Browsing Category: پایان نامه حقوق

 • پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

  مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسوولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند. مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه رایگان درباره مسئولیت کیفری

  دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. 2-1- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشیدر بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت. 2-1-1- نظریه تقصیر و …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد دارنده‌ی

  به براتگیر و ظهرنویسان را دارد. این موارد، وجه مشترک قوانین اکثر کشورها است و نتیجاٌ تعارض قوانین چندانی را بوجود نمی‌آورد. در عوض، در قوانین کشورها نسبت به مراجعه‌ی قبل از موعد، موارد متنوعی وجود دارد و از این رو مسئله‌ی قانون قابل اعمال را در خصوص شرایط مراجعه و طرح دعوای برات مطرح …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه رایگان درباره انقلاب مشروطیت

  (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم. پ:سابقه …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

  تجربه را با یک تکواندو کار مبتدی و سبک تربرای تمرین با هم مشخص کند، در صورت بروز صدمه و خسارت مربی پاسخگو است.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  گاهی صدمه های وارده به ورزشکاران از شدت زیادی برخور دار نیست که به آن خطر جانی بگویند. مانند در رفتگی …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه رایگان درباره (کاتوزیان،

  ه توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، 1362) وشهید ثانی …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

  محّل برات، اعمال قانون محّل اقامت بدهکار را پیشنهاد کرده‌اند. برخی از مؤلّفان حقوق تجارت بین‌الملل نیز اعمال جمعی قانون محّل صدور سند و قانون محّل اقامت بدهکار را مناسب دانسته‌اند. مؤلفان اخیرالذکر قبول دارند که این راه حل مناسب جنبه‌ی عملی چندانی ندارد، زیرا دارنده‌ی برات را با مشکلات عدیده‌ای جهت احراز حق خود …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

  راه حلّ مناسبی جستجو نکرده است. فقط «اهلیّت شخص را برای تعهد برات و سفته مدّنظر قرار داده است.» اهلیّت ذینفع برات برای دریافت وجه سند و اجرای آن توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی (قواعد حلّ تعارض قوانین) تعیین خواهد شد.کنوانسیون ژنو در مورد قصد و رضای طرفین ساکت است. برای همین، جا دارد در …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

  امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آن‌که بداند چه تعهدی می‌کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشناست و چنان‌چه امر دایر شود بر این‌که هر امضاکننده از کمّ و کیف قانون خارجی حاکم بر …

  فوریه 9, 2019
 • پایان نامه رایگان درباره نظام های حقوقی

  مربیان ورزشی را در صورت قصور منجر به خسارت نسبت به ورزشکاران آنها را مسئول قلمداد نمود ؟آیا درصورت تقصیر مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت ورزشکاران، می توان برای جبران خسارات وارده به مراجع قضایی مراجعه کرد؟ آیا در صورت ورود خسارات به ورزشکاران بر اثر قصور مربیان، اثبات قصور مربیان برعهده ورزشکاران است …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

  به درستی از آن‌ها به عنوان قاعده‌های حل تعارض نام برده می‌شود، در واقع تعارض بوجود آمده برای دادگاه را در رسیدگی به یک اختلاف را حل می‌کند.لذا رعایت این قواعد همان‌گونه که نص قانون می‌باشد برای دادگاه الزامی است و دادگاه نمی‌تواند به اختیار اصحاب دعوا و برخلاف نص قانون عمل کند. به عبارت …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

  و نظام قراردادی بین‌المللی.در جهان حقوق مربوط به بروات به دو خانواده حقوقی تقسیم می‌شوند: یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیون‌های ژنو است و 19 کشور قارّه‌ی اروپا و نیز شوروی سابق همچنین برزیل و ژاپن به آن ملحق شده‌ا ند و نظام دیگری که نظام انگلیسی-امریکایی است. علاوه بر این دو کشور در …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

  است.به طور خلاصه می‌توان گفت: برات بیشتر برای انتقال وجوه از محّلی به محّل دیگر و معاملات بازرگانی به کار می‌رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار.در تمام نظام‌های حقوقی مزایایی برای این اسناد قائل شده‌اند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز ساخته و اشخاص اعتبار بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شوند و قانونگذار …

  فوریه 9, 2019
 • تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

  واحدی وجود ندارد. برای مثال: در رابطه با شرایط تنظیم برات و سفته، در کشوری به اعتبار محّل صدور برات است و در کشوری دیگر به اعتبار محّل پرداخت.قانونگذار نمی‌تواند دقیقاٌ برای هر موضوع، یک قاعده‌ی حل تعارض بیان کند، همان طوری که طبیعت قانون ایجاب می‌کند قاعده‌ی حل تعارض را در شکل کلّی بیان …

  فوریه 9, 2019
 • منابع و ماخذ تحقیق فروگذار

  اساس، انسان باید در عین استفاده و بهره‏برداری از محیط زیست، از هرگونه رفتار غیراصولی و فسادانگیز در این باره بپرهیزد.بنابراین، انسان‌ها در عین این که حق استفاده از محیط زیست را دارا هستند، باید این حق را برای دیگران نیز قائل باشند؛ به این معنی که، با سوء استفاده از حق خود، حق دیگران …

  فوریه 9, 2019