نویسنده: 90

توافق‌های منعقد شده فیمابین طرفین نیز بی‌نیاز از تفسیر نیست.«تفسیر حقوقی در هر نظام معرف منطق و روش استدلال در پذیرش مفاهیمی چون حق، عدالت و برابری بوده و نمایانگر میزان... ادامه

Read more

غیر نافذ است.در خصوص املاک مجاور و حقوقی که همسایگان نسبت به یکدیگر دارند قانون مدنی ایران قاعده‌ای در ماده 132 وضع کرده است و می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم... ادامه

Read more

وارد شده و نظم عمومی جامعه مختل می‌گردد. اما مادامی که وکیل از این عزل جاهل بوده و به اعتقاد اینکه عقد وکالت هنوز معتبر است اقدامات و اعمال حقوقی را وکالتاً انجام می‌دهد آن اقدامات... ادامه

Read more

امکان قانونگذاری برای هر مورد خاص، منتهی شدن قواعد حقوقی به نتایج غیر عادلانه و غیر منصفانه، تحولات و نیازمندی‌های جدید که قواعد موجود قادر به پاسخگویی آن‌ها نیستند و … این... ادامه

Read more

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد اشکالی که موجب نقص باشد به نظر نمی‌رسد» محاکم نیز خود را از استناد به اصول حقوقی بی‌نیاز نمی‌بینند. در... ادامه

Read more

ر تفکیک مابین «Guter Glaube» و «Treu und Glauben» در تعریف حسن نیت می‌نویسد: «حسن نیت در معنای عام رفتاری است گویای اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی‌ای که به ذی‌نفع اجازه‌ی گریز از سختی قانون... ادامه

Read more

تدلیس.(امین، 1391: 68)دکتر لنگرودی در عناصر سازنده تدلیس به عنصر روانی تدلیس اشاره کرده و می گوید: عامل روانی یعنی قصد گول زدن ، اگر این قصد نباشد عرفاً نمی توان کسی را مدلس دانست این عنصر... ادامه

Read more