فقط به کمک گرما جذب الیاف می شوند و در کمتر از ۳۹ درجه جذب الیاف نمی شوند و هر چه دما بالاتر رود جذب رنگ بیشتر می شود . این گروه شامل:
مشتقات تری فنیل متان۷،مانند آبی زایلین۸
رنگ های نیترو که ترکیب آروماتیک موجود در ساختار آن نیترو شده اند معمولا برای الیاف پروتئینی مناسبند مثل زرد مفتول
رنگ های حاوی گروه آزو مثل

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع پرسکی۳۳، هیدروکورتیزون، پلاسما، می‌گذارداما