دانلود پایان نامه

برده است. ‏

شکل ۳: Twitte
به عبارت دیگر با توجه به‌اینکه برای اکثر کاربران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در برگیرنده حجم ریادی از اطلاعات برای تبادل و به اشتراک گذاری است استفاده از واسط کاربری پیچیده و با طراحی‌های سنگسن باعث سردرگمی- اشتباه و احساس ناراحتی در کاربر می‌گردد. رنگ‌های به کار رفته در شبکه‌های اجنماعی نیز همواره

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعنفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان