Browsing Category: پایان نامه ها

 • پایان نامه درباره نیاز، رضایت، زمینه

  قرار دهد. در مرحله اول ارتباط موجود بین ویژگیهای شغلی و حالات روانی و در دومین مرحله، رابطه بین حالات روانی و متغیرهای بازده را. در اولین گام افرادی که از نیاز شدید به رشد بهره مند هستند، در مقایسه با کارکنانی که اینچنین نمی باشند، به هنگام بالا بودن توان انگیزشی شغل، حالات روانی …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره انگیزشی، شغلی، نتایج

  از میزانی که یک شغل نیازمند انجام یک کار کامل یا یک جزء قابل شناسایی از کار می باشد.بعبارتی انجام یک کار از ابتدا تا انتهاء، همراه با نتایج قابل رؤیتاین بعد از شغل به کارکنان اجازه می دهد که تمامی بخشهای یک کار را خود شخصاً انجام دهند. بسیاری از تلاشهایی که در ارتباط …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان، نفت وگاز

  عکس دارد . 5-3-1 . ناهمواری ها “بلند ترین نقطه ارتفاعی استان در کوههای بینالود، واقع در شمال نیشابور،با ارتفاع 3211 متر و پست ترین نقطه در شمال سرخس در حاشیه مرز ایران وترکمنستان با ارتفاع 300 متر ازسطح دریا واقع شده است .ارتفاع متوسط استان خراسان از سطح آب های آزاد 1755 متر است …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره تعهد مستمر، تعهد سازمانی

  ی که موجب توفیق مدیران می شود و به مراجعان آنها کمک می کند تا این خصوصیات را در محدوده شرکت یا سازمان خود به کار برند، انجام داد ه اند. طبق معمول بعضی از افراد را به خاطر نحوه مدیریت بر دیگران تحسین می کنند و مورداحترام قرارمی دهند، ولی دلیل توفیق آنها همیشه …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره تعهد مستمر

  ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان انجام داده ، ناچار به ادامه خدمت در آن است . همچنین الزام عبارت از دین ، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد درآمد سرانه، حوزه نفوذ

  می باشد پیوندی که در آن احساس یگانگی و وابستگی به سرزمین مادری ورای مرزهای سیاسی و برنامه ریزی موجود خواهد بود . توجه به اینکه عوامل طبیعی وتاریخی بنیادهای شکل گیری مناطق را درایران تشکیل داده اند سبب می شود تا در توسعه ای بوم محور مولفه های دیگری رامدنظر قرار دهیم.بنابراین چنانچه آغاز …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه درباره تعهد سازمانی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی

  فصل یک کلیات پژوهش مقدمه : با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات که باعث تبدیل شدن جهان به دهکده ای کوچک شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوری های گوناگون بشری و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، عدم تمرکز

  مناسبی در سه سطح امورمرکزی(ملی) ،امور منطقه ای(استانی) وامور محلی در کشور نیاز دارد . این سازمان به همراه پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت ،یک گزارش توجیهی مفصل نیز برای بررسی به دولت ارائه کرده است .یک فصل از این گزارش توجیهی به تشریح ساختار تشکیلاتی متمرکز دولت ومشکلات آن اختصاص دارد .در انتهای …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، توسعه منطقه، سلسله مراتب

  مطالعه شرایط کشاورزی می کاهد ولی به طور کلی هرکدام از ده منطقه معرفی شده دارای الگوی مشخصی از لحاظ تولیدات کشاورزی که بیشتر تحت تاثیر میزان وتوزیع برندگی سالانه وطول وشدت زمستان قرار گرفته اند،می باشد . در برخی موارد تحت مناطق مجاور دارای خصوصیات کشاورزی مشابهی هستند،ولی چون در مناطق متفاوتی واقع هستند …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، شهرستان کاشمر

  ی در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………115جدول 4-3 : طبقه بندی ومساحت خاک در کل منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………116جدول 4-4 : اقلیم در منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………..117جدول 4-5 : ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………118جدول 4-6 : تقسیمات حوزه آبریز در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………..121جدول 4-7 : تقسیمات کشوری شهرستان کاشمر………………………………………………………………………………………….124جدول شماره 4-8 : بادهای محلی شهرستان کاشمر وانواع آن …

  دسامبر 26, 2018
 • دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان

  4-14: فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80) تصویر 4-15: سقف فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80)تیم بوش و شرکاء (Tim Bushe Associates)آزمایشگاه، آبدرمانی و باشگاه سلامتی در ماسول هیل و هندان (The Laboratory, Spa & Health Club in Muswell Hill and Hendon)ماسول هیل/ هندان، انگلستان( Muswell Hill/ Hendon, England)تیم بوش و شرکاء در این دو …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد شهرستان کاشمر

  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..892-6 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..912-7 مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………92فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش3متدلوژی و روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………933-1 انواع روش های تعیین مناطق…………………………………………………………………………………………………………………..933-1-1تعیین محدوده مناطق قراردادی…………………………………………………………………………………………………………933-1-1-1روش شاخصهای وزن دار……………………………………………………………………………………………….933-1-1-2روش تحلیل عوامل………………………………………………………………………………………………………..963-1-2تعیین محدوده مناطق کارکردی………………………………………………………………………………………………………..963-1-2-1روش تحلیل جریان ها……………………………………………………………………………………………………963-1-2-2روش آنالیز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………..973-1-3بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده………………………………………………………………………………………..993-2معرفی روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..1003-2-1 روش اسنادی…………………………………………………………………………………………………………………….1013-2-2ناحیه بندی کارتوگرافیکی……………………………………………………………………………………………………….1013-3 معرفی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………….101 3-4مجموع …

  دسامبر 26, 2018
 • پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، مفهوم فضا

  فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : کلیات پژوهش1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11-2 طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………61 – 4اهداف مبنای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..71-4-1 اهداف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….71-4-2 اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..71-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….71-6پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………..81-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..91-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………11 فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش 2-1 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..172-1-1 توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………………172-1-2منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..182-1-3منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………192-1-4 زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….202-1-5 مفهوم …

  دسامبر 26, 2018
 • دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، پردازش اطلاعات، حافظه فعال

  که فرد بدون نقص شنوایی می‏تواند در محیطی کاملاً ساکت آن را بشنود. در طرف دیگر مقیاس، 125 تا 140 دسی‏بل نقطه‏ای را نشان می‏دهد که در آن صدا به قدری شدید است که باعث درد می‏شود. در حالی که صدا ماهیتی فیزیکی دارد، سر و صدا227 مفهومی روان‏شناختی است که به عنوان صدای نامطلوب …

  دسامبر 26, 2018
 • دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب

  1390) 4-1-1- اصول طراحی بیمارستان پهنه های متعدد، وجود بخشهای مختلف در هر پهنه و انبوه فضاها وریز فضاهای درون هر بخش موجب گستردگی مساحت و پیچیدگی روابط در طراحی بیمارستان میشود. با افزایش ظرفیت (تعداد تخت بستری) و بخشهای بالینی این پیچیدگی نیز رو به فزونی می یابد. روابط درونی بیمارستان و سعی در …

  دسامبر 26, 2018