گندزدایی و حذف آلودگی ها معطوف کرد. محصولات جدید این فناوری دارای اثرت ضد باکتریایی بوده و بنابراین یکی از پیشرفته ترین ابزار برای ضد عفونی کردن فضاها و یکی از شاخه های اصلی مورد مطالعه در صنعت مواد است. هم اکنون بیش از۵ سال است که تولید تجاری فتوکاتالیست ها در اروپا، امریکا، ژاپن و کره انجام میشود. بخصوص در ژاپن از این پدیده در

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲۰-۱۰، آخرومی، تحتخاری، فوقخاری