، کمبود تسهیلات و کمک در جهت انجام وظایف آموزشی و نظایر آن بود . ممکن است برنامه های رادیو و تلویزیون در صورت تدریس مستقیم باشد و در وضعیتی رسمی نظیر کلاس درس یا در وضعیتی غیر رسمی برای نمونه در خانه پخش شود و همچنین ممکن است برنامه ای به صورت آموزش غیر مستقیم باشد و در وضعیتی رسمی پخش شود و همچنین ممکن است برنامه ای به صورت برنامه ای غیر مستقیم باشد و در وضعیتی رسمی پخش شود که هدف از آن کمک در امر تدریس معلمان و تسهیل روند یادگیری است بنابراین فعالیت های آموزش درسی تلویزیون را می توان شامل برنامه هایی دانست که اولاً هدف آنها آموزش مستقیم یا غیر مستقیم باشد ثانیاً این آموزش ها هم در شکل رسمی و هم به صورت غیر رسمی انجام گیرد .
بدین ترتیب رادیو و تلویزیون به شکل گسترده ای عموم مردم و سراسر زندگی آنها را در بر می گیرد و رادیو و تلویزیون می تواند در کنار برنامه های درسی برنامه های برای ارتقای سطح معلومات عموم و اعتدای سطح دانش فنی و مهارت قشری معینی از جامعه و تشویق ذوق هنری آنها تهیه و پخش کند و نقش رسالت فرهنگی این دو رسانه است و رادیو و تلویزیون آموزشی امروزه شامل عر دو بخش درسی و فرهنگی است . مارشال مک لوهان در مورد تلویزیون آموزشی چنین می گوید: اهمیت نقش آموزشی و تلویزیون ، هنگامی آشکار می شود که ببینیم کودکی سه ساله می تواند در کنار پدر و پدر بزرگش کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور را با آسانی تماشا کند بنابراین استفاده از رادیو ، تلویزیون در امر آموزش در هر جامعه ای به دلیل تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مستلزم پژوهشهای بنیادی و اجرای برنامه های است زیرا امکانات و نوآوری های تکنولوژی ، تنها هنگامی می تواند در یک نظام آموزشی موثر واقع شود که پاسخگوی نیازهای واقعی آن جامعه باشد .
بدین ترتیب می توان نقش رادیو و تلویزیون را در آموزش به گونه ی زیر خلاصه کرد .
رادیو و تلویزیون می تواند دنیا ی خارج را به داخل کلاس آورده و علایق آموزش را برای یادگیری برانگیزد و قدرت تصور آنها را تحریک کرد .
رادیو و تلویزیون می تواند برای تسهیل امر یادگیری با توجه به مشخص بودن هر برنامه اطلاعات کلی و جزئی را درباره آنها به دست دهد .
رادیو و تلویزیون بر خلاف مدرسه که تنها قشری از انسانهای در آن هم به تعداد اندک و در زمان و ساعاتی محدوده، زیر پوشش خود بگیرد . همه انسانها را در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار خویش داشته باشد .
رادیو و تلویزیون بر خلاف مدرسه که صرفاً سالهای محدودی از حیات فرد را در بر می گیرد می تواند تمامی عمر افراد را تحت پوشش آموزشی خود قرار دهد .
رابطه معنا داری بین عملکرد رسانه های حجمی و کاهش تهاجم فرهنگی وجود دارد
تهاجم فرهنگی و مقابله به تهاجم فرهنگی موضوعی است که دست اندرکاران امور فرهنگی کشور را به تلاش در مورد شناخت ئ تعیین عوامل این پدیده ترغیب کرده است . از آنچه که بیشترین این عامل های انتقال و پیشگیری را در رسانه های جمعی تشکیل می دهند فرهنگ مصرف در رسانه ها : واقعیت یا ذهنیت ؟ پدیده تهاجم فرهنگی باید از قالبهای ذهنی معنوی مانند خوب ، بد، زیبا، سیاه و سفید ، فرشته و اهریمن و امسال هم اجتناب کرد از طرفی واقفم که برد شعاری و سیاسی این نوع برخورد و وسوسه انگیز است و در ک ظاهری این پدیده را برای عوامل آسان می کند . ما با مقوله ای به نام فرهنگ عمومی سرو کار داریم که به صورت هستی مستقل از فرهنگ خواص و نخبگان جوامع دارد و در رابطه تنگاتنگ با رسانه های جمعی لازم ملزوم یکدیگرند وجود رسانه های حاکی از وجود این فرهنگ عمومی در سطح جهانی است رسانه های جمعی نقش اساسی آنها در اجتماعی کردن افراد جامعه، تنظیم و پر کردن اوقات فراغت مردم و هویت دادن و معنی بخشیدن به زندگی