No category

پایان نامه با کلید واژه های پیچیده‏‏‏-، باهث‌ایجاد، طراحی‌های، یعنی‌ایجاد

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

کارگیری کمترین گرافیک مناسب نبودن طراحی بصری زنده برای شبکه‌های اجتماعی است. زیرا استفاده از شبکه‌های اجتماعی معمولا به دلیل به اشتراک گذاری مطالب و نیز‌ایجاد محلی برای تبادل نظر و اطلاعات است. در صورت استفاده از طراحی‌های بصری پیچیده‏‏‏- باهث‌ایجاد سربار اضافه و برهم خوردن تمرکز کاربر از هدف اصلی یعنی‌ایجاد ارتباط گردد.
برای

No Comments

Leave a Reply