باشند را مشخص کرده‌اند، آنان به دنبال ژن‌هایی می‌گردند که با سایر اشکال افسردگی مرتبط باشند. اما همه افرادی که سابقه فامیلی افسردگی را دارند به این اختلال دچار نمی‌شوند(ساراسون وساراسون،ترجمه نجاریان وهمکاران،۱۳۸۳).
سروتونین و سایر نوروترانسمیترها: وجود اختلال نوروترانسمیتری در سطح سیناپس‌ها را در بیماران افسرده مشاهده کرده‌اند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تاکر، CP، راه‌حل‌های، می‌‌باشد.