Browsing Category: No category

 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

  جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران

  الریات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، جزء 2، ( بیروت : دار احیاء التراث العربی، 1964م ) 62. شرتونی …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

  دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46 145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی الباحث: رضا میرزاخانی الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

  تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد. برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ” ایقاع معلق ” دانسته اند …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، عقد اجاره، طلاق

  مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.432 میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، یا عدم …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

  شرط کرده اند و بسیاری از فقهاء نیز گروگذاری را در صدق این مفهوم شرط کرده اند. شیخ انصاری (ره) قمار را به چهار قسم اساسی تقسیم می‏کند و می فرماید قمار یا با وسایل مخصوص قمار و با برد و باخت است و یا با وسایل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

  دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است که برخی از اقسام بیمه …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

  پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و نمی تواند به عنوان منعی …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

  هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شیخ انصاری …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع صحت معامله، عقد نکاح

  ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد، عقدی مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع غرری، تأمین، “

  روایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملات و قراردادها نیز جاری می شود.282 روایتی نیز داریم که پس از آن که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات را ذکر می کند، سپس علت آن نهی را غرری …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

  نویسندگان بر این اعتقادند که ماده مذکور به پیروی از نظر حقوقدانان اروپایی وضع گردیده است.235 به عقیده برخی دیگر نیز ماده ده قانون مدنی، نسخه دوم گفته فقیهان اسلامی است و حتی ابن تیمیه که در قرن ششم هجری می زیسته، در کتاب ” الفتاوی الکبری ” اصل حاکمیت اراده را مورد توجه قرارداده …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف

  است نه پیش از آن، در حالی که در عقد بیمه عمر، بیمه گذار باید در ابتدا اقساط بیمه را بپردازد و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه عمر با جعاله است. اشکال دیگر این است که همان طور که در ماده 1 قانون بیمه تصریح به عقد بودن بیمه شده است …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

  معین هستند و می‏توان آن ها را اجاره کرد و نیازی به مضاربه در آن ها نیست. مضاربه فقط در کارهایی جایز است که اجاره در آن‏ها صحیح نباشد از جمله تجارت که تعیین اعمال آن و شناخت مقدار کار و مقدار عوض در آن ممکن نیست. تجارت مورد نیاز مردم است و از طرفی …

  نوامبر 28, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

  مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد. دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.162 نکته قابل توجه در عقد صلح …

  نوامبر 28, 2018