Browsing Category: پایان نامه ها و مقالات

 • منابع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، امام صادق

  به‌ امور آبیاری‌ کشور بود. مقام‌ رئیس‌ این‌ دیوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. این‌ دیوان‌ برای‌ آب‌ بران‌ و مامورین ‌و میرابها وظایفی‌ مقرر کرده‌ بود که‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ می‌شدند در عصر حاضر نیز با التفات به گسترش روز افزون بخشهای مختلف کشور به آب، بالاخص در دو …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت، حیازت، مالک، نهر

  عمومی اشعار می‌دارد که: “هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از این قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدانگاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است”. با دقت نظر در این ماده، ملاحظه می‌شود که …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت، دریای، دولتی، آزادی

  اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی 34 ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • تحقیق درمورد سطح معنادار، گروه کنترل

  درصد دیرش لکنت، در گروه کنترلدر آزمون زیر محقق به دنبال بررسی تغییرات میانگین در درون گروه دوم، موسوم به گروه کنترل، قبل و بعد از درمان می باشد.جدول 4-37 : مقایسه تغییرات برای متغیردرصد دیرش لکنت در سطح گفتارمتغیرهای مورد آزمون مقدار آزمون تیdfسطح معناداری (آزمون تی) میانگیناختلاف میانگیناختلاف میانگین خطادر سطح معناداری 95? …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • تحقیق درمورد کودکان مبتلا، سطح معنادار، تحت درمان

  3-5 سال پرداختند که در طی 30 دقیقه گفتار خودانگبخته کودک با والد بدست آمد. این بررسی نشان داد پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی بیشتری هستند اغلب بیشتر دچار لکنت می شوند، در حالیکه پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی کمتری هستند غالبا روان و بدون لکنت تولید می شوند. پس از …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • تحقیق درمورد سطح معنادار

  ت متوالی رد شدن: ادامه تکلیف به عنوان تمرین تا اینکه کودک به معیار پذیرفته شدن برسد. همان موارد بالا وقتی که کودک شروع به صحبت کردن می کند. با ساعت وقت نگهدار زمان بندی را شروع کنید. با گفتن ” برو” و تاکید ضمنی بر اینکه سرت گفتاری بالا یا گفتار سریع، مناسب است. …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • تحقیق درمورد تی، متغیر، توصیفی، لکنت

  …………………………………………………………………………………………………………………………….95جدول4-34 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….95جدول 4-35 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار در گروه آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………..96جدول4-36 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل…………………………………………………………………….97جدول 4-37 آزمون تی درون گروهی برای متغیر درصد دیرش لکنت در سطح گفتار در گروه کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………….97جدول4-38 آمار توصیفی برای آزمون تی مستقل………………………………………………………………………97جدول 4-39 آزمون …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • تحقیق درمورد تی، بررسی، متغیر، لکنت

  از درمان)………984-3-4 بررسی متغیر SSI-3 در سطح گفتار ………………………………………………1004-3-4-1 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پیش از درمان)……1014-3-4-2 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه آزمون………………………….1014-3-4-3 بررسی آزمون تی درون گروهی، در گروه کنترل………………………….1024-3-3-4 بررسی آزمون برابری لون (آزمون بین گروهی پس از درمان)……..1034-4-4 بررسی متغیر SSI-3 در سطح خواندن …………………………………………..1054-4-4-1 بررسی آزمون برابری …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • دانلود تحقیق با موضوع آنتی، ارگانیسم، سالمونلاها، بیماری

  عدد است. میکروارگانیسم های مختلفی از پوسته تخم مرغ جدا شده اند با مقایسه فلور میکروبی پوسته تخم مرغ و فلور میکروبی تخم مرغ فاسد مشاهده می شود که در پوسته تخم مرغ تعداد میکروارگانیسم های گرم مثبت بسیار زیاد و در تخم مرغ فاسد بسیار کم است. بنابراین میکروارگانیسم هایی که عامل فساد تخم …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • دانلود تحقیق با موضوع جهان خارج

  حرارت است . مقدار آن در آلبومن ضخیم 4 برابر بیشتر از سفیده نازک است. نازک شدن آلبومن ضخیم تا حدی به وسیله فعل و انفعالات اووموسین با لیزوزیم هنگامی که pH تا حدودی بالا است (pH=9). شکل اووموسین در کمپلکس با لیزوزیم موجب کمتر شدن فعالیت لیزوزیم می شود. مانع از هماگلوتیناتیون به وسیله …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • reading، one، EI، question

  findings, the analysis of the above graphs in relation to the gathered correlations of them with RC test is as follows:To clarify the graphs of the frequencies, first of all, the researcher points out to the numbers of the items included in each of the 5 main categories of Bar-on `s EI test. To do …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • Emotional، In، Bar-On,، Bar-On

  Learning reading strategies by triggering reading motivation. Educational Studies, 29(4), 387-409.Abdolrezapour, P. & Tavakoli, M. The relationship between emotional intelligence and EFL learners’ achievement in reading comprehension. Department of English, University of Isfahan .Published online: 23 Mar 2011. Abraham, R. (1999). Emotional intelligence in organizations: A conceptualization. Genetic, Social & General Psychology Monographs, 125(2), 209-224. …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • reading، School، Students، MESTA

  Effectiveness and School Improvement, 18(2), 173-190.Houtveen, A. A. M., & Van De Grift, W. J. C. M. (2007b). Reading Instruction for Struggling learners Journal of Education for Students Placed at Risk, 12 (4) 405-424.Katims, David S. (1997). Improving the Reading Comprehension of Middle School Students in Inclusive Classrooms. Journal of Adolescent and Adult Literacy, Issue …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • “، an، (http://psychologydictionary.org).، intrapersonal

  important differences among individuals (Gottfredson, 1997). Dissatisfaction with traditional IQ tests has led to the development of a number of alternative theories, all of which suggest that intelligence is the result of a number of independent abilities that individually contribute to human performance. As early as 1920, Thorndike hypothesized that true intelligence was composed of …

  دی ۸, ۱۳۹۷
 • reading، -the، an، text,

  Emotional IntelligenceThe following tables show a summary of the most widely used assessment tools of EI. Assessment ToolDescriptionEIQ (Dulewicz & Higgs) Developed in 1999 at Henley Management College in the UK. The Emotional Intelligence Questionnaire offers both self-report and 360 questionnaires, with the latter enabling an all-round assessment of an individual’s performance from peers, colleagues …

  دی ۸, ۱۳۹۷