بهین روش

بهین روش

استفاده از پیلهای سوختی اتلاف انرژی الکتریکی در هنگام انـتقال کاهش می یابد و بازدهی کلی تبدیل سوخت، بهینه می شود همچنین خطر ناشی از از میدان های الکترومغناطیــسی موجود در اطراف... ادامه

Read more

است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. تقریباً هر ساله ۹۹ میلیون باتری تر (اسید- سرب) برای اتومبیل ها ساخته می شود که بازیافت آنها می تواند تاثیرات مطلوبی بر جلوگیری از انتشار... ادامه

Read more

بردن آسیب شناسی نیست بلکه هدف آن ساختن عواملی است که در انسان قابلیت رشد و تحول دارد، بدون آنکه بخواهد ضرورت و اهمیت آسیب‌شناسی را انکار کند (آنجلا۵۷، ۲۰۰۴). به همین علت امروزه... ادامه

Read more

که دمای ستون را تا چند دهم درجه از نزدیک دمای محیط تا ۱۰۰ الی ۱۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد کنترل می‌کنند. ستون‌ها همچنین ممکن است به ژاکت‌های آبی که از حمام با دمای ثابت تغذیه می‌شوند... ادامه

Read more

ندارد مگر اینکه محرک مربوطه بسیار قوی باشد در حالیکه در هیپنوتیزم می‌تواند حساسیت، حواس پنجگانه کاهش پیدا کند یا حتی برعکس افزایش پیدا کند. هیپنوتیزم تفاوت‌هایی با خواب و بیداری... ادامه

Read more