Browsing Category: پایان نامه های روانشناسی

 • دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : فعالیت جسمانی-دانلود کامل پایان نامه

  یک بیماری جسمی کاهش دهد .3)افسردگی ، می تواند به تغییر رفتاری منجر شود که باعث ظاهر شدن بیماری جسمی گردد . (ودرال سال 1363 )دو مشخصه اساسی افسردگی ، نامیدی و غمگینی است . شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیم بگیرد ویا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند …

 • دانلود مقاله با موضوع تعامل اجتماعی

  معرفی آزمون هوش هیجانی باراننحوه نمره گذاریفصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)مقدمه فصل چهارمفصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)محدودیت هاپیشنهاداتمنابع و مؤاخذ بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان ومردان کارمند شهر قزوین فصل اولکلیات تحقیق مقدمههیجان ما بسیار پیچیده تر از آن هستند که ابتدا به چشم می خوردند . در هنگام اول همگی …

 • پایان نامه ارشد با موضوع و

  جلوگیری و درمان آن را نمی‌دانند.بسیار طبیعی است که کودک 2 ساله، ‌درک صحیحی از اهمیت راستی و و درستی نداشته باشد. لکن همین کودک تا سن 10 سالگی باید تفاوت بین راستی و درستی را درک کند.برای کودک 5 یا 6 ساله طبیعی است که در افکار رویارویی و تخیلی غوطه ور شود و …

 • منابع مقاله درباره جنگ ایران و عراق

  ایجاد تغییر در الگوی سنی موجود اهداف کاربردی:پیش بینی میزان تجرد قطعی در بین جوانان در دهه های آینده بر اساس الگوی سنی ازدواج در ایرانتعیین الگوی سنی مناسب ازدواج در ایران برای پیشگیری از تجرد قطعی جوانان در ده های آینده سئوال ها:الگوی سنی ازدواج در کشور چگونه استترکیب سنی جمعیت مجرد و متاهل …

 • پایان نامه روانشناسی در مورد : پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود پایان نامه

  تاری به این شکل تقسیم می شوند:20 : خیلی خوب بیشتر از 18 و کمتر از 20: خوب بین 16 تا 18: ضعیفکمتر از 16 : خیلی ضعیف  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  اهمیت ضرورت تحقیق:در مورد آثار و پیامدهای شوم بی سوادی منحنی فراوان است. دو واقع …

 • منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

  شرفت خود در اختیار داشته باشد . 5- یادگیری با رشد شخصی و اجتماعی ارتباط پیدا کند وقتی که یاگیرنده رشد و سازگاری رضایت بخشی را احساس کند. معلمان باید بر مهارتهای تفکر مطالعه و یادگیری مجهز باشند چون وظیفه ی آنها آموزش، رشد و یادگیری به دانش آموازن است نه آموزش موضوعات درسی. یادیگری …

 • دانلود فایل پایان نامه روانشناسی بیماران سرطانی

   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و خشم با طول عمر همراه است.گویا آسیب پذیری نسبت به سرطان به عوامل ژنتیکی و عوامل رشد روانی بستگی دارد. کودکان نیاز به مراقبت دارند، آنها درمانده به دنیا آمده و بدون کمک شانسی برای زنده ماندن ندارند. ترس از ترک شدن …

 • دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد احساس ارزشمندی-خرید فایل

   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  او فقط از لمس شدن نفرت داشت. موقعیت های متداول هراس اجتماعیموقعیت های عملکردی:ترس از سخنرانی برای عمومترس از ((استفاده از توالت های عمومی))ترس از غذا خوردن در جمعترس از استفراغ کردنترس از نگاه دیگران به هنگام کار کردنترس از عملکرد جنسیترس از …

 • تحلیل های آماری

   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مطالعه انگیزش را می توان حداقل تا یونانیان باستان مانند سقوط، افلاطون و ارسطو ردیابی کرد. افلاطون شاگرد سقراط معتقد بود که انگیزش از روح ذهنی یا روان سه جزیی سرچشمه می گیرد که به صورت سلسله مراتبی ترتیب یافته است که در …

 • منابع مقاله با موضوع حمایت اجتماعی-فروش و دانلود فایل

  درمان افسردگی با وجود همه دانستنی ها درباره افسردگی ، باید دانست که این بیماری قابل درمان است و حتی شدیدترین نوع آن نیز به درمان پاسخ خواهد داد . در واقع ، بخشی از ناامیدی ناشی ازافسردگی سبب می شود که فرد درمان پذیر بودن بیماری را باور نکند . لازم است که اطلاعات …

 • دانلود پایان نامه روانشناسی درباره تشویق و تنبیه

  ا این کار می‌خواهند او را بفریبند.پس تشویق باید به حد طبیعی و متناسب باشد تا هم حس تأیید طلبی محصل را ارضاء کند هم بطور طبیعی اثر و ارزش کار کودک محفوظ بماند. طفل باید طوری تربیت شود که همیشه خود را نیاز مند تشویق و تحسین دیگران نداند بلکه دارای استغنای طبع گردد …

 • مقاله درمورد دانلود ویژگی های شخصیت

  باهوش مورد علاقه معلمان نیستند.نتایج این تحقیقات اگر چه قابل تصمیم به کل است, هشداری است که وضعیت کلاسهای درسی را تا حدودی روشن می سازد_ دانش آموزان موفق و مورد احترام معلم معمولاً آنهایی هستند که خوب گوش می دهند مطالب درس را عیناً حفظ می کنند, عاری از تفکر و اگرا هستند و …

 • پایان نامه روانشناسی درباره : اداره کل تربیت بدنی

  عملی و کارکنان رضایت دارند. محدودیت های تحقیق:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  قابل کنترل: – سن – جنس – مقطع تحصیلی – سال ورود به دانشگاه غیر قابل کنترل: – کمبود تحقیقات در این زمینه – فقدان پرسشنامه استاندارد – عدم همکاری برخی از دانشجویان در دادن …

 • دختر در جدول 4 ارائه شده است. جدول 4: تحلیل کواریانس تأثیر آموزش حل مسأله بر نمرات حرمت خود تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل:متغیرهای همراه مجموع مجذورات درجه آزادی واریانس F سطح معنی‌ دار بودن R2تحصیلات مادر 58/0 1 58/0 67/0 41/0 01/0شغل پدر 11/2 1 11/2 02/0 87/0 001/0تحصیلات پدر 03/0 1 03/3 …

 • پایان نامه روانشناسی با موضوع : اختلال‌های یادگیری

  5-آزمایش‌های مربوط به تشخیص برتری جانبی6- پرسش نامه تاریخچه رشدی و خانوادگی آزمودنی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روش‌های تجزیه و تحلیل داده هاجهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو دسته روش آماری استفاده می‌شود:1 ـ آمار توصیفی: در این دسته از فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها، میانگین و …