دانلود پایان نامه

دارند ، و بقیه در التهاب مؤثرند.مسیر متداول مرگ سلولی از طریق مرگ سلولی برنامه ریزی شده بوسیله p53 هدایت می شود . پروتئین p53 در چرخه سلولی در مناطق کنترل وضعیت (check point) در صورت وجود جهش یا آسیب در DNA باعث ممانعت از تکثیر سلول یا مرگ سلول می شوند. در بیش از ۵۰ درصد سرطانهای دنیا جهش در پروتئین p53 یافت شده است.از این رو p53

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع نمی‌گیرد.، الکترون‌هایی، ارتعاش)، (۴۰).