مطرح می کند و عوامل اجتماعی کردن جامعه دیگر در انحصار خانه و مسجد و مدرسه نیست و حتی الگوهای رفتاری کودکان را حتی پیش از شروع کودکستان و دبستان رسانه ها تعیین می کنند . دقیقاً به همین خاطر است که مسأله تهاجم فرهنگی مسأله شده است . یعنی این دگرگونی و پویایی درونی جامعه است که عامل خارجی را بحث انگیز کرده است . به عبارت دیگر اگر ذهنیت از تهاجم فرهنگی وجود دارد باید ریشه آن را در درون جامعه ، دگرگونی از ارزشها و مناسبات و شرایط و نیازهای زندگی امروزی هست و همچنین رسانه های جمعی همانند سازی فرهنگی را امکان پذیر می سازند . با این شناخت و با توجه به نقش اساسی رسانه ها در جوامع امروزی هر ذهنیت که پیچیدگی این پدیده را نادیده بگیرد و به نیازهای تفریحی و عینیت فرهنگ عام در کنار نیازهای معنوی پی نبرد دچار ترهم است به همین جهت هر سیاستی که تقابل با این پدیده را در سانسور و کنترل جست و جو
رابطه معناداری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی وجود دارد
آیا رسانه های جمعی می تواند نقشی در بهبودی افکار عمومی داشته باشند؟
کم متوسط زیاد
آیا رسانه های می توانند نسبت به حل مسائل اجتماعی افراد را یاری می کند .
کم متوسط زیاد
3) آیا افکار عمومی که یک محرک است می توان از طریق وسایل ارتباط جمعی آن را اشاعه داد؟
کم متوسط زیاد
4)آیا رسانه ها می تواند شیوه ی صحیح فکری را در ذهن افراد داشته باشد
کم متوسط زیاد
سؤال4 خط و نشان سؤال3 خط و نشان سؤال 2 خط و نشان سؤال 1 خط و نشان حدود طبقات
15
20
65
35
15
50
10
30
60
20
10
70
کم
متوسط
زیاد
N=100
N=100
N=100
N=100
خط و نشان
خط و نشان خط و نشان حدود طبقات
کم
متوسط
زیاد
با توجه به جدول فراوانی نمودار هستیوگرام ( ستونی) رسم شده می توان گفت که 62% از افراد به فرضیه اول جواب زیاد داده اند بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفته است .
(4-1)
2)رابطه ی معناداری بین عملکرد رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش وجود دارد .
1) آیا تلویزیون می تواند نقش نقش یک مدرس را برای افراد جامعه داشته باشد ؟
کم متوسط زیاد
2)آیا رسانه ها به عنوان یک پل ارتباطی بین افراد می توانند سطح دانش افراد را بالا ببرد.
کم متوسط زیاد
3) آیا می توان رسانه های جمعی ( تلویزیون) را به عنوان یک کمک آموزشی برای افراد جامعه باشد .
کم متوسط زیاد
4)آیا رسانه های جمعی می تواند برای انواع گروه های سنی با برنامه های آموزشی خاص خود به بالا بردن سطح علمی افراد بپردازد
کم متوسط زیاد
% 32 22 =
75/21=
%29= 100 × 29= 75/28=
5/49=
50%= 100 ×50= سؤال4 خط و نشان سؤال3 خط و نشان سؤال 2 خط و نشان سؤال 1 خط و نشان حدود طبقات
12
20
68
20
40
40
15
25
60
40
30
30
کم
متوسط
زیاد
N=100 N=100
N=100
N=100
N=100
˚79 = 360 ×
˚104 = 360 ×
˚180 = 360 ×
با توجه به جدول فراوانی مسیتو گرام رسم شده می توان گفت که %50از افراد به فرضیه دوم جواب زیاده داده اند بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفته است.
22% 2-4
رابطه معناداری بین عملکرد رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت وجود دارد
آیا رسانه ها می تواند نقش تأیین کننده ی در گذراندن اوقات فراغت افراد داشته باشد ؟
کم متوسط زیاد
آیا رسانه ها در گذراندن اوقات فراغت افراد جای بخصوص برای خود دارد ؟
کم متوسط زیاد
آیا امروزه با پیشرفت تکنولوژی رسانه ها می توانند نقش تفریحی برای افراد داشته باشند .
کم متوسط زیاد
آیا افراد به رسانه های جمعی به عنوان یک وسیله ی تفریحی توجه خاصی دارند
کم متوسط زیاد
سؤال4 خط و نشان سؤال3 خط و نشان سؤال 2 خط و نشان سؤال 1 خط و نشان حدود طبقات
6
20
44
28
40
32
7
20
73
9
31
60

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *