دانلود پایان نامه

حوزه های تحقیقاتی روانشناسی مثبت نگر
روانشناسان مثبت‌نگر سه حوزه‌ی تحقیقی را برای خود مطرح نموده‌اند که این سه حوزه عبارتند از:
– تحقیق در زندگی دلپذیر و یا زندگی لذت‌بخش
– مطالعه‌ی زندگی خوب یا زندگی متعهدانه
– تحقیق در زندگی معنادار یا زندگی در پیوند با جهان (کار،۱۹۵۷، ترجمه شریفی و همکاران، ۱۳۸۵).

۱- در حوزه‌ی اول یعنی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی طراحی‌های، یعنی‌ایجاد، حداقلی۱۱، پیچیده‏‏‏-