دانلود پایان نامه

مشاغل غیرررسمی دانست.
وثوقی (۱۳۸۲)بیان نمود در بررسی اجتماعی مشاغل غیررسمی در جمع آوری مواد زاید شهری ،شناسایی فعالان غیررسمی خاستگاه اجتماعی اقتصادی این قشر از اجتماع و انگیزه افراد انجام نوع فعالیت می باشد بررسی تشکیلات سلسله مراتبی این فعالان از نظر اجتماعی و اقتصادی یکی دیگر از اهداف تحقیق است.
رضوانی (۱۳۸۶) در توصیف

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد سزایی، ، ،