دانلود پایان نامه

اثرات کلیوی، اثرات تولید مثلی، جانشین شدن سرب به جای کلسیم در سر استخوان ها، ایجاد تغییراتی در نفوذپذیری مویرگ ها و در نتیجه افزایش فشار خون.
طبق نظریات پزشکی اگر بدن دارای کلسیم وآهن لازم نباشد، به جای آن سرب جذب می کند ویک رژیم غذایی فاقد پروتئین، ویتامین و روی نیز موجب افزایش میزان جذب سرب می شود.
در معادن سرب و روی ایران

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره گرفتند.، جنبهی، محصول۰/۲، سال۱۹۹۹