دانلود پایان نامه

کاربر می‌گردد. رنگ‌های به کار رفته در شبکه‌های اجنماعی نیز همواره ملایم و هماهنگ است و معمولا در موارد بسیار خاص از رنگ‌های متضاد استفاده می‌گردد.
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی۱۲ :
اوج استفاده از طراحی واسط خوب کاربری‌ایجاد امکان جستجوی خوب است. همانطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به حجم زیاد اطلاعات کاربران، امکان جستجو داشته

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد کم‌کاری، تیروئید، زندگی،، شود(ساراسون