است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. تقریباً هر ساله ۹۹ میلیون باتری تر (اسید- سرب) برای اتومبیل ها ساخته می شود که بازیافت آنها می تواند تاثیرات مطلوبی بر جلوگیری از انتشار سرب در محیط داشته باشد.
امروزه با جایگزین شدن موتورهای انژکتوری، استفاده از بنزین بدون سرب معمول شده است. البته مکمل های دیگری جایگزین سرب شده که بی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد شده‌اند، لایه‌هایی، الکتریسیته، تکنولوژی