شبکه‌های اجنماعی و به طور کلی صفحات وب یکی از مهمترین معیارهای کاربران سهولت استفاده و نیز واسط کاربری است. برای طراحی مناسب شبکه‌های اجتماعی شناخت کاربر و نیز نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی مذکور بسیار حائز اهمیت است.
در طراحی شبکه‌های اجتماعی با توجه به نتیجه تحقیقات انجام شده ۷ فاکتور مهم در طراحی اولیه می‌بایستی مد نظر

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های طراحی‌های، ریادی، برگیرنده، سردرگمی-