دانلود پایان نامه

کربن ایجاد می‌کند ولی در حالت کلی میزان پراکندگی انرژی آنان در مقایسه با روش‌های سنتی تولید جریان بسیار کم است.

۲-۴-۸ سادگی ساختار
پیل‌های سوختی بسیار ساده‌اند، آن‌ها از لایه‌هایی با قطعات تکراری ساخته شده‌اند و به همین دلیل در مقایسه با تکنولوژی سنتی جریان برق نیازمند مجموعه‌ای عظیم و سنگین جهت تولید جریان الکتریسیته نیستند

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره  ، est، sont، verbe